Prof. Dr. Ayla SAN Hakkında

Gümüşhane doğumlu olan Ayla San ilk, orta ve lise eğitimini Gümüşhane’de tamamlamıştır. 1961’de Ankara  Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne derece ile girerek, 1967 de aynı fakülteden mezun oldu. Yine aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğinde ihtisasa başladı. 6 Haziran 1972’de “Böbrek Hastalıklarında Serum ve İdrar Osmolalite Değişiklikleri” tez konusu ile ihtisas aldı. 1 Şubat 1973’te Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği Nefroloji bölümünü kurmak üzere naklen atandı

1974-1976 yılları arasında 8 ay İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji bölümünde eğitim gördü. 1975 yılında ilk hemodiyaliz uygulamasını gerçekleştirdi. 1978 yılında “Kronik Böbrek Yetersizliğinde “Yükselen Myoinositol Seviyeleri ile Periferik Nöropatinin Oluşumu Arasındaki İlişki ve Deneysel Nöropati” tez konusu ile Doçent oldu. 1980 yılında “Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik Böbrek Hastalıkları Tedavi Vakfı’nı kurdu. 1981-1982 yılları arasında 5 ay Miami Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji bölümünde ziyaretçi araştırmacı olarak çalıştı. Kasım 1982’de Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığına atandı. 1983’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde “Kronik Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD)” tez konusu ile nefroloji ihtisas sınavına girerek nefroloji uzmanı oldu.

1984 yılında, vakıf aracılığı ile Avrupa standartlarına uygun modern bir diyaliz merkezini hizmete açtı. 3-7 Eylül 1985 tarihleri arasında 2. Nefroloji Kongresi, kendisinin başkanlığında  tertiplenmiş ve uzun süreden beri yapılamayan Nefroloji kongrelerinden 2.’si gerçekleştirilmiştir. 1986 yılında, bu kongrenin kitabını bastırmıştır. 1987 Şubat ayında, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı oldu. EDTA-ERA (European Dialysis and Translant-European Renal Association) 1979, ISN (Internatıonal Socıety of Nefrology) 1981, International Society of Peritoneal Dialysis 1986-1989, 1998, M.E.S.O.T. (Middle East Socıety For Transplantation) 1989-1997üye olmuştur. American Asssociation for the Advancement of Science (1992-1994) üyesi olmuştur Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği (1997) ve Türk Nefroloji Derneğine (1973) üye  olan SAN bu derneklerde yönetim kurulu üyeliklerinde de bulunmuştur. Yurt dışı ve yurt içi nefroloji ve diyaliz dalında çok sayıda kongrelere katılmış olup, 150’i aşkın makaleleri, 26’yı aşkın nefroloji ders teksirleri ,kitapçıkları ve 5 kitabı vardır. 36 panel ve konferanslara konuşmacı olarak katılmış olup, 110 yurt içi ve 46 yurt dışı kongreye iştirak çok sayıda da oturum başkanı olarak panel ve konferanslar  idare etmiştir.

1986-1987 ders yılında, böbrek hastalıkları konusunda, hastane çapında yapılan dahili tıp bilimleri eğitim toplantılarının moderatörlüğünü yapmıştır. Ayrıca, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu yönetim kurulu üyeliklerini de yapılmıştır. 1979-1987 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni, yazı kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. Çeşitli dergilerde mecmuaların nefroloji danışmanlığını yürütmüştür

Dr. Ayla SAN’ın Profesörlüğe ataması 2547 sayılı kanunun 26. Maddesi ile öğretim üyeliğine yükseltilme ve atama yönetmeliğinin 21.maddesi 1. Fıkrası uyarınca Y.Ö.K. kurulunun 7.10.1988 toplantısında karar verilmiştir.

Renal biyobside klinikte ilk kez 1976 yılında tarafından uygulanmaya başlanmış olup 1989 yılında da ultrason eşliğinde yine tarafından yapılmaya başlanmıştır.

            1990 yılında, Japonya (JICA) bursu kazanarak Tokyo’da Japonca Intensive lisan kursuna katıldıktan sonra 15 Ocak 1991 tarihine kadar Osaka National Cardiovascular Center’de Transplantasyon üzerine eğitim görmüştür.

            Vakıf tarafından, 06.12.1993’te Nefroloji ve Hipertansiyon Polikliniği hizmete açılmıştır. Uzun süreden beri Türk Nefroloji Derneği Doğu Bölgesi sorumluluğunu yapan SAN, 1993’den 2002 yılına kadar Sağlık Bakanlığı Diyaliz Bilim Kurulu üyeliği, Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu üyeliği de yapmış olan SAN, Doğu Bölgesi Sorumluluğunu da 1996 yılına kadar yürütmüştür.

            14-19 Şubat 1995’de Boston’da, Brenner’in düzenlediği Harward Üniversitesi’nin Nefroloji kursuna katılmıştır.

1980 yılında kurmuş olduğu “Atatürk  Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik Böbrek Hastalıkları Tedavi Vakfının” ismini “Anadolu Böbrek Vakfı” ismi ile değiştirerek merkezini (1996) yılında Ankara’ya almıştır ve vakıf bünyesinde “Sağlık, Eğitim, Araştırma Merkezi” kurmuştur. “Ülkemizde Dünden Bugüne Diyaliz” (1998) ve “Ülkemizde Diyaliz ve Transplantasyon” (2000) adlı kitapları yayınlamıştır. Türk Nefroloji Tarihi (2002) yılında tamamlayarak basılmıştır. Şimdide yurt dışından Türkçe olarak bile talep gelmesi üzerine  kitabın özetini İngilizce olarak kitapçık olarak yayınlanmıştır.

Halen Anadolu Böbrek Vakfı başkanlığını yürütmekte olup, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği yönetim kurulu üyeliği de yapmış olup şuan da aynı derneğin denetim Kurulu üyesidir. 1999 yılında National Kidney Foundation’a, 2002 yılında da IFKF (Uluslar Arası Böbrek Vakıfları Federasyonu’na) üye olmuştur.Tüm toplantılara iştirak etmiştir.

Prof. Dr. Ayla San Anadolu Böbrek Vakfı adına 2003 yılından bu yana 6 “Türkiye’de Hemodiyaliz ve Kalite” Kongresi gerçekleştirmiştir. Bu kongrelerden 3’ü Ankara’da, 1’i Bolu’da, 1’i Trabzon’da, 1’i de Kıbrıs’ta gerçekleştirilmiş, ilk üç kongrenin kitabı yayımlanmıştır.

Prof. Dr. Ayla San, ayrıca 1’i İstanbul’da, 2’si Ankara’da olmak üzere 2003-2005 tarihleri arasında 3 “Türkiye’de Kronik Böbrek Yetmezliği ve Beslenme Sempozyumu” düzenlemiştir.x

2006 yılından bu yana her yıl Mart ayının 2. Perşembe Günü temel bir konu üzerinde, ISN ve IFKF’nin öncülüğünde gerçekleştirilen Dünya Böbrek Günü’nün tüm toplantılarını düzenlemiştir.

7-9 Eylül 2006 tarihleri arasında Türkiye’de Yoğun Bakım ve Nefroloji Sempozyumu Konya’da düzenlenmiştir.

11-14 Eylül 2013’te Yunanistan’da düzenlenen 8. Uluslararası Nefroloji Tarihi Derneği Kongresi’nde Prof. Dr. Ayla San tarafından 18. Yüzyıldan 20. Yüzyılın Başına Kadar Türkiye’de Nefrolojik Bilgi” konulu bir konuşma yapılmış bu konuşma Journal of Nephrology ve The History of Nephrology’de yayınlanmıştır.

Son olarak da “Türkiye’de Hemodiyaliz ve Kalite” konusunda Ankara’da bilimsel toplantı yapmış olup kitabını çıkartmıştır ve ayrıca İstanbul’da “Türkiye’de Kronik Böbrek Yetmezliği ve Beslenme” konulu sempozyum yapılmış olup kitap olarak da hazırlanmaktadır.

Fotoğraf Sanat Kurumu Üyesi, “Gümüşhaneliler ve Gümüşhaneyi Sevenler Hizmet Vakfının” kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olup aynı vakfın Ankara Şube başkanı gibi sosyal kurumlarda da çalışmalarını sürdürmektedir.

1- Türk Tıp Derneği (1973)

2- Türkiye Diyaliz ve Transplantasyon Derneği (1979).

3- Türk Nefroloji Derneği (1976). Devam ediyor.

4- E.D.T.A. ( European Dialysis and Transplant Association ) .1979. Devam ediyor.

5- Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik Böbrek Hastalıkları Tedavi Vakfı Kurucu
ve Başkanı 1980 – 1995

6- Bu Vakıf 12.09.1995 günü isim değişikliği ile “Anadolu Böbrek Vakfı” olarak merkezi Ankara’ya alındı. Aynı amaçlı çalışmalar Prof. Dr. Ayla San başkanlığında sürüyor.

7- ISN ( International Society of Nephrolog ) 1981, Devam ediyor.

8- International Society of Peritoneal Dialysis 1986-1990

9- M.E.S.O.T. (East Society for Organ Transplantation ) 1989-1997

10- Organ Nakli Hastaları Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Onursal Üyeliği (05.05.1990-1995)

11- American Association for The Advancement of Science. (1992-1993)

12- Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. 24.10.1993-1995

13- Sağlık Bakanlığı Diyaliz Bilim Kurulu ve Doğu Bölgesi Sorumlusu. 1993-1998

14- Türk Böbrek Hastalıları ve Hipertansiyon Derneği 1997

15- Sağlık Bakanlığı Diyaliz Bilim Kurulu Üyeliği. 1999-2002

16- Member Of National Kidney Foundation. 2000-2003

17- Member Of The American Society of Hypertension. 2001-2002

18. Member Of İnternational Fedaration of Kidney Foundations. 2002

19- The International Association for the History of Nephrology (IAHN) (2013)

20- 20. Mediterranean Kidney Society (MKS) (2015

1- KOLOĞLU S, ERDOĞAN G, SAN A,: Tiroidin Toksik Olmayan Hiperaktif Nodülü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 88-109, 1970.

2- ALBAYRAK A, TURGUT K.: Böbrek Kisthidatiği. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni 173-179, 1974

3- ALBAYRAK A, SAN A, TURGUT K, ATUK H,: Meme Lenf Bezleri ve Çeşitleri, Organ Dağılımlarını Gösteren Bir Kisthidatik Vakası. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni. 6: Sayı: 21-13-179, 1974.

