Page 1 - renaliz67.indd
P. 1

20

                          Anadolu Böbrek Vakfı Yayın Organı                                                               ISSN 1305-8011
      Sağlık, Eğitim ve                                             Yıl: 19 • Sayı: 67 • Haziran-Aralık 2019
      Araştırma Merkezi
                       20. Yılımızı Kut luyoruz
          SAĞLIK BAKANLIĞI 2016-2018 VERİLERİ


          T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRANSPLANTASYON VERİLERİ 2016        T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRANSPLANTASYON VERİLERİ 2018
             2016     CANLI     KADAVERİK     TOPLAM       2018     CANLI    KADAVERİK    TOPLAM
                    2.637      782      3.419
            BÖBREK                              BÖBREK     3.012      859      3.871
                    (%77,13)    (%22,87)
          Ülkemizde 2008 yılından itibaren 2018 yılı sonuna kadar yapılan toplam böbrek nakli sayısı 24.918’dir.


          SAĞLIK BAKANLIĞI HEMODİYALİZ VERİLERİ 2017            SAĞLIK BAKANLIĞI HEMODİYALİZ VERİLERİ 2018
                   DİYALİZ MERKEZİ  TOPLAM DİYALİZ  HEMODİYALİZ         DİYALİZ  TOPLAM DİYALİZ HASTA HEMODİYALİZ CİHAZ
           KURUM TÜRÜ                            KURUM TÜRÜ
                    SAYISI    HASTA SAYISI  CİHAZ SAYISI         MERKEZİ SAYISI   SAYISI      SAYISI
           S. Bakanlığı    483      17.308     5.562       S. Bakanlığı  502      19.858      5.953
           Üniversite      58      3.538     1.213      Üniversite   55      4.584       1.162
           Özel        324      37.789     9.923        Özel     325      38.907      10.207
           Toplam       865      58.635     16.698       Toplam    882      63.349      17.322

          Hasta sayısı 2016 yılında 16.672, 2018 yılında ise 63.349. Diyaliz merkezleri sayısı 1980 yılında 15 iken,
          2004 yılında 441, 2007 yılında 792, 2016 yılında 860, 2018 yılında ise 882’dir.

          PERİTON DİYALİZ VERİLERİ 2016                   PERİTON DİYALİZ VERİLERİ 2018

           Kurum Türü Merkezi Sayısı Hasta Sayısı SAPD  APD
                                            Kurum Türü Merkezi Sayısı Hasta Sayısı SAPD  APD
                   62     1.428    1.131   297
           S. Bakanlığı
                  (%52,54)  (%49,74)  (%52,92)  (%40,46)     S. Bakanlığı  65     1.351    1.041    310
                   43     1.295    912    383
            Üniversite
                  (%36,44)  (%45,11)  (%42,68)  (%52,18)     Üniversite   43     1.295    805    489
                   13     148    94     54
             Özel                               Özel     10     60     44     16
                  (%11,02)   (%5,15)  (%4,40)  (%7,36)
                               2.137   734
            Toplam    118    2.871                  Toplam    118     2.706   1.890    815
                              (%100)   (%100)
                           2016 YILINDA ÜLKEMİZDE KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ
                           HASTALARINDA UYGULANAN TEDAVİ YÖNTEMLERİ
                           Hemodiyaliz          56.687 (%90,01)
                           Periton diyalizi       2.871 (%4,56)
                           Transplantasyon        3.419 (%5,43)
                           Toplam            62.977

                           2016 yılı böbrek nakil sayısı 3.422’dir, 2018 yılında
                           ise böbrek nakil sayısı 3.874’tür.


       KÖŞEM       Renaliz’in Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi

                Türk Nefroloji Tarihi uzun ve zorlu süren çalışmalar sonucu teknoloji nedeniyle 62. Sayıdan itibaren web sitemiz üzerinden
               2002 yılında kitap haline getirilmiştir. Türk Nefroloji camiasında online olarak yayınlanmaya başlamıştır. Şuan size 67. Sayımız
               ses getiren ve ihtiyaç hissettiren hale gelmiştir. Bunları yazarken sunulmaktadır. Bundan sonrada Türk Nefrolojisinin hız
               Türk Nefroloji dünyası her geçen gün hızla ilerletmekteydi, bu kesmeyerek her geçen gün ilerleme kaydetmesi karşısında Türk
               ilerlemelerde kaleme alınmalı, unutulmamalıydı.      Nefroloi Tarihi’ni tekrar güncelleştirmenin bir görev olduğu
                Bu düşünce ile bir gazete çıkartmaya karar verildi. Adını da  düşüncesi ile 2017 yılında başlattığımız II. Türk Nefroloji Tarihi
               böbrek kelimesi anlamındaki ren kelimesi ile analiz kelimesini  kitap çalışmamızın hazırlık aşaması da bitmek
               birleştirmeyi düşündüm. Böylelikle “Renaliz” adıyla 1999 yılında  üzeredir.
      Prof. Dr. Ayla SAN ilk sayı çıkmış oldu. Renaliz Gazetemiz çıktıktan sonra tüm  Böylelikle Türk Nefroloji’sine hizmet etmenin
               nefroloji camiasına dağıtılmaya başlanmıştır.       gururunu ve mutluluğunu daima yaşamaya ve
      Anadolu Böbrek Vakfı
        Başkanı     62. Sayıya kadar baskı olarak çıkartılan gazetemiz gelişen  yaşatmaya vazifemiz olacaktır.


               Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz.
               Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz.
   1   2   3   4   5   6