Vakıf Tarihçesi

ANADOLU BÖBREK VAKFI

Vakfımızın tarihçesi çok eskilere dayanmaktadır. Bu vakıf; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik Böbrek Hastalıkları Tedavi Vakfı’nın devamıdır

 Ayla SAN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden (1967) mezun olduktan sonra, Şubat 1973’te Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Nefroloji Bilim Dalı’nı kurmak üzere atandı. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde Nefroloji ve Hemodiyaliz eğitimi gördükten sonra, 1975 yılında ilk hemodiyaliz işlemini gerçekleştirdi. Böylece Atatürk Üniversitesi, bu işlemin gerçekleştirilmesinde ilkler arasına girmiş oldu. Ayla SAN, ilk kronik hemodiyaliz uygulamalarını 1978 yılında başlattı.

     Hemodiyaliz merkezi kurulmasında karşılaşılan sorunları aşabilmek için 1980 yılında “Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik Böbrek Hastalıkları Tedavi Vakfı”nı kurdu.   Vakıf aracılığı ile 1984’te iki katlı, müstakil ve modern bir diyaliz merkezi hizmete açıldı. Yine vakıf aracılığı ile 1985 yılında “İkinci Nefroloji Kongresi” tertiplenerek uzun süreden beri yapılamayan Nefroloji Kongrelerinin devamı sağlandı. Ayla SAN, Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk nefroloji uzmanıdır  ve bu bölgeye diyaliz kelimesini ilk kez getirmiştir. 17 sene gibi uzun bir süre bu çalışmalarını tek başına yürüttü. Çok sayıda diyaliz merkezinin açılmasına şahsı ve vakfı  aracılığı ile katkıda bulunmuştur (Özellikle Gümüşhane ve Kars). Bu merkezlere doktor, hemşire ve teknisyen yetiştirerek yıllarca Doğu Anadolu’nun diyaliz sorumluluğunu yürüttü. Türk Nefroloji Derneği’nin Yönetim Kurulu üyeliği ve Diyaliz Bilim Kurulu’nun Doğu Bölgesi sorumluluğunu uzun yıllar yürüttü.    Ayla SAN, 1992 yılında böbrek nakli yapılabilmesi için vakıf aracılığı ile  Doku Tiplendirme Laboratuarı, 1993 yılında ise yine vakıf aracılığı ile Nefroloji ve Hipertansiyon Polikliniği’ni kurdu.

      1995 yılında Doğu Anadolu Bölgesi’nde büyük hizmetler vermiş olan “Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik Böbrek Hastalıkları Tedavi Vakfı”, artık kabına sığmamaya başlamıştı. Bu vakıf hizmetlerini yurt çapına yaygınlaştırmak için merkezi Ankara’da olmak üzere ismini Anadolu Böbrek Vakfı olarak değiştirmiştir ve vakıf bünyesinde Sağlık, Eğitim, Araştırma Merkezi kurmuş olup sağlık alanında Böbrek Hastalıkları ve Hipertansiyon Polikliniği kurmuştur. Pilot bölge seçtiği Gümüşhane İlinde hipertansiyon ve diyabetli hasta oranını saptamak için tarama yapmıştır. Eğitim alanında bir özel diyaliz merkezine kurs vermiştir.  Araştırma dalında ise halen iki proje yürütmektedir.

   “Ülkemizde Dünden Bugüne Diyaliz” (1998) kitabı  ve “Ülkemizde Diyaliz ve Transplantasyon” (2000)  kitapları Prof. Dr. Ayla SAN editörlüğünde çıkmış, bu kitaplar alanında aranan kitaplar olmuş ve beğeni kazanmıştır.

Anadolu Böbrek Vakfı, 16 Temmuz 2001 tarihinde;  Diyaliz merkezi, doku tiplendirme laboratuvarı, böbrek hastalıkları ve hipertansiyon polikliniğinden oluşan mal varlığını yapılan bir törenle Atatürk Üniversitesi’ne bağışlamıştır. Atatürk Üniversitesi rektörü ve Tıp fakültesi dekanı tarafından organize edilen tören çok anlamlı  bir şekilde gerçekleşmiştir. Ayrıca diyaliz merkezinin Prof. Dr. Ayla SAN tarafından kurulduğunu ve Anadolu Böbrek Vakfı’nın yaptığı bağışı gösteren bir levha asılmıştır.

Ayla SAN’ın editörlüğünde büyük emek sonucu “Türk Nefroloji Tarihi” (2002)  kitabı çıkmıştır. Ayrıca aynı kitabın İngilizce özeti  “Turkish History of Nephrology. A Summary” (2003) Ayla SAN tarafından yazılmış ve bastırılmıştır.