4- SAN A, MEMİK F,: Vitamine Dirençli Raşitizm (Familial Hipofosfatemi). Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni 4: 359-367, 1975

5- ALBAYRAK A, SAN A,: Böbrek Hastalıklarında Serum ve İdrar Ozmolalite Değişiklikleri. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni 2: 197-205, 1976

6- SAN A,: Hemodiyalizde Son Görüşler. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni 1. 113,18 1976

7- SAN A, MEMİK F.: Böbreğin Kongenital Malformasyonları 17 Vaka Nedeni ile XXIV. Millî Türk Tıp Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 1976. ANTALYA (Bildiri Özet Kitabı, Sayfa:56)

8- SAN A.: Miyoinositolün Sinir İleti Hızına Etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, VI. Bilimsel Toplantısı (tebliğ) 19-21 Eylül 1977, ERZURUM

9- SAN A. İnositol, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni 3: 283-289, 1978

10- SAN A, MEMİK F, CENGİZ S, KOÇAK N.: Raised plasma levels in uremia and experimetal neuropathy, Abstract, XVth Congress of the European Dialysis Transplant, Association June 4-7 1978 İstanbul-TURKEY

11- SAN A, BASLO A.: Kronik Böbrek Yetmezliğinde Sinir İleti Hız Değişiklikleri, TÜBİTAK, Doğa Bilim Dergisi 3.3.180-184, 1979

12- SAN A, ÖZTÜRK M, AYKURT M, TURGUT K, Paget Hastalığı (Obsteitis Deformans), Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni, Cilt: II, Sayı: 2, 95-103, 1979

13- SAN A, CENGİZ S.: Üremili Hastalarda Diyaliz Öncesi, Sonrası Miyoinositol Seviyeleri. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni Cilt: II,Sayı: 1, 69-80, 1979.

14- SAN A.: Böbrek Biyopsisi, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni Cilt: II. Sayı: 2, Sayfa: 143-155, 1979.

15- TURGUT K, SAN A, KARACA E.: Çeşitli Böbrek Hastalıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonlarından İdrar Kültürü ve Antibiyogramların Retrospektif Olarak İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni, Cilt: II. Sayı: 3, 225-232, 1979.

16- SAN A, TUNCER S, KARACA E, TURGUT K.: Üremili Hastalarda Serum Magnezyum, Çinko, Bakır Değerleri, Ulusal Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 4-6 Haziran 1980 Bursa-TÜRKİYE (Bildiri Özet Kitabı, Sayfa: 67)

17- SAN A, CENGİZ S, KOÇAK N, TAN Ü.: Üremide Yükselen Miyoinositol Seviyeleri ve Eksperimental Nöropati, I. Ulusal Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 4-6 Haziran Bursa-TÜRKİYE 1980 (Bildiri Özet Kitabı, Sayfa: 68).

18- TURGUT K, SAN A, KARACA E.: Böbrek Hastalıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonlarında İdrar Kültürü ve Antibiyogramların 5 Yıllık Analizi, I. Ulusal Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 4-6 Haziran 1980, Bursa (Bildiri Özet Kitabı, Sayfa: 25)

19- SAN A, KOÇAK N, CENGİZ S.: Raised plasma myoinositol levels in uremia and experimantal neuropathy. Ist National Dialysis and Transplant Meeting of BURSA-TURKEY. June 4-6, 1980, Kidney Internatıonal, vo: 19,103-105,1981.

20- KARACA E, SAN A, AKYILDIZ E.: Serum Kreatinin Değerlerinden Kreatinin Klirens Hesaplanması. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel Sayı:sı, Cilt: 13, Sayı: 1-4, 147-157, 1981.

21- SAN A, DİNDAR I.: Böbreğin Kongenital Anomalilerinden Lokalizasyon Anomalileri. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni Özel Sayı:sı, Cilt: 13, Sayı: 1-4, 207-228, 1981.

22- SAN A.: Periton Diyalizinin Tarihçesi ve Periton Diyalizinde Yeni Kavramlar. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni Cilt: 15, Sayı: 2, 147-167, Nisan 1983.

23- SAN A, BAYRAM A, OKÇU N.: Akut Böbrek Yetmezliği (80 Vaka Nedeniyle). Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni. Cilt: 15, Sayı: 4, 519-529, Ekim 1983.

24- SAN A, GÖKMEN L.: Nefrotoksik İlaçlar. Türkiye Klinikleri. Cilt: 3, Sayı: 4, 349-353, Aralık 1983.

25- SAN A, GÖKMEN L, ÇELEBİ M, ODABAŞI R.: Çeşitli Hipertansiyon Vakalarında ve Şiddetli Hipertansif Krizlerinde Nipedipin, IV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, Sayfa: 94, 9-12 Ekim 1984, İZMİR

26- SAN A, GÖK H.: Diyabet ve Böbrek. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni Türkiye Klinikleri Dergisi 4(1): 21-29, 1984.

27- SAN A.: Kronik Ayaktan Periton Diyalizi (CAPD) İle İlgili Gözlemler. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni Cilt: 17, Sayı: 2, 225-235 Nisan 1985

28- SAN A, GÖKMEN L: 155 Böbrek Yetmezliği Vakasının Değerlendirmesi, Nefrolojide Yenilikler Sempozyumu, Editör: A. San, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Atatürk Üniversitesi Kronik Böbrek Yetmezliği Tedavi Vakfı, Vakıf Yayın No:7, 448-458. 3-8 Eylül 1985, Erzurum.

29- SAN A, GÖKMEN L: Kronik Ayaktan Periton Diyalizi (CAPD). Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı Dergisi 3 (1): 51-56, 1986.

30- SAN A, GÖKMEN L.: Kronik Ayaktan Periton Diyalizi (CAPD), Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni, 2 Nisan 1986.

31- SAN A, Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Klinik Belirtiler ve Erişkinlerdeki Özellikler. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni, Cilt: 4, Sayı: 1, Haziran 1987.

32- SAN A, TONBUL Z.: Diyabetik Nefropati ve Evreleri Üzerine 102 Vakanın Retrospektif Değerlendirmesi, Cilt: 19, Sayı: 4, Ekim 1987.

33- SAN A, ŞAHİN M.: Renal Osteodistrofi (13 Vaka Nedeniyle). Türkiye Klinikleri Cilt: 8, Sayı:, 3, 1988, 196-200.

34- UZUNİSMAİL H, SAN A, AKDEMİR D, BAKAN E, KELEŞ M, YILMAZ A.: The amylase secretting aberrant pancreatic carcinoma. Atatürk Üniversity Medical School Research Hospital. February 1988. ERZURUM/TURKEY.

35- SAN A, KARAKELLEOĞLU Ş, SELÇUK Y, KORUK M.: The clinical consquences of 209 patients with acute renal failure (ARF). XVth Congress of the European Dialysis and Transplant Association- European Renal Association, 5-8 September, 1988. Madrid, SPAIN. (Abstract) Page: 82.

36- SAN A, TONBUL Z.: Diyabetik Nefropati ve Evreleri Üzerine 102 Vakanın Retrospektif Değerlendirmesi. Ulusal Katılımlı V. Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ADANA, 26-27 Mayıs 1988, Kongre Özet Kitapçığı Sayfa: 24.

37- SAN A, SELÇUK Y.: Atrial Natriüretik Peptid. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni Cilt: 21, Sayı: 2, 369-379, Nisan 1989

38- SAN A, SELÇUK Y.: Vazoaktif Mediatörlerin Böbrek Hemodinamisi Üzerindeki Etkileri. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni, Cilt: 21, Sayı: 2, 403-416, Nisan 1989

39- SAN A, SELÇUK M.: Alport Sendromu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni. Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 53-58, Ocak 1989.

40- SAN A, KORUK M.: Tiroit ve Böbrek. Türkiye Klinikleri Cilt: 9, Sayı: 5, Ekim 1989.

41- SAN A, SELÇUK Y, BAKAN E.: Kronik Renal Yetmezlikte Renin Aldesteron Sistemi ve Plazma Atrial Natriüretik Peptid. VI. Ulusal Böbrek Hastalığı ve Transplântasyon Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa: 11, 1-3, Kasım 1989, ANTALYA.

42- SAN A, YILMAZ A, KORUK M, BAKAN E.: Kronik Böbrek Yetmezliğinde Üst Gastrointestinal Sistemin Endoskopik ve Mikroskobik Bulguları ve Serum Bazal Gastrin Seviyeleri Üzerine Bir Çalışma. IV. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa: 40, 1-3 Kasım 1989, ANTALYA.

43- SAN A, SELÇUK Y, BAKAN E, YİĞİTOĞLU M.R.: The effect of captopril treatment on plasma atrial natriuretic peptide (ANP) levels in patients with choronic renal failure (CRF) plus hypertension, XIth Internatıonal Congress of Nephrology, July 15-20, 1990, JAPAN

44- SAN A, ŞAHİN M, YİĞİTOĞLU M.R. and BAKAN E.: The diagnostic value of increasing levels of beta-2, microglobulin (β-2m) in early diagnosis of aminoglycosides-induced nephrotoxicity. XVth Internatıonal Congress of Nephrology, July 15-20, 1990, JAPAN.

45- SAN A, AYDIN E, AKÇAY G, SELÇUK Y, OKYAR G.: Spontaneous bilateral rupture of kidneys in a patient with polyartertitis nodosa (A case report). Scandinavian Jurnal of Urology and Nephrology, 24: 319-321, 1990

46- YILMAZ A, SAN A, BAKAN E.: Kronik Böbrek Yetmezliğinde Üst Gastrointestinal Sisteminin Endoskopik ve Mikroskobik Bulguları ile Serum Bazal Gastrin Seviyeleri Üzerine Bir Çalışma. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni, Cilt: 22, Sayı: 2, Nisan 1990

47- SAN A, ŞAHİN M, YİĞİTOĞLU M.R., DEMİR A.: β-2-Mikroglobulin Kinetiklerine Hemodiyaliz Membranlarının Etkileri. Türkiye Diyaliz ve Transplantasyon ve Yanık Tıp Bilimleri Dergisi. Cilt: 5, Özel Sayı, 1 Aralık 1990, Sayfa: 7-11.

48- TONBUL Z, SAN A, BAKAN E, YİĞİTOĞLU M.R.: The comparison of type-I and type- II diabetics with respect of nephropathy and the importance of microalbuminuria. XXVIIth. Congress of the European Dialysis and the Transplant Association. September 5-8, 1990. Vienna, AUSTRIA. (Abstract).

49- KARAKELLEOĞLU Ş, SAN A.: Furosemide, dopamine and dopamine+essential amino acid ınfusions in oliguric states of acute renal failure (ARF). XXVIIth Congress of the European Dialysis and Transplant Association-European Renal Association. September 5-8, 1990, Vienna, AUSTRIA.

