Page 11 - renaliz69
P. 11

Renaliz-69

     FELAKETLER ERTESİNDE

     LOJİSTİK PLANLAMA VE KOORDİNASYON FAALİYETLERİ                                       11


     Prof. Dr. Mehmet Şükrü SEVER - İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları ABD
                                HASTANELERİN DURUMUİN DURUMU          H A S T A  N A K L İ -I
                                HASTANELER
       KURTARMADAN SONRA İLK YARDIM - II         • Sağlk kuruluşlar en çok ihtiyaç duyulduğu anda
                                    inefektif hale gelebilir.
                                                     • Artç şoklarda binalar ve donanmda hasar riski
                                                     • Bölgedeki sağlk personelinin durumu
             YARDIM MAHALLİ  No  %
      ERMEN
      ERMENİSTANİSTAN
             Hastane      84 43.5                           • Bölgedeki hastaneleri ağr yarallar için saklamal
      DEPREMİNDE
             Felaket alan   70 36.3                           • Bölgede tedavi edilenlerde mortalite daha yüksek
      İLK TIBBİ BAKIMIN
             Nakil araçlar   39 20.2                            Hastalar sahadan hzla nakledilmeli !
      YAPILDIĞI YER
             Toplam      193 100    •Ezilme sendromlu hasta sahra hastanelerinde tedavi edilemez
                               Hastalar sahadan hzla nakledilmeli !    Nakil srasnda triyaj prensiplerine !!
      Noji, 1993
         TIBBİ MALZEMELERİN SARFI          SAĞLIK PERSONELİNİN PLANLANMASI

       • Ayn anda çok sayda hasta 200        • Kendilerinin ve ailelerinin can / mal kayb
                                                        III. FFELAKETLERDE YARDIMELAKETLERDE YARDIM
       • Malzemelerin kayb 150            • Aşr iş yükü                 III.
                 100 0 H as t a s a y s  ( 60 3 ) • Moral tükenmişlik            • • TTbbi malzeme yardmbbi malzeme yardm
                 50                  İNEFEKTİF HİZMET
       MALZEME
       MALZEME YETERSİZLİĞİ YETERSİZLİĞİ 0 H                              • • İlaç yardmİlaç yardm
                                     ğ kk
                                       l bi
                                   l i
                               ? ? Nöb t i lNöbet çizelgeleri soğukkanl bir şekilde planlanmal l
                                         kild
                                            l
                                           l
                        D a h a
                        s o n ra
                    Başvuru Tarihi     Deneyimli / deneyimsiz personel dengesi iyi kurulmal • • Kan ve kan ürünleri yardmKan ve kan ürünleri yardm
                   1 8 A ğ u .
                     2 0 A ğ u .
                       2 3 A ğ u .
                      2 2 A ğ u .
                     2 1 A ğ u .
                  1 7 A ğ u .
                    1 9 A ğ u ..
                  • İlk 3 gün: 423 (%70)  Sahada net ve açk “tedavi rehberlerinden” yararlanmal
       Birinci haftadan sonra: • İlk hafta:  562 (%93)                         • • Diyaliz ile ilgili yardmlarDiyaliz ile ilgili yardmlar
       • Yeni felaketzede gelmez                MAKRO PLANLAMA
       • Daha efektif yardmlar gelmeye başlar                              • • PPersonel yardmersonel yardm
       • Malzeme plan bu varsaymla sarfedilmeli
                               Sahada Karantinada İzlemde Koordinasyonda
        KRONİK HASTALAR DA GÖZ ÖNÜNE ALINMALI     görev  görev  görev   görev
         FELAKETLERDE YARDIM-I             FELAKETLERDE YARDIM-II           FELAKETLERDE YARDIM-III
                              MARMARA DEPREMİ                   İHTİYAÇ BELİRLENMESİ
       • Ermenistan depreminde gönderilen yardmlardan  ERTESİNDE
                                   Ş
        y
        yalnzca %30’u yararly            YARDIMLAŞMA                     MARMARA DEPREMİ
       • Snflanmamş, işe yaramaz malzemeler                            (toplam 8412 ü. kan ve kan ürünü)
       • Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar    • Dünyadaki en yoğun
                              kampanyalardan biri
       • Uluslararas yardmlar 1965-1975 aras felaketlerde,
       zararn ancak 1/42’sini karşlamş.     • 5 milyon ton gda yardm
                             • En çok yardm İstanbul’dan; kişi baş en çok yardm Şrnak’tan 4’er adet kan ve kan ürünü / hasta
       Autier, 1990          Seaman, 1990
                             Seaman, 1990; Ciment, 1999  Başbakanlk Kriz Merkezi, 1999
         FELAKETLERDE YARDIM-IV                                     SANİTASYON İŞLEMLERİ
         Marmara Depremi: 5137 seans IHD        IV                      Kullanma sularnn dezenfeksiyonu
                                IV. . DDİĞERİĞER LOJİSTİK LOJİSTİK KONULARKONULAR
          8 diyaliz malzemesi / hasta         • • Nontravmatik akut hastalklarNontravmatik akut hastalklar  Böcek ve diğer zararllarla mücadele
         PERSONEL     MALZEME           • • Kronik hastalarn durumuKronik hastalarn durumu
        • Nefroloji uzman:  6 • HD makinesi: 122                         Profilaktik aşlama
                • HD kateteri:   250
        • Diyaliz hemşiresi: 35 • Diyalizat:    1040 • • Sanitasyon iSanitasyon işşlemlerilemleri
        • Diğer uzmanlar:  23  • Diyalizör:    6300  • • KaytKayt              Cesetlerin ortadan kaldrlmas
         En yoğun ve etkin diyaliz yardm                              • Kremasyon
                                                        • Toplu mezarlar
       * Sever, Erek. NDT 2000
                                                      İ
             KA                                        İSTANBUL DEPREMİ İÇİN ÇALIŞMALARSTANBUL DEPREMİ İÇİN ÇALIŞMALAR
             KAYITYIT
        FELAKET DURUMUNDA KOORDİNASYON         9 ŞUBAT 2004                ÜLKE İÇİNDE: KOORDİNASYON PLANLARI / SENARYOLARÜLKE İÇİNDE: KOORDİNASYON PLANLARI / SENARYOLAR
                     Tabip Odas
            Bilgi
        Sağlk Müd. Genel Koordinatör
        Sağlk Bak. Denetleme  Silahl Kuv. K.