“Türkiye’de Hemodiyaliz ve Kalite Sempozyumu” 14 Mayıs 2003’te Ankara’da  gerçekleştirilip bu sempozyumun kitabı  2003 yılında basılmıştır “Türkiye’de Hemodiyaliz ve Kalite II. Sempozyumu” 1-3 Temmuz 2004’te Trabzon’da gerçekleştirilmiş olup, kitabı da aynı yıl basılmıştır. “Türkiye’de Hemodiyaliz ve Kalite III. Sempozyumu” ise 24-26 Mart 2005’te Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Merkezi’nde (Bolu) gerçekleştirilmiş, kitabı ise 2005 yılında basılmıştır. 24 Ekim 2003’te  “Türkiye’de Kronik Böbrek Yetmezliği ve Beslenme Sempozyumu” İstanbul’da  düzenlenmiş ve bu sempozyumun da kitabı 2004 yılında yayınlanmıştır. “Türkiye’de Böbrek Hastalıkları Beslenme ve Metabolizma II. Kongresi” 25-27 Kasım 2004’te Ankara’da gerçekleştirilmiş olup kitabı da 2005 yılında yayınlanmıştır. 3 Ekim 2005 tarihinde Anadolu Böbrek Vakfı’nın 10. Yıl Kutlamaları kapsamında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda “Anadolu Böbrek Vakfı III. Böbrek Hastalıkları ve Beslenme Toplantısı” gerçekleşmiş, ayrıca aynı toplantıda Fotoğraf Sanat Kurumu İşbirliği ile “ANADOLUM” konulu Fotoğraf sergisi açılmış, bu sergideki bütün fotoğrafları içeren bir de katalog basılmıştır.

3 Ekim 2005 günü Vakfımızın 10. yıl kutlamaları; Ankara Üniversitesi, Morfoloji Binası’nda bulunan Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Vakfımızın 10. Yıl Onur Ödülü; Türkiye’ye sayısız hizmetler veren değerli bilim adamı Prof. Dr. Mehmet Haberal’a, ülkemizde ilk organ naklini gerçekleştirmesi münasebediyle sunulmuştur. Nefroloji tarihinin çerçevesini oluşturduğu için bu değerli görevin vakfımıza düşmesi de bizi daha da onurlandırmıştı

8 Mayıs 2006 tarihinde ise 2006 Vakıf Medeniyet Yılı, 8-14 Mayıs 2006 Vakıf Haftası çerçevesinde, Ufuk Üniversitesi Konferans Salonu’nda bir Anadolu Böbrek Vakfı Günü gerçekleşmiş 9 Mart Dünya Böbrek Günü’nün önemine, böbrek hastalıklarında erken teşhis ve önlenmesi için alınması gereken tedbirlere, kronik böbrek hastalarında koruyucu tedbirlere değinilmiştir.  Bu etkinlikler çerçevesinde yine Fotoğraf Sanat Kurumu işbirliği ile “Türk Diline Saygıya Çağrı” konulu fotoğraf sergisi, ana dilimizdeki yozlaşmaya ve yabancı dillerin istilasına dikkat çekmek amacıyla gerçekleşmiştir.

2006 yılının Vakıf Medeniyet Yılı ilan edilmesi münasebetiyle Anadolu Böbrek Vakfı olarak 8 Mayıs 2006 tarihinde Anadolu Böbrek Vakfı Günü ve Dünya Böbrek Günü’nün Önemi konulu bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıda Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Prof. Dr. Rıdvan Ege’ye Türk Tıbbına ve vakıfçılık anlayışına katkılarından dolayı onur ödülü verilmiştir

Vakfımız aynı hızla çalışmalarına devam etmektedir. 22-26 Eylül 2010 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek olan “TND 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi”nde de Anadolu Böbrek Vakfı; en güzel poster çalışmasına teşvik ödülü verecektir.

7-9 Eylül 2006 tarihinde Konya’da Selçuk Üniversitesi işbirliği içerisinde Türkiye’de Yoğun Bakım ve Nefroloji sempozyumu gerçekleştirmiş olan vakfımız bu toplantıda büyük başarı sağlamıştır.

  1. Dünya Böbrek Günü’nü Ufuk Üniversitesi işbirliği içinde 8 Mart 2007 tarihinde yapılmış olup 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle de Anadolu Kadınlarımız adlı bir sergi açılmıştır. Dünya Böbrek Günü’nde yapılan aktivitelerimiz Böbrek vakıfları federasyonu ve Uluslar arası Nefroloji Derneği’nin de ortak katılımıyla müşterek imzalanan bir teşekkür belgesi alınmıştır. Bu çalışmalarımız yıllık bültenlerinde de yer almıştır.
  1. Dünya Böbrek Günü 13 Mart 2008 tarihinde Ufuk Üniversitesi ve Vakfımız işbirliği ile kutlanmıştır. “Çanakkale Savaşı’nda Sağlık Ordusu Konulu Sergi ” kokteylle birlikte açılmıştır. Açılışta ise Organ Bağışı Konusunda opera sanatçılarının hazırlamış olduğu Akyurt korosu ile yapılan beste CD olarak sunulmuştur.
  1. Dünya Böbrek Günü toplantımız; 12 Mart 2009 tarihinde Ufuk Üniversitesi, Vakfımız ve Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği ile işbirliği içinde yapıldı ve oldukça ilgi çekti.

2009 yılı Dünya Böbrek Günü’nün ana teması; “Kan Basıncınızı Kontrol Altında Tutuyor musunuz?” idi. Konu ile ilgili olarak bir anket çalışması yapıldı. Anketteki en ilginç noktalar; Nefroloji biliminin böbrek hastalıklarıyla ilgili olduğunun ve hipertansiyona da Nefroloji biliminin baktığının bilinmemesi idi. Bu sorunun üzerinde daha vurgulayıcı bir şekilde durulması gerektiği anlaşıldı.