50- SAN A, ÖZSARI H, TEKİN SB, AKÇAY G, SARAÇOĞLU K.: Gümüşhane’nin Sağlık Sorunları ve Alınacak Tedbirler.”Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane” Sempozyumu. 13-16 Haziran 1990, GÜMÜŞHANE.

51- TONBUL Z, SAN A, KORUK M, BAKAN E.: Tip I ve Tip II Diyabetli ve Nefropatili Hastalarda Kaptoprilin Albüminüri Üzerine Etkisi, VII. Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, Serbest Bildiriler Özet Kitabı, 7-10 Kasım 1990, KUŞADASI, SAYFA: 1.

52- TONBUL H.Z, SAN A, KORUK M, YİĞİTOĞLU M.R.: Diyabetik Nefropatili Hastalarda Kaptoprilin Albüminüri Üzerine Etkisi, VII. Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, Serbest Bildiriler Özet Kitabı, Sayfa: 1, 7-10 Kasım 1990, KUŞADASI.

53- SELÇUK Y, SAN A, BAKAN E, YİĞİTOĞLU M.R.: Kronik Böbrek Yetmezliği ve Hipertansiyonu Olan Hastalarda Kaptopril Tedavisinde Plazma Atrial Natriuretik Peptid. VII Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, Serbest Bildiriler Özet Kitabı, 7-10 Kasım 1990, KUŞADASI, Sayfa: 1.

54- SAN A, KORUK M, KARAKELLEOĞLU Ş, SELÇUK Y.: Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 265 Akut Böbrek Yetmezliği Vakasının Etiyolojik ve Prognostik Değerlendirmesi, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 9: 365-368, 1991 .

55- KORUK M, SAN A, YİĞTOĞLU M.R.:Effect of uremia and hemodialysis and the levels of thyroid hormone. XXVIIIth Congress of the European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association. Pala Congress-Rimini Italy (Abstract). November 6-9, 1991.

56 – AKÇAY G, SELÇUK Y, SAN A.: Doğu Anadolu Bölgesi’nde Nefrotik Sendrom Etiyolojisi. VIII. Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 12-14 Haziran 1991, İSTANBUL.

57- SELÇUK Y, SAN A, ATEŞAL S, ŞENOCAK H.: Hemodiyaliz Yapılan 60 Hastada Subclavian ve Femoral Ven Kateterizasyon Sonuçları. VIII. Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 12-14 Haziran 1991, İSTANBUL.

58- SAN A, SELÇUK Y, AKÇAY Y, TONBUL Z.: Doğu Anadolu Bölgesi’nde Amiloid Nefroz Etiyolojisi. VIII. Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 12-14 Haziran 1991, İSTANBUL.

59- KORUK M, SAN A, BAKAN E, TONBUL H.Z.: KRY ve Hemodiyalizin Serum Tiroit Hormon Seviyelerine Etkileri. VIII. Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 12-14 Haziran 1991.

60- YILMAZ S, SAN A, BAKAN E, YİĞİTOĞLU R.: Plasma atrial natriuretic peptide and its relation to the renin-angiotensin system in paients with choronic renal failure. Nephrology Dialysis Transplantation, (1991) 6: 557-561.

61- KARAKELLEOĞLU Ş, SAN A.: Akut Böbrek Yetmezliğinin Tedavisinde Oligüri Fazının Non-Oligürik Faza Çevrilmesinde Furosemid, Dopamin, Dopamin+Amino Asit İnfizyonlarının Yeri. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni Cilt: 23, Sayı: 2, Nisan 1991.

62- ATEŞAL S, ŞENOCAK H, ŞAHİN M, ALP N, SAN A.: Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Eko Kardiyografik Olarak Saptanan Perikardiyal Effüzyon Sıklığı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni 23, (2): 245-251,1991.

63- SAN A, SELÇUK Y, AKÇAY G, TONBUL Z, ÇİFTÇİOĞLU MA: Doğu Anadolu Bölgesi’nde Amiloid Nefroz Etiyolojisi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni. 24 (1): 105-112, 1992.

64- SAN A.: Japonya’da Diyaliz ve Transplantasyonunun Bugünkü Durumu: Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, Cilt: 1, Sayı:1, 1992.

65- SAN A, SELÇUK Y, AKÇAY G, TONBUL H.Z.ÇİVTÇİOĞLU M.A.:Doğu Anadolu Bölgesi’nde Amiloid Nefroz Etiyolojisi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni, 24 (1): 105-112, 1992.

66- SAN A, TONBUL H.Z, SELÇUK Y, ONUK M.D, ONUK. The effect of vascular accesses on the efficiency of hemodialysis. (Abstract) XXIXth Congress of the Eureapean Dialysis and Transplant Association-European Renal Association. June 28-July 1, 1992 Paris, FRANCE.

67- AKARSU E, SAN A, SELÇUK Y, TONBUL H.Z.: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Merkezi Üre Kinetik Model Uygulaması. IX. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, 01.04.1992, ÜRGÜP (Bildiri).

68- SELÇUK Y, SAN A, TONBUL H.Z., AKARSU E, SOYPAÇACI Z.: Atatürk Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı. Renal Anemide Eritropoetin (rHu-EPO) Tedavi Sonuçları. IX. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, 01.04.1992 ÜRGÜP(Poster).

69- SAN A, SELÇUK Y, TONBUL Z, SOYPAÇACI A.: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 343 Akut Böbrek Yetmezliği Vakasında Etiyoloji ve Prognoz Değerlendirmesi. IX. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, 01.04.1992 ÜRGÜP (Bildiri).

70- SAN A, SELÇUK Y, TONBUL Z, SOYPAÇACI Z, ALPASLAN B, ASLAN B.: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı. Depremzede Travmatik Rabdomyolizli Akut Böbrek Yetmezliği (ABY) Vakaları. IX. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyonu Kongresi, 01.04.1992, ÜRGÜP ( Bildiri ).

71- SELÇUK Y, SAN A, TONBUL Z, SOYPAÇACI Z.: Atatürk Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı, Glomerülonefritlerde BCG ve Levamisol ile İmmünostimulan Tedavi Sonuçları. IX. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, 01.04.1992. ÜRGÜP. (Poster).

72- AKÇAY G, SELÇUK Y, SAN A, LEVENT A.: Böbrek Biyopsisi, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi: 12: 392-394, 1992.

73- SAN A, SELÇUK Y, TONBUL H.Z, ONUK M.D.: The effect of vascular accesses on the efficiency of hemodialysis. At the Third Internatıonal Cogress of the Middle East Society for Organ Transplanation, December 6 to 9, 1992 in Tunisia.

74- AKÇAY G, SELÇUK Y, SAN A, AYDIN E.N, LEVENT A.: Doğu Anadolu Bölgesi’nde Nefrotik Sendromu’un Etiyolojisi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni, 24,(3)573-578, 1992.

75- SELÇUK Y, SAN A, TONBUL H.Z, SOYPAÇACI Z.: Glomerulonefritlerde BCG Levamizol ile İmmünostimulan Tedavi Sonuçları. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni, 24,(4) 909-915, 1992.

76- AKÇAY G, SELÇUK Y, SAN A, AYDIN E, LEVENT A.: Doğu Anadolu Bölgesi’nde Nefrotik Sendromun Etiyolojisi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni. 24, (37 573-578), 1992.

77- SAN A, SELÇUK Y, TONBUL H.Z, SOYPAÇACI Z.: The Evaluation of the etiology and prognosis of 359 patients with acute renal failure in Eastern Anatolia. XII th Internatinol Congreas of Nephrology (Poster Abstracts, Page: 289), Jeruselam, ISRAEL, June 13-18, 1993.

78- SAN A, SELÇUK Y, TONBUL H.Z, SOYPAÇACI Z, ALPARSLAN B, ASLAN B.: Acute renal faliure cases due to traumatic rhabdomyolisis occured in Erzincan Eartquake-1992. XII th International Congreass of Nephrology (Poster Abstracts, Page: 289), Jerusalem, ISREAL, June 13- 18, 1993.

79- SAN A, TONBUL H.Z, SELÇUK Y, SOYPAÇACI Z.: Two Patients with acute renal failure remaining underground for the longest duration after the earthquake. XII th International Congreas of Nephology. Jerusalem, ISREAL, June 13-18, 1993 (Abstracts, Poster, page: 290).

80- SAN A, SELÇUK Y, TONBUL H.Z, SOYPAÇACI Z, ALPASLAN B, ASLAN B.: Acute renal failure cases due to traumatic rhabdomyolosis occured in Erzincan Eartquake-1992. 3rd International Symposium on Acute Renal Failure. 20-23 June 1993. Halkidiki, GREECE, proceedings, page: 316-322.

81- SAN A, TONBUL H.Z, SELÇUK Y, SOYPAÇÇACI Z.: Two patients with acute renal failure remaining underground for the longest duration after the Earthguake. 3rd International Symposium on Acute Renal Failure. June 20-23, 1993. Halkidiki, GREECE. proceedings, page: 332-334

82- SAN A, SELÇUK Y, TONBUL H.Z, SOYPAÇACI Z.: The evaluation of the etiology and prognosis of 359 patients with acute renal failure in Eastern Anatolia. 3rd International Symposium on Acute Renal Failure. June 20-23, 1993. Halkidiki, GREECE, Oral Presentation-Oral Proceedings: Page: 323-331.

83- ONUK M.D., SAN A, SELÇUK Y, TONBUL H.Z, UYANIK B.S.: Protein losses in diffrent types of dialyisis. XXXth Congreass of the EDTA. September 15-18, 1993, Glasgow, SCOTLAND (Abstract).

84- SELÇUK Y, SAN A, TONBUL H.Z, ŞAHİN M, KARAKELLEOĞLU Ş.: Effects of rHu-EPO treatment on cardiac and hemodynamic functions in patients with renal anemia. XXXth Congreass of the EDTA. September 15-18 1993, Glasgow, SCOTLAND (Abstract).

85- TONBUL H.Z, SAN A, SELÇUK Y, ÖZ A, AKÇAY F, BAKAN E.: Influence of different membranes on biocompatibility and fibronection levels in hemodialyzed patients. XXXth Congreas of the EDTA. 15-18 September 1993, Glasgow, SCOTLAND (Abstract).

86- TONBUL H.Z, SAN A, YILMAZ S, ONUK M, TEKİN B.: The Prevalence of microalbuminuria in patients with Type-I and Type-II Diabetes. The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK), Nature-Turkish Journal of Medical Sciences, 17 (1993), 301-306.

87- TONBUL H. Z, SAN A, SELÇUK Y. ONUK M.D, TEKİN S.B.:The prevalence of microalbuminuria in patients with Type-I and Type-II diabetes. The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK), Nature-Turkish Journal of Medical Sciences. 17 (1993), 301-306.

88- ONUK M.D, SAN A.: Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz (CAPD). Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni. Cilt: 25, Sayı: 1, Sayfa: 151, 1993.