       Sahra K. Travmatoloji K. Nefroloji K. İlaç-Lojistik K. Sağlk Per. K. Yoğun Bakm K.

           Psikiyatri K. FTR K. Sosyal Hiz. K.


          BİR DEPREMİN SONRASI...           BİR DİĞER DEPREMİN SONRASI...
                                                     FELAKETLER SIRASINDA SAĞLIK PERSONELİNİN DURUMU
                              •Hastaneler deprem bölgesinde neler olduğu konusunda hiç         (veya DRAMI)
      • Bölgede yoğun bir karmaşa vard. İtfaiye, güvenlik birimleri ve  bilgi alamadklarndan şikayetçi idiler. Sahadaki hekimler
       ambulanslar birbirlerinden tamamen bağmsz ve  depremzedelerin sevki konusunda yetersizdi.
       habersiz şekilde iş yapmaya çalşyorlard.
                              • Baz hastalar kendi başlarna evlerine gittiler.
      • Hekimler, ölümleri tespit ederek boşuna vakit kaybettiler.  Hasta transportu düzensizdi. Pek çok hasta özel araçlar ile  “.... Her iki grup doktorda da derin bir suçluluk duygusu vard:g p ç yg
      Üstelik, hastanedeki hekimler de bu deprem hastalarnn  hastanelere götürülebildi.
      nasl tedavi edileceği hakknda bilgisizdi.                         • Evine gitmeyerek hastanede gelen hastalara bakan,
                              • Hastane kaytlar çok yetersizdi ve bir hastaneden,
      • Ortam yönlendirecek bir lider yoktu.     diğerine sevkler karmaşa içinde gerçekleşiyordu". • Hastaneye gitmeyerek evinde ailesinin ihtiyaçlarn karşlayan..”
                              • • Tanaka et al. Am J Emerg Med 1999; 167: 186Tanaka et al. Am J Emerg Med 1999; 167: 186--91.91.
                              • • Oda et al. J Trauma 1997; 42:470Oda et al. J Trauma 1997; 42:470--77.77.
                              • • Haynes BE et al. Ann Emerg Med 1992; 21: 368Haynes BE et al. Ann Emerg Med 1992; 21: 368--74.74.
                                                     Haynes BE et al. Ann Emerg Med 1992; 21: 368-74.
        Organ Bağışlayın Mutlu Edin Mutlu Olun – Anadolu Böbrek Vakfı                     www.anadolubv.org.tr
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16