Ayrıca CEPA Alışveriş Merkezi’nde sabah saat 10.00’dan gece 22.00’a kadar yaptığımız çalışmalarda aşağı yukarı 200 kişinin tansiyonu ölçüldü ve insanlar bilgilendirildi ve halkımızın yoğun ilgisini çekti.

Fotoğraf Sanatı Kurumu’nun daha önce sergilediği “Ordu-Yeşilce ve Topçam Yaylaları Turizm Merkezi Fotoğraf Sergisi” de Dünya böbrek Günü sosyal etkinliklerimiz kapsamında 12 Mart 2009 tarihinde Ufuk Üniversitesi’nde açıldı.

16 Mart 2009 tarihinde saat 13.30-14.30 arasında TRT GAP Televizyonu Hayatın Renkleri programında Dünya Böbrek Günü’ne yer verilmiş olup Prof. Dr. Ayla SAN; canlı yayında bu gün konusunda konuşma yapmış ve çeşitli sorulara cevap vermiştir.

Yapmış olduğumuz faaliyetler hakkında bilgiler ve fotoğraflar ISN ve IFKF’ye gönderildi ve www.worldkidneyday.org web sitesinde yer aldı.

  1. Uuslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu Toplantısı 17-20 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul’da düzenlendi. Anadolu Böbrek Vakfı’nın hazırladığı poster, en iyi Dünya Böbrek Günü posteri seçilmiştir. Ayrıca yabancı dillerde yapılan çalışmalar arasında bu sene hazırladığımız Dünya Böbrek Günü kongre davetiyesi de sergilenmiştir. Ayrıca hazırlamış olduğumuz posterler, 22-26 Mayıs 2009 tarihleri arasında İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenen Dünya Nefroloji Kongresi’nde de sergilenmiş ve büyük beğeni kazanmıştır
  1. Dünya Böbrek Günü toplantımız 11 Mart 2010 günü Ufuk Üniversitesi’nde düzenlenmiştir. 2010 yılında Dünya Böbrek Günü’nün ana teması; “Kan Şekerinizi ve Kan Basıncınızı Kontrol altında Tutarak Böbreklerinizi Koruyun” idi. Bu sene diğer yıllardan farklı olarak; Anadolu böbrek Vakfı ve Ufuk Üniversitesi yanında; Türk Nefroloji Derneği, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği’nin işbirliği bilimsel dayanışmanın en güzel örneğini oluşturmuştur.

2010 yılında yapılan ankete katılanların çoğu hipertansiyon ile Nefroloji arasındaki ilişkiyi bilmektedir. Sonucun bu kadar yüksek çıkmasının nedeni ankete katılanların çoğunun sosyo kültürel düzeyinin yüksek olmasıdır.

CEPA Alışveriş Merkezi’nde 10.00-22.00 saatleri arasında yaklaşık 300 kişinin kan şekeri ve kan basıncı ölçülmüş, halk bilgilendirilerek broşürler verilmiştir. Yine halkımız yoğun ilgi göstermiştir.

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Türkiye Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışması Sergisi; Fotoğraf Sanatı Kurumunun işbirliği ile Ufuk Üniversitesi’nde açılmıştı. Sergi açılışı kokteyl ve müzik ile bütünleşmişti.

Konuya basın yayın organları da yoğun ilgi göstermişlerdir. Toplantımız devam ederken TRT-GAP Radyosu’na canlı yayında Prof. Dr. Ayla San tarafından röportaj verilmiştir. 12 Mart 2010 tarihinde de TRT GAP Televizyonu “Hayatın Renkleri Programı’na katılarak Dünya Böbrek Günü hakkında aydınlatıcı bilgiler verilmiştir.

  1. Dünya Böbrek Günü; faaliyetlerimiz ise 10 Mart 2011 tarihinde Ufuk Üniversitesi’nde düzenlenmiştir. 4-7 Nisan 2011 tarihleri arasında Vancouver’da yapılan 12. Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu Toplantısı’nda (IFKF) üç poster halinde sunulan çalışmalarımız büyük ilgi görmüş, vakfımıza 2.’lik ödülü getirmiştir. Bu posterler; bilimsel, sosyal faaliyetlerimiz ile Kentpark ve CEPA Alışveriş Merkezleri’nde yapmış olduğumuz anket ve stand çalışmalarımızı içeren 3 ayrı sunum şeklinde gösterilmiştir.
  2. Dünya Böbrek Günü’nün ana teması; “Böbreklerini Koru, Kalbini Kurtar” idi. Hazırlamış olduğumuz program da bu konu ile ilgiliydi. Güzel bir açılışın ardından sıcak bir ortamda gerçekleşen toplantımızın bilimsel açıdan oldukça doyurucu olduğu gözlenmiştir. 150 kişinin katılımı ile gerçekleşen bilimsel toplantımız büyük beğeni kazanmıştır. 6. Dünya Böbrek Günü Toplantımız Ufuk Üniversitesi bünyesinde Anadolu Böbrek Vakfı, Türk Nefroloji Derneği ve Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği’nin işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

CEPA ve Kentpark Alışveriş Merkezleri’nde yoğun ilgi gören bir Dünya Böbrek Günü standı kurulmuş, 10-17 saatleri arasında 200 kişinin kan şekeri ve kan basıncı ölçülerek halkımızı bilgilendirmek için broşürler verilmiştir. “Böbreklerini Koru, Kalbini Kurtar” konusu üzerinde 20 sorudan oluşan anket formları 200 kişiye verilmiştir.