89- SAN A, SELÇUK Y.: Atrial Natriüretik Peptid. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. 1993, Cilt: 2, Sayı: 1, Sayfa:1-6

90- SAN A, TONBUL H.Z, SELÇUK Y, ONUK M.D, AKARSU E, ÖZ A.: Çeşitli Vasküler Access’lerde Hemodiyaliz Etkinliği ve Resirkülasyon. X. Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, BURSA, 19-22 Ekim 1993, Kongre Özet Kitapçığı, Sayfa: 18.

91- TONBUL H.Z, SAN A, GÜNDOĞDU M, SELÇUK Y, ŞAHİN Y.N, UYANIK B.S, ONUK M.D.: Hemodiyaliz Hastalıklarında Farklı Membranların Biyokompatibilitesi ve Fibronektin Düzeyine Etkisi. X. Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, BURSA, 19-22 Ekim 1993 (Bildiri).

92- SAN A, TONBUL H.Z, SELÇUK Y, KAYA H, SOYPAÇACI, DOĞAN H.: Son Dönem Böbrek Yetmezlikli 1006 Vakada Transplantasyon Oranı ve Hindistan Kaynaklı 5 Renal Transplant Olgusu. X. Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, BURSA, 19-22 Ekim 1993 (Bildiri).

93- ONUK M.D, SAN A, TONBUL H.Z, SELÇUK Y, UYANIK B.S.: Çeşitli Diyaliz Yöntemlerinde Protein Kayıpları. X. Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, BURSA, 19-22 Ekim 1993 (Poster).

94- TONBUL H.Z, SAN A, SELÇUK Y, KAYA H, ONUK M.D.: Renal Transplantasyon Sonrası Gelişen iki Kaposi Sarkom Vakası. X. Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, BURSA, 19-22 Ekim 1993 (Poster).

95- SELÇUK Y, SAN A, TONBUL H.Z, ONUK M.D.: Renal Osteodistrofide Oral Kalsitriol Tedavisinin PTH Kalsitonin ve QTc Değerlerine Etkisi. X. Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, BURSA, 19-22 Ekim 1993 (Poster).

96- SAN A.: Hemodiyalizde kullanılan ilaçlar. Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı Dergisi 7(1): 84-93, 1993

97- SELÇUK Y., SAN A.: An acute renal failure (ARF) case due to malaria. The second Internatıonal Congress of Nephrology. November 19-24,1993. Hurghadi, EGYPT.

98- TONBUL H.Z, SAN A, AKARSU E, SELÇUK Y, AKÇAY F.: Effects of intradialytic parenteral essential amino acid supplemenatation in hemodialysis patients. XXXIst Congress of the EDTA. Vienna- AUSTRIA. July 3-6, 1994. (Abstract).

99- AKARSU E, SAN A, TONBUL H.Z, SLÇUK Y.: Evaluation of hemodialysis (HD) adequacy using clinical assessment and kinetic modelling. XXXIst Congress of the EDTA. Vienna- AUSTRIA. July 3-6, 1994. (Abatract).

100- SOYPAÇACI Z, SAN A, SELÇUK Y, TONBUL H.Z, UMUDUM Z.:The effect Oral pulse calcitriol therapy on secondary hyperparathyroidism. XXXIst Congress of the EDTA. Vienna- AUSTRIA. July 3-6, 1994. (Abstract).

101- SAN A, SOYPAÇACI Z.: Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçların (NSAİ) Kan Basıncı ile Etkileşimleri. Klinik Seriler. Cilt: 4, Sayı: 2, Mayıs-Haziran Klinik Serileri, 29-32, 1994.

102- SAN A.: Organ Bağışlarında İnsan Faktörü. Medikal Magazin, 1994.

103- SAN A, SELÇUK Y, TONBUL H.Z, SOYPAÇACI Z, ALPARSLAN B, ASLAN B.: Acute renal failure cases with traumatic rhabdomyolisis occurring in the Erzincan Earthguake (1992). Nephrology Dialysis Transplantation, Volume 9, Number 1, 1994; Page: 109.

104- SAN A, SELÇUK Y, TONBUL H.Z, SOYPAÇACI Z.: Evaluation of the etiology and prognosis in 343 patients with acute renal failure. Nephrology Dialysis Transplantation, Volume; 9, Number; 1, 1994, Page; 109.

105- AKARSU E, SAN A, SELÇUK Y, TONBUL H.Z.: Application of urea kinetic modelling in the dialysis centre of Atatürk Üniversity, Nephrology Dialysis Transplantation, Volume; 9, Number 1, 1994, Page 110 (Abstract).

106- SELÇUK Y, SAN A, TONBUL H.Z, YIDIZ L, KARAKELLEOĞLU Ş, BAKAN N.: Impact of Recombinant Human Erythropietin (rHu-EPO) on left ventricular size in renal anemia. Tr. J. of Medical Sciences 21 (1994); 39-42.

107- SOYPAÇACI Z, SAN A, SELÇUK Y, TONBUL Z, UMUDUM Z.: The effect of oral pulse calcitriol therapy on secondary hyperparathyroidism. Abstract XXXIst Congress of the EDTA, July 3-6 1994, Vienna, AUSTRIA.

108- AKARSU E, SAN A, TONBUL H.Z, SELÇUK Y.: Evaluation of Hemodialysis (HD) Adequacy Using Clinical Assessment and Kinetic Modelling Abstract XXXIst Congress of the EDTA, July 3-6 1994, Vienna, AUSTRIA.

109- TONBUL H.Z, SAN A, AKARSU E, SELÇUK Y, AKÇAY F.: Effects of intradialytic parenteral essential amino acid supplementation in hemodilysis patients. Abstract, XXXIst Congress of the EDTA, July 3-6 1994 Vienna, AUSTRIA

110- SELÇUK Y, SAN A, TONBUL H.Z, YILDIZ L, KARAKELLEOĞLU Ş, BAKAN N.: Impact of recombinant human erythropoietin (rHu-EPO) on left ventricular size in renal anemia. Tr. J. of Medical Sciences 21 (1994) 39-42 The Scientific and Technological Research Council of Turkey.

111- SOYPAÇACI Z, SAN A, SELÇUK Y, TONBUL H.Z, UMUDUM Z.: Renal Oseodistrofi Tedavisinde Oral ve İntravenöz Pulse Calcitriol Tedavisinin Karşılaştırılması. XI. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 11-14 Ekim 1994, SAMSUN, Özet kitabı, Sayfa: 51 (Bildiri).

112- İKA D. SAN A, TONBUL H.Z, SELÇUK Y.:Diyaliz Merkezimizde Çeşitli Membranlarla Yapılan Reuse Uygulama Sonuçları. XI. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 11-14 Ekim 1994, SAMSUN, Özet kitabı, Sayfa: 52 (Bildiri).

113- SELÇUK Y, SAN A, TONBUL Z, AKÇAY F, BAKAN E, SOYPAÇACI Z, KAYA H.: Hipertansif ve Normotensif Kronik Üremik Hastalıklarda İnsülin, Endothelin- 1 ve Lipoprotein- a seviyeleri. XI. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 11-14 Ekim 1994, Samsun, Özet Kitabı, Sayfa: 53 (Bildiri).

114- TONBUL Z, SAN A, SELÇUK Y, AKARSU E, SOYPAÇACI Z, KAYA H, AKÇA F.: Hemodiyalizdeki Kronik Renal Yetmezlikli Hastalarda Esansiyel Amino Asid Tedavisinin Etkileri. XI. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 11-14 Ekim 1994, SAMSUN, Özet kitabı, Sayfa: 92 (Bildiri).

115- SELÇUK Y, SAN A, TONBUL Z, AKÇAY F, BAKAN E, KAYA H, SOYPAÇACI Z.: Hipertansif Kronik Renal Yetmezlikli Hastalarla Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda İnsülin ve Endothelin-1 Seviyeleri. XI. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 11-14 Ekim 1994, SAMSUN, Özet kitabı Sayfa: 158 (Poster).

116- SELÇUK Y, SAN A, TONBUL H.Z, AKSOY H, KAYA H.: Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Üremik Hastalarda Serum L-Karnitin Seviyeleri. XI. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantsayon Kongresi, 11-14 Ekim 1994, SAMSUN, Özet Kitabı, Sayfa: 159 (Poster).

117- SELÇUK Y, TONBUL H.Z, SAN A, BAKAN E, SOYPAÇACI Z, KAYA H.: Hipertansif ve Normotensif Kronik Üremik Hastalıklarda Lipid Profili. XI. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 11-14 Ekim 1994, SAMSUN, Özet kitabı, Sayfa: 160 (Poster).

118- SAN A, SELÇUK Y, TONBUL H.Z, KAYA H, POLAT Y.: Bir Olgu Nedeniyle Feokromositoma. III. Hipertansiyon ve Ateroskleroz Kongresi, 24-27 Ekim 1994, ANTALYA.

119- SELÇUK Y, SAN A, TONBUL H.Z, BAKAN E, SOYPAÇACI Z, KAYA H.: Esansiyel Hipertansiyonda İnsülin ve Endothelin-1 Seviyeleri. III. Hipertansiyon ve Ateroskleroz Kongresi, 24-27.10.1994, ANTALYA.

120- SAN A, TONBUL H.Z, SELÇUK Y.: The evaluation of 8 patients with renal transplant performed in India: The Fourth International Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation. October 30-November 2 1994, Isfahan, IRAN ( Poster).

121- SELÇUK Y, SAN A, TONBUL H.Z, ONUK M.D, ŞAHİN M, BAKAN E.:Improvement of QT prolongation with calcitriol and calcium treatment in chronc renal faliure. Tr. J of Medical Sciences 21: 271-272, 1994.

122- TONBUL H.Z, SAN A, SELÇUK Y, AKÇAY F, ŞAHİN M.: Fibronection during hemodalysis with different membranes and biocompatibilitiy. Tr. J. Of Medical Sciences 22; 245-248, 1994.

123- SELÇUK Y. SAN A, TONBUL H.Z, UMUDUM Z, ONUK M.D.:Effects of treatment with recombinant human erythropoietin on hemodynamic functions and vasoactivite hormones in renal anemia. Tr. J.of Midical Sciences 22: 271-275, 1994.

124- SELÇUK Y SAN A, TONBUL H.Z, AKARSU E.: Hemodiyaliz ve CAPD Etkinliğinin Üre Kinetik Metodlarla Değerlendirilmesi. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 3(2): 63-66, 1994.

125- TONBUL H.Z, SAN A, AKARSU E, SELÇUK Y, AKÇAY F.: Effects of intradiaytic parenteral essential amino acid supplementation in hemodialysis patients. (Abstract) XXXIst Congress of EDTA July 3-6 1994 Vienna. AUSTRIA.

126- TONBUL HZ, SAN A, SELÇUK NY, KAYA H, SOYPAÇACI Z: Hindistan’da Akraba Olmayan Canlı Vericiden Renal Transplantasyon Yapılan 8 Olgunun Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni. 26 (3-4): 465-471, 1994.

127- SAN A.: Litaratür Klübü (derleme). Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 1994; 3: 81-84.

128- SAN A, TONBUL H.Z, İKA D, SELÇUK Y.: Diyaliz Merkezimizde Çeşitli Membranlarla Yapılan Reuse Uygulama Sonuçları. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. Cilt:3, Sayı:3, Sayfa: 93-96, Aralık 1994.

129- KAYA A, TONBUL HZ, PARLAK M, SELÇUK NY, TAŞYARAN MA, SAN A: Hemodiyaliz Hastalarında Cytomegalovirus ve Herpes Simplex Virus Antikorlarının Araştırılması. Türk Mikrobiyoloji Cemiyet Dergisi 24: 112-115, 1994.

130- TONBUL H.Z, KAYA H, SELÇUK Y, SAN A, AKÇAY F, TEKİN S.B: Hipertansif ve Normotensif Kronik Üremik Hastalarda Lipid Profili, Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1 (3): 194-197, 1994.

131- SELÇUK N. Y., AKÇAY G, TONBUL H. Z., TEKİN S. B., UYANIK B. S., SAN A.: R-Hu EPO treatment may improve abnormalities of anterior pituitary hormone in the hemodialyzed patients with chronic renal failure. Turkish Journal of Medical Research 12(5):196-198, 1994.

132- ŞAHİN M, SELÇUK N. Y., TONBUL H. Z., TEKİN S. B., SAN A., BAKAN E.: Beta-2 micro-globulin (b2-M) excretion for early diagnosis of aminoglycoside nephrotoxicity. Turkish Journal of Medical Sciences 20:267-268, 1994.

133- SOYPAÇACI Z., SAN A., SELÇUK Y., TONBUL H.Z., UMUDUM Z.: The comparison of oral and intravenous pulse calcitriol treatment in renal osteodystrophy treatment. XIth National Kidney Diseases, Dialysis and Transplant Congress, 11-14 October 1994, Samsun, Abstract, Page:52.

134- SELÇUK Y, SAN A, TONBUL H.Z, GÜNDOĞDU M, TEKİN S.B.:Effects of normalized protein catabolism rate (NPCR) on platelet functions in non-dialyzed uremic patients Nephron 70 (1): 141-142, 1995.

135- SOYPAÇCI Z, SAN A, SELÇUK Y, TONBUL H.Z, UMUDUM Z.: The comparison of OPCT and IVPCT on hemodialyzed patients with secondary hyparathyroidisim. European Renal Association – EDTA. Athens, GREECE. June 11-14, 1995, page: 35. (Poster).

136- İKA D, SAN A, TONBUL H.Z, SELÇUK Y, İKA D, AKSOY H.:The effect of re-use processing on membrane biocompatibility in hemodialysis. European Renal Association- EDTA. Athens, GREECE. June 11-14, 1995, page: 252.

137- TONBUL H.Z, SAN A, TAŞYARAN M.A, SELÇUK Y.: Hemodiyaliz hastalarında Hepatit B Aşı Uygulaması ve Aşıya Cevabın Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji 6(1): 41-44, 1995.

138- SAN A, SELÇUK Y, TONBUL H.Z, SOYPAÇACI Z.: Etiology and prognosis in 438 Patients with acute renal failure. Failure ISN Satellite Symposium. Barcelona, SPAIN, July 9-11, 1995 (Poster and oral presentation).

139- TONBUL H.Z, SAN A, SELÇUK Y, AKÇAY F.: The relationship between diabetic nephropathy and human leukocyte antigens in patients with type I diabetes mellitus. XIIIth International Congress of Nephrology. (Poster) Madrid (SPAIN), July 2-6 1995.

140- TONBUL H.Z, SAN A, SELÇUK Y, UYANIK B.S.: Single Needle Hemoliz ve Resirkülasyon. Türk Nefroloji Derneği XII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 03 – 07 Ekim 1995 ABANT.

141- SELÇUK Y, YAKAN B, SAN A, BAŞOĞLU M, KIZILTUĞ A, ÇİFTÇİOĞLU A, TONBUL H.Z.: Deneysel Sıcak Renal İskemi ve Reperfüzyonda Lipid Peroksidasyonu ve Alpha-Tocopherol
Tedavisinin Değerlendirilmesi. Türk Nefroloji Derneği XII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 03-07 Ekim 1995, ABANT.

142- TONBUL H.Z, SAN A, SELÇUK Y, AKGÖZ K, SOYPAÇACI Z.: Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Eritropoetin Tedavisine Bağlı Demir Eksikliği Anemisi (DEA) Tanısında Serum Transferrin (s-TrF) Reseptör Düzeyinin Önemi. Türk Nefroloji Derneği XII. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 03-07 Ekim 1995, ABANT.

143- SAN A.: Hemodiyaliz Membranlarının Biyokompatibilitesi, Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. Cilt: 18 4 Sayı: 3 –7, 1995 Sayfa: 126-130.

144- TONBUL H.Z, SAN A, SELÇUK Y, UYANIK B.S,.: Sıngle-Needle Diyalizde Hemoliz ve Resirkülasyon. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. Cilt: 4, Sayı: 3-7, 1995, Sayfa: 141-145.

145- TONBUL H.Z, SAN A, SELÇUK Y, AKGÖZ K, SOYPAÇACI Z.: Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Eritropoetin Tedavisine Bağlı Olarak Gelişen Demir Eksikliğinin Tanısında Serum Tranferrin (s-TrF) Reseptör Düzeyinin Önemi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. 4(3): 155-159, 1995.

146- SELÇUK N.Y, SAN A, TONBUL Z, GÜNDOĞDU M, TEKİN S.B: Effects of normalized protein catabolism rate (NPCR) on platelet functions in non-dialyzed uremic patients. Nephron 70(1):141-142, 1995.

147- SELÇUK N. Y., SAN A, TONBUL H. Z., ŞAHİN M., AKÇAY F., İKA İ., BAKAN E.: Hipertansif ve Normotensif Kronik Üremik Hastalıklarda İnsülin, Endothelin- 1 ve Lipoprotein- a seviyeleri. Türk Tıp Bilimleri Dergisi 24:89-93, 1995.

148- SELÇUK NY, SAN A, TONBUL HZ, AKÇAY F, İKA İ, BAKAN E: Hipertansif Kronik Üremik Hastalarla Esansiyel Hipertansif Hastalarda İnsulin, Bazı İnsulin Karşıtı Hormonlar ve Endothelin-1 Seviyelerinin Karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi, 8: 181-184, 1995.

149- SOYPAÇACI Z., SAN A., SELÇUK Y., TONBUL Z., UMUDUM Z.: The comparison of OPCT and IVPCT on hemodialyzed patients with secondary hyperparathyroidism. XXXIInd Congress of the EDTA, June 11-14, 1995, Athens, Greece, Nephrology Dialysis Transplantation 10(6):936, 1995.

150- TONBUL H. Z., SAN A., SELÇUK N. Y., ONUK M. D., AKARSU E., ÖZ A.: Hemodialysis adequacy and recirculation in various vascular accesses. Turkish Journal of Medical Sciences 23:79-80, 1995.

151- SELÇUK N.Y., SAN A., TONBUL H.Z., AKÇAY F., İKA İ., BAKAN E.: The comparison of insulin, some opposite hormones to insulin and endothelin-1 levels in the hypertensive chronic uremic patients and in the essential hypertensive patients. Turkey’s Clinics-Journal of Cardiology, 8: 181-184, 1995.

152- TONBUL H.Z., SAN A., SELÇUK N.Y., AKARSU E., SOYPAÇACI Z., AKÇAY F: Effects of intradialytic parenteral essential amino acid supplementation in hemodialysis patients. Journal of Turgut Özal Medical Center, 2(2):155-159, 1995.

153- SELÇUK Y., SAN A, İKA İ., KAYA H.: Akut Böbrek Yetmezliğinde Yeni Tedavi Yaklaşımları, İlaç ve Tedavi Dergisi. 8(4): 225-227, 1995.

154- SELÇUK NY, San A, TONBUL HZ, AKSOY H, İKA İ, Bakan E. Effects of nutritional status and oral essential amino acid replacement on serum L-carnitine levels of chronically hemodialyzed patients. Nephron. 72:341-342, 1996.

155- TONBUL H.Z, SELÇUK Y, SAN A, AKÇAY G, ÇETİNKAYA R.: Diabetes Mellituslu Hastalarda Hiporeninemik Hipoaldesteronizm (HRHA) Sıklığı XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Tansplantasyon Kongresi, 22-26.10.1996 İSTANBUL.

156- ÇAPOĞLU İ, SELÇUK Y, TONBUL H.Z, SAN A.: Pet Testi ile Ürekinetik Parametreler Arasındaki İlişki. XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 22-26.10.1996, İSTANBUL.

157- SELÇUK Y, YAKAN B, SAN A, BAŞOĞLU M,TONBULH.Z.: Deneysel Sıcak Renal İskemi ve Reperfüzyonda Lipid Peroksidasyou ve Alpha-Tocopherol Tedavisinin Değerlendirilmesi.Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 1996; 1: 5(1): 5-10, 1996

158- SAN A: Organ Bağışında İnsan Faktörü. Aktüel Tıp Dergisi 1 (1): 18-19, 1996.

159- TONBUL HZ, SELÇUK NY, POLAT Y, SAN A, LEVENT A: Feokromositoma: Bir olgu sunumu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 28 (2): 235-236,1996.

160- SELÇUK NY, TONBUL HZ, SAN A, TEKİN SB, GÜNDOĞDU M, İKA İ: Diyaliz Uygulanmayan Üremik Hastalarda Trombosit Fonksiyonları Üreminin Derecesine Bağlı Olarak Değişiyor mu? Türk Hematoloji- Onkoloji Dergisi 4 (1): 13-17, 1996.

161- SAN A, SELÇUK Y, TONBUL Z, SOYPAÇACI Z: Etiology and prognosis in 438 patients with acute renal failure. Renal Failure 18(4):593-599, 1996.

162- TONBUL H. Z., SAN A., SELÇUK N. Y.: The relationship between diabetic nephropathy and human leukocyte antigens in patients with type-1 diabetes mellitus. Turkish Journal of Medical Research 14(2):67-70, 1996.

163- SELÇUK N.Y., TONBUL H.Z., SAN A., TEKİN S.B., GÜNDOĞDU M., İKA İ.: In the non-dialyzed uremic patients are thrombosis functions changing by the level of uremia? Turkish Journal of Hematology, Oncology. 4(1): 13-17 1996.

