Page 3 - renaliz69
P. 3

Renaliz-69


                     12 MART 2020 DÜNYA BÖBREK GÜNÜ                                3
    12 MART 2020 DÜNYA BÖBREK GÜNÜ                 er yıl Mart      gelmiştir. Ankara Medipol

             Hayının           Üniversitesi’nde gerçekleşen
              ikinci haftası       etkinliğimizde, açılış konuş-
                            masının ardından Prof. Dr.
              kutladığımız        Ayla SAN öğrencilere “Her-

              Dünya Böbrek        kes İçin Böbrek Sağlığı” ko-
    Günü’nün bu sene 15.sini            nulu bir konuşma yapılmış-

    kutlamamız bizlere ayrı bir          tır.
                             Daha sonra Ayla SAN’ın
    heyecan vermiştir.               fotoğraflarından     oluşan


      Anadolu Böbrek Vakfı ve Medipol       “Veni vidi amavi (geldim,
    Üniversitesi işbirliği ile düzenlediğimiz gördüm, sevdim)” adlı fo-
    etkinliğimizin bu seneki konusu “Her- toğraf sergi düzenlenmiştir.
    kes İçin Böbrek Sağlığı” idi. Çok güzel      Yaklaşık 100 kişinin ka-

    bir ortamda gerçekleştirdiğimiz bu et- tıldığı etkinliğimiz olduk-
    kinlik herkesin beğenisini kazanmıştır. ça ilgi çekti. Her yıl olduğu
    Etkinliğimiz çerçevesinde vakıf başka- gibi bu yılda Dünya Böbrek
    nımız Prof. Dr. Ayla SAN, diyaliz tekni- Günü’nü başarılı bir şekilde
    kerliği bölümü öğrencileri ile bir araya kutladık.

            Prof. Dr. Ayla SAN Fotoğraf Sergisi

               Veni Vidi Amavi / Geldim Gördüm Sevdim            Sağlıklı Yaşamın Eğitimden Geçtiğine İnanıyoruz – ABV                     www.anadolubv.org.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8