Anket çalışmalarımızın kısa bir değerlendirmesini yapacak olursak, katılımcıların çoğunun eğitim seviyelerinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen böbreklerin işlevlerinin ne olduğu ve organ bağışının öneminin tam olarak anlaşılamadığı gözlenmiştir.

2012 yılı Dünya Böbrek Günü’nün ana konusunun “Transplantasyon” olması anket sonuçlarımızın da gösterdiği üzere çok yerinde bir karardır. Böbreklerin işlevleri ve Transplantasyon konularında da halkı bilinçlendirmek için daha çok çalışmamız gerektiği görülmektedir.

10 Mart 2011 tarihinde saat 16.40’ta Kanal A Televizyonu’ndaki İşte Hayat programında Prof. Dr. Ayla San, canlı yayında Dünya Böbrek Günü hakkında konuşma yapmış, çeşitli sorulara cevap vermiştir.

  1. Dünya Böbrek Günü 8 Mart 2012 tarihinde bütün heyecanı ile önemli ve güncel bir konu olan “Organ Nakli ve Organ Bağışı” üzerinde bu konuda bölgesel anlamda uğraş veren hemen hemen tüm değerli bilim adamlarının katılımıyla gerçekleşen bilimsel toplantımız başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır.

Organ nakli üzerine emek veren ilk hocalarımızdan olan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu’nun “Böbrek Nakli Konusundaki Deneyimleri”ni anlatması toplantıya ayrı bir güzellik ve anlam katmıştır. Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu’nun “Organ Nakli ve Etik” konulu konuşması ise ayrı bir ilgi odağı idi. “Nefrolog ve Cerrah Bakış Açıları ile Böbrek Naklinde Karşılaşılan Sorunlar” ve “Diyaliz Başlamadan Yapılan Böbrek Nakli” konularını içeren panelimiz ise ayrı bir heyecan yaratmıştır. Diyaliz yapılmadan böbrek nakli olan bir çocuk hastanın yaptığı konuşma ise katılımcıları duygulandırmıştır.

“Organ Bağışı Konusunda Ne Yapmalıyız? Ve Donör Tarama Sistemleri” üzerine yapmış olduğumuz Yuvarlak Masa Toplantımızda ise Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Organ Nakli Şube Müdürü Sayın Dr. Bahri Kemaloğlu’nun da katılımıyla güzel bir topluluk oluşmuştu. Güncel değerlendirmelerin yapıldığı toplantı amacına ulaşmıştır.

Bilimsel toplantımızın ardından, bu sene Dünya Böbrek Günü’nün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile aynı güne denk gelmesi münasebetiyle “Kadınlarımız” konulu sergi açılışı müzik ve kokteyl eşliğinde yapılmıştır. Fotoğraf Sanatı Kurumu üyesi değerli bayan fotoğraf sanatçılarımızın çalışmalarından oluşan sergi de büyük ilgi ve beğeni ile karşılanmıştır.

Diğer yandan CEPA ve Kentpark Alışveriş Merkezleri’nde gerçekleştirmiş olduğumuz eş zamanlı etkinliklerimiz devam etmiştir. Bu faaliyetlerimizin içeriği “Organ Nakli ve Bağışı” üzerine yapmış olduğumuz anket çalışmaları, broşür ve Renaliz gazetelerimiz ile halkımızın bilgilendirilmesi, kan basıncı ve kan şekeri ölçümlerinden oluşmakta idi.

2012 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne rastlayan Dünya Böbrek Günü 2013’te 14 Mart Tıp Bayramı ile aynı tarihe gelmiştir. 8. Dünya Böbrek Günü’nün ana temasının çok önemli olan Akut Böbrek Yetmezliği olması bize daha büyük sorumluluk yükledi. “Böbrek hasarını nasıl düzeltebiliriz veya hasar görmüş böbrekleri nasıl kurtarabiliriz?” soruları doğrultusunda bir program hazırladık. “Akut Böbrek Hasarında Yeni Görüşler” konusu ile başlayan bilimsel toplantımız “Akut Böbrek Hasarında Erken Tanı ve Tedavi” konusu ile devam etmiştir.

Bir böbreği kurtarmak için çaba sarf etmek gereğini hissederek hastalarımıza yaklaşmamız gerektiğine inanmaktayız. Türkiye’de bu konuda yayınlanmış makalelerle Akut Böbrek Hasarlı hastalarımızın genel değerlendirmesini yapmaya çalıştık.

Yuvarlak masa toplantımıda birbirini tamamlayan, her zaman önem verilmesi gereken konular ele alınmıştır. “Yoğun Bakım Hastalarındaki Akut Böbrek Hasarı Sorunları, Acil Serviste, Doğal Afetlerde, Cerrahi İşlem Sonrası, İlaçlar ve Kontrast Madde Kullanımlarında Akut Böbrek Hasarına Yaklaşım” konuları tartışılmıştır.

Güncel değerlendirmelerin de yapıldığı toplantımız amacına ulaşmış, gerekli mesajlar verilmiştir. Dünya Böbrek Günü’nün 14 Mart Tıp Bayramı ile aynı tarihe denk gelmesi nedeniyle “Tarihsel Süreç İçinde Hastanelerimiz” konulu saydam gösterimi Prof. Dr. Ayla San tarafından hazırlanmış, oldukça etkileyici bulunmuştur. Fotoğraf sanatçısı ve GATA Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü öğretim üyelerinden Sayın Prof. Dr. Adnan Ataç ile Prof. Dr. Ayla San tarafından “Tarihsel Süreç İçinde Hastanelerimiz” konulu bir de fotoğraf sergisi de toplantımıza ayrı bir renk katmıştır.

Diğer taraftan CEPA ve Kentpark’ta öğrencilerimizle eş zamanlı çalışmalar sürdürülmüştür. Buralarda her yıl olduğu gibi standlar açarak etkinliklerimizin içeriği olan “Akut Böbrek Hasarına Son!” konulu anketler halk üzerinde uygulanmıştır. Bunun yanında kan basıncı ve kan şekeri ölçümleri yapılmıştır. Organ bağı konusu ele alınarak bağış kartları doldurulmuştur. Bu konular üzerinde çalışırken halkımızın ve basının ilgisi de yoğun olmuştur.

Dünya Böbrek Günü aktivitelerimiz 14 Mart 2013’te Kanal A Ana Haber Bülteni’nde ve 15 Mart 2013’te ATV Kahvaltı Haberleri’nde yayınlanmıştır.

Yapmış olduğumuz faaliyetler ISN ve IFKF’den oluşan Dünya Böbrek Günü komitesine poster olarak gönderildi. 14. Uluslar arası Böbrek Vakıfları Federasyonu Toplantısı’na da bu çalışmalarımız götürülmüştür.

.

11-14 Eylül 2013 tarihleri arasında Antik Olmpia-Patra’da düzenlenen 8. Uluslararası Nefroloji Tarihi Derneği Kongresi’ne Prof. Dr. Ayla San “18. Yüzyıldan 20. Yüzyılın Başına Kadar Türkiye’de Nefrolojik Bilgi” konulu bir konuşma ile davetli olarak katıldı, Journal of Nephrology’nin bu toplantıya özel çıkan olan sayısında ‘Nephrological Knowledge in Turkey During the 18th, 19th and Early 20th Centuries’ başlığı altında yayınlanmıştır. (San A, Nephrological knowledge in Turkey during the 18th, 19th and early 20th centuries, Journal of Nephrology, Timeline for a humanistic nephrology, reports from the 8th IAHN Congress- Ancient Olympia- Patra (Greece), 11-14 September 2013, Guest Editors: De Santo Natale G., Di lorio B, Diamandopouos A. A, Bellinghieri G., Rutkowski B, Vol. 26/ Suppl. 22, November-December 2013, Pages: 164-169) Aynı eser daha sonra The History of Nephrology’de yayınlandı (San A, Nephrological knowledge in Turkey during the 18th, 19th and early 20th centuries, The History of Nephrology, New Series  No: 3, reports from the 8th IAHN Congress- Ancient Olympia- Patra (Greece), 11-14 September 2013, Editors, De Santo N. G, Di lorio B Diamandopoulos A., A, Bellinghieri G, Rutkowski B, Wichtig Editore Medical Publisher, Milano, Italy, 2013, Pages: 174-179). Bu eser Athanasios A. Diamandopoulos, Garabed Eknoyan ve Stewart Cameron tarafından büyük beğeni toplamıştır.

13 Mart 2014’te 9.’su düzenlenen Dünya Böbrek Günü etkinliklerimizi 14 Mart Tıp Bayramı’nda düzenleyerek daha coşkulu kutlamış olduk. Bu seneki konu “ Yaşlılık ve Böbrek”ti, şimdiye kadar bu konuda hiç durmamış olmamız büyük bir eksiklikti. Yapmış olduğumuz bilimsel toplantı da Geriyatrik Nefroloji’nin de tıpkı Pediyatrik Nefroloji gibi ayrı bir bilim dalı olması gerektiğini hissettiriyordu. Çünkü yetişkin dönemdeki hastalarımız ile yaşlı hastalarımız arasında her bakımdan büyük farklar görülmektedir. İlaç dozlarının ayarlanması, diyet, kas kitlesi, yaşlılığın getirdiği sorunlar hepsi böbrek hastalığını tetiklemektedir. Bu toplantı yaşlı hastalar için de ayrı bir klavuz gerekliliğini hissettirmekteydi. Geriyatrik Nefroloji bir tıp dalı olarak henüz ayrılmasa bile yaşlılara özel bir Nefroloji kılavuzunun ivedilikle hazırlanması gerekmektedir.

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı olarak her yıl Prof. Dr. Ayla San yönetiminde Dünya Böbrek Günü için anketler hazırlamaktayız. Hazırladığımız her anket o yılın Dünya Böbrek Günü ana konusu ile paralellik gösteren değişik içeriklere sahiptir. Dünya Böbrek Günü 2014’ün ana konusu “Yaşlanma ve Kronik Böbrek Yetmezliği”dir. Biz de bu yıl yaşlanma ve böbrekler üzerine anket soruları hazırladık.

Anketin amacı; halkın yaşlanma ve kronik böbrek yetmezliği konusundaki bilgi ve farkındalık yüzdesini saptamak, konunun önemini vurgulamak, halkın dikkatini bu konuya çekmekti. Anket; Ankara Bilkent Center’a gelen toplam 255 kişi üzerinde yapılmıştır.

Ayrıca Bilkent Sports Internatıonal işbirliği ile spor aktivitesi yapılmıştır.

Dünya Böbrek Günü vakfımızca bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı ile aynı tarihte düzenlenmiş, Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği Doğa Atölyemizin Fotoğraf Sergisi sunulmuştur. Sergi açılışımız kokteyl ve müzik ile bütünleşmiştir.

17 Nisan 2014 tarihinde TRT Okul’da yayınlanan Günlük Rehber Programı’nda Prof. Dr. Ayla San Dünya Böbrek Günü aktivitelerimiz konusunda bilgi vermiştir.

  1. Dünya Böbrek Günü etkinliklerimiz ” Dünya Böbrek Günü 2015-Halkımızla El Ele” adı altında 5 Mart 2015 tarihinde Yenimahalle Belediyesi’nde Anadolu Böbrek Vakfı, Ufuk Üniversitesi ve Yenimahalle Belediyesi işbirliği içinde düzenlenmiştir. Bilimsel programımızın açılışı Prof. Dr. Ayla San tarafından sunulan “Gümüş Tepeler” konulu saydam gösterimi ile başlamış ve büyük beğeni kazanmıştır. Birinci açıkoturum toplantımıza Prof. Dr. Ayla San ve Prof. Dr. Mustafa Arıcı başkanlık etmişlerdir. Bu açıkoturumda “Ülkemizde Kronik Böbrek Hastalığının Etiyolojik Sebepleri” (Prof. Dr. Kenan Ateş), Diyabet ve Böbrek” (Prof. Dr. Ahmet Çorakkçı), “Hipertansiyon ve Böbrek” (Prof. Dr. Yunus Erdem) konuları anlatılmıştır. 2. Açıkoturumumuza ise Prof. Dr. Şükrü Sindel ve Doç. Dr. İhsan Ergün başkanlık etmişlerdir. Bu açıkoturumda da “Obezite ve Böbrek” (Prof. Dr. Turgay Arınsoy), “İlaç, Sigara, Alkol ve Böbrek” (Prof. Dr. Ülver Derici), “Beslenme ve Böbrek” (Prof. Dr. Gül Kızıltan), “Böbrekler ve Spor” (Prof. Dr. Ali Murat Zergeroğlu) konuları anlatılmıştır. Açıkoturumlarımızda halkımızın sorduğu sorulara uzmanlar tarafından cevaplar verilmiştir. Diğer aktivitelerimiz ise Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan halka yönelik kan şekeri, kan basıncı ölçümleri, ağırlık ve boy ölçümleri, bel çevresi, vücut kitle indeksi ölçümleri, halka yönelik anket çalışmasıdır. Etkinliğimiz halkımız tarafından büyük ilgi görmüştür.

30 Aralık 2015’te Ankara Hakimevi’nde hanımlar için bir etkinlik düzenlenmiştir. Etkinliğe 150 kişi katılmıştır. Güzel bir havada amacına uygun olarak gerçekleştirilmiş, vakfımız güzel bir gelir elde etmiştir. 2016 takvimlerimiz ve kartpostallarımız, fotoğraflarımız satılmıştır. Ayrıca bazı hayırsever kişiler tablolarını vakfımıza bağışlamış, bunlardan da küçük bir çekilişle gelir elde edilmiştir.

10 Mart 2016’da 11.’sini düzenlediğimiz Dünya Böbrek Günü etkinliğimizin ana teması “Çocuklarda Böbrek Hastalıkları- Erken Hareket Et ve Önle!” idi. Biz de hem bilimsel, hem de sosyal etkinliklerimizi bu konu üzerinde hazırladık.

10 Mart 2016 tarihinde Yenimahalle Belediyesi’nde düzenlediğimiz Dünya Böbrek Günü için gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklerimiz oldukça başarılı geçmiştir. Bilimsel programımızın açılışında Yenimahalle Belediyesi Anaokulu Çocukları, Dünya Böbrek Günü gösterimlerini sergilemişlerdir. Anaokulu öğrencilerinden her bir çocuk boynuna bir harf takarak Dünya Böbrek Günü yazısını oluşturmuşlar, ellerinde bir bayrak ve balonla salona girerken büyük alkış almışlardı. Bunu takiben günün konusuna uygun olarak, sağlıkla ilgili olarak hazırlanan şarkıyı söylemişlerdir.

Ardından her biri bir slogan söyleyerek günün anlamını vurgulamışlar, bu da izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Ardından fotoğraf sanatının duayenlerinden Sayın Tansu Gürpınar’ın “Yedigöller’le 50. Yıl Saydam Gösterimi” takip etmiştir. Toplantımızın 1. açık oturumunda, Doç. Dr. Fatih Özaltın “Kalıtsal Böbrek Hastalıklarından Korunma” konulu bir konuşma yapmıştır. Ardından Prof. Dr. Tarkan Soygür “Doğmalık Böbrek Hastalıkları, İşeme Bozuklukları ve Kronik Böbrek Hastalıkları” konusunu anlattı, Prof. Dr. Esra Baskın “Gece İdrar Kaçırma, Yatak Islatma” konusu üzerinde durdu, Prof. Dr. Sevcan Bakkaloğlu Ezgü’nün yapmış olduğu “Üriner Sistem Enfeksiyonları” konuşması

ile birinci oturum sona erdi. 2. Açık oturumda ise Prof. Dr. Mesiha Ekim “Çocuklarda Obezite ve Böbrekler”, Uzm. Dyt. Nurcan Bağlam “Sağlıklı Beslenme ve Böbrek” ve Prof. Dr. Ali Murat Zergeroğlu “Çocuklarda Böbrek Sağlığı ve Egzersiz” üzerine konuşmalar yaptılar. Bilimsel Oturumumuzun ardından 30 çocuk üzerinde kan basıncı ölçümleri, kilo ve boy ölçümler, bel ve vücut kitle indeksi ölçümleri yapıldı. 55 ebeveyn ile çocuklarda böbrek sağlığı hakkında anket çalışması yapıldı. Amacına ulaşmış, güzel bir toplantı olduğunu söyleyebiliriz.

Dünya Böbrek Günü etkinliklerimize 10 Mart 2016 tarihinde Kanal B televizyonunda yer verilmiştir. Ayrıca 11 Mart 2016 tarihinde Dünya Böbrek Günü üzerine TRT Kent Radyo’da Prof. Dr. Ayla San ile bir röportaj yapılmıştır.

2017 yılı Dünya Böbrek Günü; Bu sene 12.’sini düzenlediğimiz Dünya Böbrek Günü etkinliğimiz her zamankinden daha coşkulu geçmiş olup büyük ilgi ile karşılanmıştır. Bu seneki ana tema; “Böbrek Hastalığı ve Obezite” idi. Bu da halkın ilgisini konu olarak daha da çok çekmiştir. 9 Mart 2017 tarihinde Yenimahalle Belediyesi’nde Dünya Böbrek Günü için gerçekleştirmiş olduğumuz tüm etkinliklerimiz oldukça başarılı geçmiştir. Bilimsel programımızın açılışında “Türkiyem” isimli Prof. Dr. Ayla San’ın fotoğraflarından oluşan bir saydam gösterimi Erdal San tarafından seslendirilen şiir eşliğinde organize edilmiştir. Büyük alkış toplamıştır. Prof. Dr. Ayla San’ın ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın açılış konuşmalarının ardından Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a Dünya Böbrek Günü etkinliklerimize yapmış olduğu büyük katkılarından dolayı Eski Adalet Bakanı Oltan Sungurlu tarafından Anadolu Böbrek Vakfı adına şilt takdim edilmiştir. Adnan Şenel’e Anadolu Böbrek Vakfı internet sayfasının hazırlanmasında ve devam etmesinde yapmış olduğu çalışmalarından dolayı Vakıf Başkanımız Prof. Dr. Ayla San tarafından şilt verilmiştir. Daha sonra bilimsel toplantıya geçilmiştir. Prof. Dr. Turgay Arınsoy ve Prof. Dr. Siren Sezer’in başkanlığında I. Açık Oturum başlamıştır. Bu oturumda Dr. Sebahattin Kocadağ (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı) Obezite ile İlgili Sağlık Bakanlığı’nın Yaptığı Çalışmalar’ı anlatmıştır. Bunu takiben Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk “Obezite ve Hipertansiyon”, Doç. Dr. Serpil Müge Değer “Obezite ve Böbrek” konularında konuşmalar yapmışlardır. Oturum sonunda verilen arada Başkent Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından gerçekleştirilen gösteri büyük bir ilgi ile izlenmiştir. 2. Açık Oturum Prof. Dr. Ayla San ve Prof. Dr. Neval Duman başkanlığında gerçekleştirilmiştir. “Obezite, Diyabet ve Böbrek Hastalıkları”; Prof. Dr. Siren Sezer, “Obezite ve Beslenme”, Prof. Dr. Gül Kızıltan, “Sağlık, Böbrekler ve Spor”; Prof. Dr. Ali Murat Zergeroğlu tarafından anlatılmıştır. Bilimsel programın dışında diğer etkinliklerimiz ise saat 14.00’a dek devam etmiştir. Yrd. Doç. Dr. Perim Türker Özyiğit başkanlığında sürdürülen bu etkinliklerimiz kapsamında; kan basıncı, kilo ve boy, bel ve vücut kitle indeksi ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca 141 kişiyi kapsayan “Obezite ve Böbrek Sağlığı Hakkında Halka Yönelik Anket Çalışması” gerçekleştirilmiştir.

2006-2014  yılları arasında Ufuk Üniversitesi, 2015-2018 yılları arasında da Yenimahalle Belediyesi ile işbirliği içinde düzenlemekte olduğumuz Dünya Böbrek Günü’nün bu seneki konusu Dünya Kadınlar Günü’ne denk gelmesi sebebi ile “Böbrekler ve Kadın Sağlığı” olarak belirlenmiştir. Anadolu Böbrek Vakfı “Sağlıklı Yaşa, Gücüne Güç Kat!” sloganı ile “Böbrekler ve Kadın Sağlığı” üzerine bir toplantı yapmıştır. Bilimsel Etkinliğimiz kapsamında Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk; “Kadın ve Böbrekler”, Doç. Dr. Serpil Müge Değer; “Kadın Sağlığı ve Hipertansiyon”, Prof. Dr. Sevim Güllü; “Kadınlarda Diyabet ve Obezite”, Prof. Dr. Feride Söylemez; “Gebelik ve Böbrek”, Prof. Dr. Ali Murat Zergeroğlu da; “Sporun Kadınlar Üzerine Etkileri” konulu konuşmalar yapmışlardır. Ayrıca diğer aktiviteler kapsamında kan basıncı ölçümleri, kilo ve boy ölçümü, bel ve vücut kitle indeksi ölçümleri yapılmıştır.  Aynı gün, bu toplantımızın ardından Prof. Dr. Ayla San, 8 Mart 2018 tarihinde Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi’nde düzenlenen “Nefroloji’de Kadın Ayak izleri” konulu toplantıda ilk kadın Nefrolog ödülünü almıştır.

             “YAŞA ve YAŞAT” inancını kendisi için slogan edinen vakfımız; üç ayda bir yayınlanan “Renaliz” adlı bir gazete ise tamamen eğitime dayalı ilk nefroloji gazetesidir ve çok tutulmuştur. Renaliz gazetemizin şimdiye kadar 63.. sayısı çıkmış, şimdi ise 64. sayısının hazırlıkları sürmektedir.

Ülkemizde tüm sorunların başında eğitim eksikliğinin geldiğini düşünen vakfımız eğitime çok önem vermektedir. Öyle ki 14 senedir konusundaki kongrelerde sunulan tebliğlerde en iyi 1., 2. ve 3.’lük ödüllerini doktor ve hemşirelere vermiştir. Son 9 yıldan beri de Anadolu Böbrek Vakfı Özel Ödülü verilmektedir. (İlk Anadolu Böbrek Vakfı Özel Ödülü: 26 30 Mayıs 1999’da Antalya’da yapılan I. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi’nde verilmiştir). Son yıllarda da Türk Nefroloji Derneği’nin düzenlediği kongrelerde poster sunumlarına teşvik ödülü verilmektedir.  Bunun yanı sıra organ bağışı konusunda gerek Renaliz gazetesinde,  gerekse halka açık toplantılarda halkı bilgilendirmektedir. 1990 yılından beri çıkartmış olduğu takvimlerde, gerek organ bağışı,gerekse diğer sağlık konularında halkımızı uyarıcı sloganlara yer vermektedir. Büyük hizmetler vermiş olduğu bilimsel çevrelerce de kabul edilmektedir.

2000 yılından beri yapılan Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu (IFKF)Yıllık Toplantılarına Anadolu Böbrek Vakfı adına Prof. Dr. Ayla San başından itibaren katılmaktadır. 16. Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu (IFKF)Yıllık Toplantısı 9-12 Temmuz 2015 tarihleri arasında Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenmiştir. 2015 IFKF Joel D. Kopple Ödülü’nü Prof. Dr. Ayla San kazanmıştır.

Uluslararası Nefroloji Derneği (ISN) tarafından 2017 Orta ve Doğu Avrupa Nefroloji’de Öncülük ödülü Prof.Dr. Ayla SAN’a verilmiştir.

a- Uluslararası Nefroloji Derneği (ISN) Başkanı Adeera Levin imzasıyla 3 Ocak 2017’de gönderilen yazıda Anadolu Böbrek Vakfı Başkanı Prof.Dr. Ayla SAN’ın 2017 yılı Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde Nefroloji’de Öncülük Ödülü’nü aldığı duyuruldu.

b- Uluslararası Nefroloji Derneği’nin (ISN) 21-25 Nisan 2017’de Meksika’da düzenlediği Dünya Nefroloji Kongresi’nin ISN standında Prof. Dr. Ayla SAN’ın hak kazandığı 2017 Orta ve Doğu Avrupa Nefroloji’de Öncülük Ödülü’ne de yer verilmiştir.

c- Prof. Dr. Ayla San, 2017 Orta ve Doğu Avrupa Nefroloji’de Öncülük Ödülü’nü ise 4-8 Ekim 2017 tarihleri arasında Bosna Hersek’te düzenlenen 13. BANTAO Kongresi’nde ISN’nin İngiltere Program Başkanı Prof. Dr. John FEEHALLY’den 4 Ekim 2017’de düzenlenen açılış töreninde aldı.

Yaşamanın güzel, yaşatabilmenin ise ondan daha güzel olduğu inancı ile hareket eden vakfımız: “Sağlıklı yaşamak. Sağlıklı nesiller yetiştirmek, için çalışmak milli görev olmalıdır.” diyor ve aynı hızla çalışmalarına  devam ediyor