164- SELÇUK N.Y., ONUK M.D., TONBUL Z., AKÇAY F., NASUHBEYOĞLU N: The frequency of culture, antibody and helicobacter pylorus in the patients with chronic renal failure and disepsil. Journal of Gastroenterohepatology, 7:145-148, 1996.

165- TONBUL H.Z., SELÇUK N.Y., CEVİZ M., Ateşal S.: Sürekli Veno-Venöz Hemodiyaliz- Bir Vaka Sunumu, Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi. 28:181184, 1996.

166- SAN A., GÖKMEN L.: Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (CAPD). Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavisi Derneği Tıp Dergisi. 28:181-184, 1996.

167- TONBUL H.Z., SAN A., SELÇUK N.Y.: The relationship between HLA and disease. New Medical Journal. 13(4):243-246, 1996.

168- SELÇUK Y, TONBUL H.Z, SAN A.: Multipl Etiyoloji Akut Böbrek Yetmezliği. (Poster). XIV. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 10-14. 1997. ANTALYA.

169- TONBUL H.Z, SELÇUK Y, TAŞYARAN M.A, SAN A.: Kronik HCV Enfeksiyonu Olan Hemodiyaliz Hastalarında Anti-HCV IgM’nin Viremi (HCV-RNA) ile ilişkisi (Poster). XIV. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 10-14. 1997. ANTALYA

170- CEM B, ALTINAY A.E, SAN A.: Kronik Hemodiyaliz Programındaki Hastaların Yaşam Süreleri Arasındaki İlişki (Poster). XIV. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 10-14. 1997, ANTALYA.

171- SELÇUK Y, TONBUL H.Z, SAN A, ÇAPOĞLU İ.: Devamlı Ayaktan Periton Diyalizinde, Periton Eşitleme Testlerine Alternatifler. XIV. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 10-14. 1997. ANTALYA.

172- TONBUL H.Z, SELÇUK Y, SAN A, KAYA H. ÇETİNKAYA R.: Diabetes Mellituslu Hastalarda Hiporeninemik Hipoaldesteronizm (HRHA) Sıklığı, Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. 1997; 1-2: 66-70.

173- TONBUL H.Z., SELÇUK N.Y., KAYA H., SAN A., AKÇAY F: Hipertansif ve Normotensif Kronik Üremik Hastalıklarda Lipid Profili.Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi. 4(3):274-278; 1997

174- DEMİRTAŞ H, SELÇUK Y, TONBUL H.Z, SAN A.: The effect of amlodipine and cilazapril on some vasculer endothelium-derived products in the patients with essential hypertension. European Renal Association European Dialysis and Transplant Associantion Annual Congress, Abstact Page: 79. Rimini, ITALY , June 6-9, 1998.

175- TONBUL H.Z, AKARSU E, SELÇUK Y, ÇETİNKAYA R, SAN A.: The effect of isolation of anti-Hcv positive patient (PTS) on the incidence of hepatitis C virus (HCV), infection in a hemodialysis (HD) unit, European Renal Associantion European Dailysis and Transplant Association Annual Congress, Rimini, Italy, Abstract Page: 220, June 6-9, 1998.

176- SELÇUK Y, TONBUL H.Z, SAN A.: 82 Nefrotik Sendromlu Hastada Renal Biyopsi Sonuçları (1990-1998), XV. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 4-9 Ekim 1998 İZMİR, (Bildiri), Bildiri Özetleri Sayfa: 196.

177- SELÇUK Y, ÇETİNKAYA R, TONBUL H.Z, ODABAŞI A.R, SAN A.: Uzun Süre Hemodiyalize Giren Hastalarda Diyaliz Yeterliliği, Nutrisyon ve Morbidite XV. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 4-9 Ekim 1998 İZMİR (Poster), 82

178- SELÇUK N.Y, TONBUL H.Z, SAN A, ODABAŞ A.R.: Changes in frequency and etiology of acute renal failure in pregnancy (1980-1997). Renal Failure 20(3):513-517, 1998.

179- SELÇUK Y, TONBUL Z, ÇAPOĞLU İ, SAN A: Simplified peritoneal equilibration test in CAPD. Nephron 80:109-110, 1998.

180- TONBUL H.Z, KAYA H, SELÇUK Y, SAN A, AKÇAY F, TEKİN S.B: Serum transferrin receptor level in the diagnosis of iron deficiency due to erythropoietin treatment. Nephron 80(2):241, 1998.

181- AKARSU E, TONBUL H.Z., SELÇUK N.Y., ÇETİNKAYA R., SAN A.:The effect of isolation of anti-Hcv positive patient (PTS) on the incidence of hepatitis C virus (HCV), infection in a hemodialysis (HD) unit. Turkish Journal of Nephrology, Dialysis And Transplantation. 7(1):14-17, 1998.

182- TONBUL HZ, KAYA H, SELÇUK NY, TEKİN SB, SAN A, AKÇAY F, AKARSU E: The importance of serum transferrin receptor level in the diagnosis of functional iron deficiency due to recombinant human erythropoietin treatment in haemodialysis patients. International Urology and Nephrology 30(5): 645-651, 1998.

183- TONBUL H.Z, SELÇUK Y, TAŞYARAN M.A, SAN A.: Kronik HCV Enfeksiyonu Olan Hemodiyaliz Hastalarında Anti-HCV IgM’nin Viremi (HCV-RNA) ile ilişkisi. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. 7(1):18-20, 1998.

184-SAN A.:Hemodiyaliz Membranlarının Biyokompatibilitesi (Biyokompatibilite-2), “Hemodiyaliz Tedavisinin Prensipleri” Kitapçığı, Editör: Emel Akoğlu, Barok Press, Ankara, 1998, Sayfa:150-155.

185- AKARSU E, TONBUL H.Z., SELÇUK N.Y., ÇETİNKAYA R., SAN A.: Bir Hemodiyaliz Ünitesinde HCV İnfeksiyonu İnsidansına Anti-HCV Pozitif Hastaların İzolasyonunun Etkileri. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. 7(1): 14-17, 1998.

186- SELÇUK N.Y., ODABAŞ A.R., ÇETİNKAYA R., TONBUL H.Z., SAN A.: Frequency and outcome of patients with acute renal failure have more causes than in etiology, Atatürk University, Medical School, Department of Nephrology- Erzurum, Selçuk University, Medical School, Department of Nephrology- Konya, (Clinical Study), Renal Failure, 22 (4), 459-464 (2000)

187- SELÇUK N.Y., ODABAŞ A.R., ÇETİNKAYA R., TONBUL H.Z., SAN A.: Outcome of pregnancies with hellp syndrome complicated by acute renal failure (1989-1999), Atatürk University, Medical School, Nephrology Department- Erzurum, (Clinical Study), Renal Failure, 22), 2000

188- SELÇUK NY, YAKAN B, BAŞOĞLU M, GÜNDOĞDU C, KIZILTUNÇ A, TONBUL HZ, SAN A: effects of gingko glycosid (egb 761) on some vascular endothelial functions and renal histology in rabbits with acute cyclosporine nephrotoxicity. Turkish Journal of Medical Sciences (30): 109-113, 2000, The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK).

189- San A. , Türk Nefroloji Tarihi. I. Uluslar arası Türk Tıp Tarihi Kongresi- 10. Ulusal Türk Tıp Kongresi Kitabı Cilt: 2, Vol: 2, sayfa : 1589- 1612, 2008.

190- San Ayla, Ülkemizde Hemodiyalizin Tarihçesi, Editörler: Tekin Akpolat, Cengiz Utaş, Hemodiyaliz Hekimi El Kitabı, 3. Baskı, Türk Nefroloji Derneğinin yayınlarından, Sayfa: 33-51, 2008.

191- San Ayla, Ülkemizde Hemodiyaliz Tarihçesi, Editörler: Nurol Arık, Kenan Ateş, Gültekin Süleymanlar, Zeki Tonbul, Süleyman Türk, Alaattin Yıldız, T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Güneş Kitabevi, Sayfa: 547-563.

192- San A., Karaman A, Böbrek Verici Sağlığı Üzerine Yapılan Çalışmalar (Derleme), Renaliz, 1 Temmuz 2008- 1 Ekim 2008/ Sayı 30, Sayfa:11

193- San Ayla, Hemodiyaliz ve Periton Diyalizinin Gelişimi, Patrick T. McBride, Çeviri: Ayla San, (Clinical Dialysis) Klinik Diyaliz, Dördüncü Baskı, Allen R. Nissenson, Richard N. Fine, Çeviri Editörü: Emel Akoğlu, Sayfa: 1-27, 2009, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara.

194- Yılmaz H.T., San A., İlginç Vaka Sunumları: Lenfadenopati ile Gelen Amiloidoz, Renaliz, 1 Ekim 2008- 1 Ocak 2009/ Sayı 31, Sayfa:10

195- Sayın I, San A., İlginç Vaka Sunumları: Fizyon Anomalisi, Renaliz, 1 Ekim 2008- 1 Ocak 2009/ Sayı 31, Sayfa:10

196- Ercan Akgül Ebru, Ekici Berkay, Erkan Aycan Fahri, Çehreli Şengül, Töre Hasan Fehmi, San Ayla, Candan İsfendiyar, Ufuk University, School of Medicine, Department of Cardiology, Ufuk University School of Medicine, Department of Nephrology, OP-081 Is Renal Function Associated with the Severity of Coronary Artery Disease?, The Heart Surgery Forum, A Cardiothoracic Multimedie Journal, Volume 12, Suplement 1, 2009, 5th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery- September 24-28,2009, Page: 29

197- San A, Nephrological knowledge in Turkey during the 18th, 19th and early 20th centuries, Journal of Nephrology, Timeline for a humanistic nephrology, reports from the 8th IAHN Congress- Ancient Olympia- Patra (Greece), 11-14 September 2013, Guest Editors: De Santo Natale G., Di lorio B, Diamandopouos A. A, Bellinghieri G., Rutkowski B, Vol. 26/ Suppl. 22, November-December 2013, Pages: 164-169.

198. San Ayla, Ibn Sina (Avicenna) and Kidneys (poster presentation), 10th Congress of the International Association for the History of Nephrology, May 25-28, 2017, Wieniec Zdroj, Wloclawek, Poland.

199. San Ayla, The Birth of History of Turkish Nephrology in The Light of New Documents (poster presentation), 10th Congress of the International Association for the History of Nephrology, May 25-28, 2017, Wieniec Zdroj, Wloclawek, Poland.

200. 4. Uluslararası Akdeniz Böbrek Hastalıkları Derneği Kongresi, 20-22 Nisan 2018, Mostar, Bosna Hersek, 221 Nisan 2018, Serbest Bildiri: 1967-2018 Yılları Arasında Türkiye’deki Amiloid Vakalarının Değerlendirilmesi (N5).

Kitap Bölüm Çevirisi:

1.San Ayla, Hemodiyaliz ve Periton Diyalizinin Gelişimi, Patrick T. McBride, Çeviri: Ayla San, (Clinical Dialysis) Klinik Diyaliz, Dördüncü Baskı, Allen R. Nissenson, Richard N. Fine, Çeviri Editörü: Emel Akoğlu, Sayfa: 1-27, 2009, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara.

2.San A., Nephrology, Robert W. Schrier, Atlas of Internal Medicine, 2013.

Kitap Bölüm Yazarlığı:

1. San A: Hemodiyaliz Membranlarının Biyokompatibilitesi (Biyokompatibilite-2), “Hemodiyaliz Tedavisinin Prensipleri” Kitapçığı, Editör: Emel Akoğlu, Barok Press, Ankara, 1998, Sayfa:150-155.

2. San A., Ülkemizde Hemodiyaliz Tarihçesi, Hemodiyaliz Hekimi El Kitabı,. (ed. Akpolat T., Utaş C.) Anadolu Yayıncılık, Kayseri, 350-359. (2001). (2. Baskı)

3. San A. Ülkemizde Hemodiyalizin Tarihçesi, Editörler: Tekin Akpolat, Cengiz Utaş, Hemodiyaliz Hekimi El Kitabı, 3. Baskı, Türk Nefroloji Derneğinin yayınlarından, Sayfa: 33-51, 2008.

4. San A. Alternatif Hemodiyaliz Metodları, T.C. Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Diyaliz Bilim Kurulu, Tedavi İlkeleri El Kitabı, Editör: Prof. D Emel Akoğlu, 1998, Sayfa: 125-135.

5. San Ayla, Ülkemizde Hemodiyaliz Tarihçesi, Editörler: Nurol Arık, Kenan Ateş, Gültekin Süleymanlar, Zeki Tonbul, Süleyman Türk, Alaattin Yıldız, T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Güneş Kitabevi, 2009, Sayfa: 547-563.

6. San A, Gebelik ve Böbrek, Nurol Arık, Melda Dilek, Hipertansiyon Kitabı, 2013.

7. San A, Nephrological knowledge in Turkey during the 18th, 19thand early 20th centuries, The History of Nephrology, New Series No: 3, reports from the 8thIAHN Congress- Ancient Olympia- Patra (Greece), 11-14 September 2013, Editors, De Santo N. G, Di lorio B Diamandopoulos A., A, Bellinghieri G, Rutkowski B, Wichtig Editore Medical Publisher, Milano, Italy, 2013, Pages: 174-179.

1- Erzurum Kayak Klubü (1989)
2- Kayak Öğretmenlik Derneği (1991)
3- Gümüşhaneliler ve Gümüşhane ‘yi Sevenler Hizmet Vakfı (Mütevelli Heyet ve Denetim Kurulu Üyesi 18 Haziran 1991)
4- Kayak Klubü Koordinasyonu ile ilgili Kulüp adına Yetki ve Selahiyet 24 Kasım 1991.
5- Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 1993. Bitmiştir.
6- Gümüşhaneliler ve Gümüşhaneyi Sevenler Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 1993.
7- 17 Eylül 1993. Gümüşhane Kuşburnu ve Pestil Festivali Karma Fotoğraf Sergisine 10 resim ile katılım (A. SAN ).
8- 4.11.1993 Resim Galerisi Erzurum . Erzurum Fotoğraf Sanatçısı ve Foto Muhabiri I. Karma Fotoğraf Sergisi 14 resim ile katılım (A. SAN ).
9- Erzurum Kayak Kulübü Denetim Kurulu Başkanı 1993.
10- Çevre Gönüllüleri Derneği Denetim Kurulu Başkanı 1993.
11- 3-4 Eylül 1994 Gümüşhane Kuşburnu ve Pestil Festivali fotoğraf sergisi . 24 fotoğraf ile katılım (A. SAN köşesi )
12- Çevre Beraatı (Erzurum Valiliği ) 1994.
13- Geleneksel Türkiye (Kıyafetlerimiz) IV: Ulusal Fotoğraf Yarışması. Renkli Mansiyon “İÇİMİZDEN” Ankara,6.3.1995. Yeni Yükseltepe Kültür Derneği ,16.30.
14- 21-23 Mart 1995 Milletlerarası Palandöken Kayak Kupası Yarışmaları (Med. Ser.)
15- Türk Tabibler Birliği Fotoğraf Yarışması (Sanfo Özel Ödülü ) “ Doğaya Hasret”
16- 3-4 Eylül 1995 3. Gümüşhane Kuşburnu ve Pestil Festivali . 35 fotoğraf ile fotoğraf sergisine katılım.
17- 14-21 Ocak 1996 I. Kişisel Fotoğraf Sergisi.
18- 19- 2000 yılı Fotoğraf Sanat Kurumu yıl sonu puanlamasından Renkli dalda birincilik, Saydam dalda İkincilik ödülü almıştır.

20- 7-19 Mayıs 2002 Fotoğraf Sanat Kurumu Ankara Fotoğraf Günleri adlı sergiye katılım.

21- 2002 yılı Fotoğraf Sanat Kurumu 1 Şubat 2002 tarihinde “Alcatraz’dan Hollywood’a Batı Amerika” ve 19 Nisan 2002 tarihinde “Olimpiyat’dan Caz’a Montreal ” isimli saydam gösterileri düzenlemiştir.

22- 20001-2002 yılı dönemi Fotoğraf Sanat Kurumu okuma günleri yıl sonu değerlendirmesinde yine Renkli dalda birincilik, Saydam dalda İkincilik ödülü almıştır.

23- Prof. Dr. Ayla SAN; iki senedir Fotoğraf Sanat Kurumu’nun içinde Trienberg Supercircuit (www.supercircuit.at) yarışmalarına katılmaktadır. Austrian Supercircuit 2004’te FSK grubu olarak (Slayt ve Baskı dalında) kendisinin de katıldığı yarışmada altın madalya almışlardır. 2005 yılındaki kendisinin de katıldığı yarışmada ise FSK grubu olarak dünyadaki en iyi on kulüp arasına girmişlerdir.

24- Anadolu Böbrek Vakfı tarafından 8 Mayıs 2006’da düzenlenen Anadolu Böbrek Vakfı Günü çerçevesinde Prof. Dr. Ayla San “Türk Dili’ne Saygıya Çağrı” fotoğraf sergisi düzenlemiş, bu durum medyaya da yansımıştır. Kara Kuvvetleri Komutanı (Şimdiki Genelkurmay Başkanımız) Sayın Orgeneral Yaşar BÜYÜKANIT da Türk Dili konusundaki hassasiyetinden dolayı Prof. Dr. Ayla SAN’a teşekkür şilti, gümüş ayyıldız simgesi ve berat vermişlerdir

Anadolu Böbrek Vakfı olarak biz de kendilerine bu büyük hassasiyetlerinden dolayı teşekkürlerimizi ve en derin saygılarımızı sunuyoruz.

25- Kendisi; Gümüşhaneliler ve Gümüşhaneyi Sevenler Hizmet Vakfı’nın kurucu üyelerindendir.

GÜMÜŞHANELİLER ve GÜMÜŞHANEYİ SEVENLER HİZMET VAKFI

1991 yılında Gümüşhane Valisi Erdinç Büyükakalın başkanlığında kuruldu. İlk önemli icraatı Prof. Dr. Ayla SAN tarafından önerilen “Kuşburnu ve Pestil Festivali” yapılması fikriydi. Bu fikir valilik tarafından da benimsenmiş, günümüze kadar gelmiştir. Bu sene 14.’sü yapılacaktır. Ankara Şubesi ise; tüm Gümüşhanelileri bir arada tutmak, Gümüşhane sevgisini yaşatmak için 1998 yılında Prof. Dr. Ayla San başkanlığında kurulmuştur.

Vakıf şubemiz; Gümüşhane için en güzel yatırımın eğitime ağırlık vermek olduğu inancı ile çalışmalarını sürdürmekte, geziler ve sergiler düzenleyerek, dört yıldır masa takvimleri çıkartarak özellikle üniversitede okuyan Gümüşhaneli gençlere burs vermektedir.

26- Bursa Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Sayın Tahsin Kara’nın davetiı üzerine Prof. Dr. Ayla SAN’ın fotoğraflarından oluşan 21 Şubat 2004 – 28 Şubat 2004 tarihlerinde “Buram Buram Gümüşhane” Fotoğraf Sergisi, Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Bu sergiden kazanılan gelir Prof. Dr. Ayla SAN tarafından Gümüşhaneliler ve Gümüşhane’yi Sevenler Hizmet Vakfı’na bağışlanmıştır.

Yine Prof. Dr. Ayla SAN’ın fotoğraflarından oluşan “Buram Buram Gümüşhane” fotoğraf sergisi, 16 Mart 2004 tarihinde Ankara’da, Fotoğraf Sanat Kurumu’nda düzenlenmiştir. Satılan fotoğraflarla öğrenci burslarına katkı sağlanmıştır.

Gümüşhane 11. Uluslararası Kuşburnu-Pestil, Su Sporları ve Yayla Şenlikleri 12-14 Temmuz 2004 tarihleri arasında yapıldı. Festival kapsamında yine “Buram Buram Gümüşhane” sergisi yapıldı ve çok beğeni kazandı ve Gümüşhane’nin güzelliklerini ortaya koymada büyük yardımları olduğu görüşüne varıldı.

27- 9 Mart 2006: “Türk Dili’ne Saygıya Çağrı” fotoğraf sergisi. Kara Kuvvetleri Komutanı (Dönemin Genel Kurmay Başkanı) Sayın Orgeneral Yaşar BÜYÜKANIT da Türk Dili konusundaki hassasiyetinden dolayı Vakıf Başkanı Prof. Dr. Ayla SAN’a teşekkür şilti, gümüş ayyıldız simgesi ve berat vermişlerdir
        BASINDA BU KONU:
        11 Mayıs 2006, Sabah Gazetesi, Ahmet Köprülü: Yabancı Sözcüklere Sergiyle Savaş Açtı.
12. Mayıs 2006, Milliyet Gazetesi, Yabancı Sözcüklere Sergiyle Savaş Açtı.Melih Aşık: Sunday Brunch.

28- 3 Kasım 2006 tarihinde Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Rahmetli Prof. Dr. Ümit SAATÇİ anısına açılan Acil Diyaliz Ünitesi için bir Atatürk Portresi hediye edilmiştir.

29- 2007 yılı takvimi tanıtım ve eğitim amacı ile 1000 adet (İngilizce ve Türkçe kelimelerle) bastırılmış olup tasarımı ve fotoğrafları Prof. Dr. Ayla SAN’a aittir. “Çiçeklerle Renklenen Dünya” teması işlenmiştir. Bu takvim nefroloji ve sanat çevrelerinde ve yurt dışında çok beğeni kazanmıştır. Böbrek hastalıkları ile ilgili İngilizce ve Türkçe sloganları da içermektedir.

30- 13 Mart 2008, “Çanakkale Savaşında Sağlık Ordusu” Fotoğraf Sergisi, Ufuk Üniversitesi

31- 13 Mart 2008, “Zirvelerdeki Tanık Dağlara Tırmanış” Fotoğraf Gösterimi, Ufuk Üniversitesi

32- Şube Başkanlığını yapmış olduğu Gümüşhaneliler ve Gümüşhane’yi Sevenler Hizmet Vakfı 2008 yılı takvimi

33- Başkanlığını yapmış olduğu Anadolu Böbrek Vakfı’na ait 2008 yılı takvimi

34- 6 Mart 2009, “Kadın Gözüyle Özgürlük” karma sergisi, FSK üyesi kadın fotoğrafçılar tarafından düzenlenmiştir. Ayla SAN üç fotoğrafla sergiye katılmıştır.

35- 12 Mart 2009, Dünya Böbrek Günü nedeni ile hazırlanan sosyal aktiviteler çerçevesinde FSK işbirliği ile “Sağlık Kaynağı Yaylalarımız Slayt Gösterimi”, Ufuk Üniversitesi, Ankara.

36- 12 Mart 2009, Dünya Böbrek Günü nedeni ile hazırlanan sosyal aktiviteler çerçevesinde “Ordu-Yeşilce ve Topçam Yaylaları Turizm Merkezi Fotoğraf Sergisi” Fotoğraf Sanat Kurumu İşbirliği İle, Ufuk Üniversitesi, Ankara

37- . 6 Mart 2009, “Kadın Gözüyle Özgürlük” karma sergisi, FSK üyesi kadın fotoğrafçılar tarafından düzenlenmiştir. Ayla SAN üç fotoğrafla sergiye katılmıştır.

38- 12 Mart 2009 Dünya Böbrek Günü etkinliklerimiz kapsamında düzenlediğimiz sosyal faaliyetler şunlardır: CEPA Alışveriş Merkezi’nde gün boyu (10.00’dan 22.00’ye kadar) stand kurularak devam eden bir aktivasyon olmuştur. 209 kişinin tansiyonu ölçülmüştür ve Dünya Böbrek Günü sebebiyle böbrek hastalıkları yönünden bilgi verilmiştir

39- Fotoğraf Sanat kurumunun daha önceden segilediği “Ordu-Yeşilce ve Topçam Yaylaları Turizm Merkezi Fotoğraf Sergisi” Dünya Böbrek Günü sosyal etkinlikleri kapsamında 12 Mart 2009 tarihinde Ufuk Üniversitesi’nde açılmıştır.
40- 12 Mart 2009, Dünya Böbrek Günü nedeni ile hazırlanan sosyal aktiviteler çerçevesinde FSK işbirliği ile “Sağlık Kaynağı Yaylalarımız Slayt Gösterimi”, Ufuk Üniversitesi, Ankara.
41- 16 Mart 2009 tarihinde saat 13.30-14.30 arasında TRT GAP Televizyonu Hayatın Renkleri programında Dünya Böbrek Günü’ne yer verilmiştir. Prof. Dr. Ayla San, bu programda canlı yayına katılarak Dünya Böbrek Günü konusunda konuşma yapmış, yöneltilen soruları yanıtlamıştır.
42- 1 Mayıs 2009 tarihinde Fotoğraf Sanat Kurumu tarafından düzenlenen Zaman ve Mekan konulu karma sergiye üç fotoğraf ile katılmıştır.

43- 6 Mart 2009, “Kadın Gözüyle Özgürlük” karma sergisi, FSK üyesi kadın fotoğrafçılar tarafından düzenlenmiştir. Ayla SAN üç fotoğrafla sergiye katılmıştır.
44- 12 Mart 2009, Dünya Böbrek Günü nedeni ile hazırlanan sosyal aktiviteler çerçevesinde “Ordu-Yeşilce ve Topçam Yaylaları Turizm Merkezi Fotoğraf Sergisi” Fotoğraf Sanat Kurumu İşbirliği İle, Ufuk Üniversitesi, Ankara
45- 12 Mart 2009, Dünya Böbrek Günü nedeni ile hazırlanan sosyal aktiviteler çerçevesinde “Ordu-Yeşilce ve Topçam Yaylaları Turizm Merkezi Fotoğraf Sergisi” Fotoğraf Sanat Kurumu İşbirliği İle, Ufuk Üniversitesi, Ankara
46- 11 Mart 2010, Dünya Böbrek Günü nedeni ile hazırlanan sosyal aktiviteler çerçevesinde “Kentleşen Doğa ve Niyagara” Saydam Gösterimi, Ufuk Üniversitesi, Ankara
47- 11 Mart 2010, Dünya Böbrek Günü nedeni ile hazırlanan sosyal aktiviteler çerçevesinde FSK işbirliği ile “1. Türkiye Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışması Sergisi 2009 Fotoğrafları” (Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Fotoğraf Sanatı Kurumu İşbirliği ile), Ufuk Üniversitesi, Ankara.
48- 4 Kasım 2011 Cuma günü, FSK’da Ayla SAN tarafından hazırlanmış olan “Vancouver” adlı fotoğraf Saat 19:00’da Fotoğraf Sanatı Kurumu’nda düzenlenmiştir.
49- 2012 yılında Dünya Böbrek Günü’nün bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile aynı tarihe gelmesi münasebetiyle “Kadınlarımız” konulu sergi Fotoğraf Sanatı Kurumu işbirliği ile düzenlenmiştir.
50- 16 Aralık 2012 günü Fotoğraf Sanatı Kurumu’nun 18. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergiye Prof. Dr. Ayla San da iki fotoğraf ile katılmıştır.
51- 14 Mart 2013, “Tarihsel Süreç İçinde Hastanelerimiz” konulu sergi (Prof. Dr. Adnan Ataç’ın katkılarıyla) ve fotoğraf gösterisi, 8. Dünya Böbrek Günü sosyal etkinliklerimiz çerçevesinde Ufuk Üniversitesi’nde düzenlenmiştir.
52- 2014’te Dünya Böbrek Günü vakfımızca 14 Mart Tıp Bayramı ile aynı tarihte düzenlenmiş, Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği Doğa Atölyesi’nin Fotoğraf Sergisi sunulmuştur. Ayrıca bilimsel programımızın açılışında FSK ve AFSAD Onur Üyesi, Doğa Duayeni Sayın Tansu GÜRPINAR tarafından “Göllerimiz” konulu bir saydam gösterimi yapılmıştır.
53- 2015 Dünya Böbrek Günü etkinlikleri vakfımızca 5 Mart 2015 tarihinde düzenlenmiş, bu toplantının açılışında Prof. Dr. Ayla San tarafından “Gümüş Tepeler” konulu bir saydam gösterimi sunulmuştur.
54- 5 Ocak 2016 Salı günü, FSK’da Ayla SAN tarafından hazırlanmış olan “Cape Town” adlı saydam gösterimi Saat 19:00’da Fotoğraf Sanatı Kurumu’nda düzenlenmiştir
55- Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından 1-26 Şubat 2016 tarihleri arasında düzenlenen “3. Düzey: Temel Dijital Fotoğraf Düzenleme Semineri”ne (15. Dönem) katılarak başarılı olduğu için Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği tarafından katılım belgesi verilmiştir.
56- 8 Mart 2016 tarihinde Dünya Kadınlar Günü nedeni ile “Kadınlarımız konulu bir saydam gösterimi düzenlenmiştir. Prof. Dr. Ayla San bu gösterime 5 adet fotoğraf ile katılmıştır.
57- Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği tarafından düzenlenen Temel Dijital Düzenleme Seminerlerinin ardından 4 Mart 2016 tarihinde kendisine sertifika verilmiştir.
58- 24-31 Mart tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası 6. Ankara Fotoğraf Günleri’nde 1 fotoğrafı ile sergileme, 2 fotoğrafı ile de “Doğada Yaratıcı Fotoğraf” konulu atölye çalışmasına katılmıştır.
59- Prof. Dr. Ayla San, 29 Nisan 2016 tarihinde Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği’nde düzenlenen “Üyelerden Kısa Gösteriler” konulu etkinlikte “Tokyo” konulu saydam gösterimi ile yer almıştır.
60- 14 Ocak 3 Mart 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Doğada Yaratıcı Fotoğraf Atölyesi” çalışmalaran 17 Mayıs 2016 tarihinde hem saydam gösterimi hem de sergi şeklinde sunulmuştur. Bu toplantıda Prof. Dr. Ayla San’a Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği tarafından başarı belgesi takdim edilmiştir.
61- Işık Gölge Fotoğraf Atölyesi ve Fotoğraf Sunumu, “Işığın Peşinde Koşanlar”, 15 Kasım 2016, Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği, Ankara.
62- Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği tarafından 22 Aralık 2016 tarihinde başlatılan ve 12 hafta süren Foto Empresyonist Atölyesi’ne katılmıştır.
63- A. SAN: “Doğa Harikası Ziganam” saydam gösterimi, 6 Ağustos 2017.
64- 12.11.2017 tarihinde Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği’nin Düzenlediği Yenice Ormanları (Fotoğraf Uygulama) Gezisi’ne katılmıştır.
65- Fotoğraf 5 Aralık 2017 tarihindeki Fotoğraf Gösterisi ve Söyleşi etkinliğine Prof. Dr. Ayla San “Doğa Harikası Ziganam” adlı sunum ve söyleşi ile katılmıştır.
66- Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği, 3. Düzey: Temel Dijital Fotoğraf Düzenleme Semineri, Ocak- Şubat 2018.
67- Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği, Foto Empresyonist Atölyesi, Ocak-Mart 2018.
68- 8 Mart 2018, 13. Dünya Böbrek Günü etkinliğimiz kapsamında Prof. Dr. Ayla San, “Kadınlarımız” konulu bir saydam gösterimi yapmıştır.
69- 9 Mart 2018 tarihinde Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği’nde açılan “Kadın Gözüyle Emekçi Kadınlar” konulu fotoğraf sergisine Prof. Dr. Ayla San da fotoğraflarıyla katılmıştır.
70- 15-18 Mart 2018 tarihindeki Art Ankara 4. Uluslararası 4. çağdaş sanat fuarı FSK standında Foto empresyonist atölyesinin fotoğraf sergisi açılmış, Prof. Dr. