Page 2 - renaliz69
P. 2

Renaliz-69

         2


    Covid-19 Pandemisi ve Böbrek Hastalıkları
                ovid-19 pandemisinin         başlığı ile de 21 Nisan 2020 tarihinde ikinci bir canlı
             Cgündemimizi yoğun olarak         yayın yapılmıştır. Yayına “T.C. Sağlık Bakanlığı

              etkilediği bugünlerde Türk        Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi” Dr.
              Nefroloji Derneği, dijital ortamda Alpay Azap ve “Türk Nefroloji, Diyaliz
              yaptığı canlı yayınlar ile corona     ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği
              virüs salgınını ve konuya dair      Başkanı” Hem. Ayten Karakoç katılarak
    gelişmeleri ele almıştır.                   Covid-19 pandemisini kendi açılarından

    “Covid-19 Pandemisi ve Böbrek Hastalıkları” başlığı      aktarmışlardır.
    ile 15 Nisan 2020 tarihinde yapılan canlı yayını       Canlı yayınlar süresince online
    500’ün üstünde sağlık çalışanı izlemiştir.          olarak gönderilen sorular da

    “Covid-19 Pandemisi ve Böbrek Hastalıkları 2”         cevaplanmıştır.    15 Mayıs 2020 Cuma günü “Covid-19 ve Hemodiyaliz Tedavisi: Yaşanan Sorunlar” ve 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü
    “Covid-19: Böbrek Nakli Hastalarında Yaşanan Sorunlar” konularıyla da canlı yayınlar devam edecektir.


                     68
                            ANADOLU BÖBREK VAKFI Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Ayla SAN


      Yayının Adı : Renaliz Gazetesi                 Yayın İdare Merkezi: Emek 29. Sok. (Eski 57. Sok.) Köşe Apt. 9/1
      Yayının Türü : Elektronik Yayın - Yerel, Süreli Yayın     06510-ANKARA
      Yayın Şekli : 4 Aylık, Türkçe Baskı Tarihi: 1 Mayıs 2020    Telefon : 0312 213 98 80 - 0312 212 52 09
      Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Mutlu GÜRLER           e-mail : aylasan@anadolubv.org.tr, ayla.san@hotmail.com
      Düzeltmen : Gizem İŞYERİ                    www.anadolubv.org.tr                Gazetemiz Basın ilkelerine
      Tasarım : Anadolu Böbrek Vakfı                 Web Sitesi Güncelleştirme : Adnan ŞENEL       uymayı taahhüt eder.      www.anadolubv.org.tr                          Yaşa ve Yaşat! - ABV
   1   2   3   4   5   6   7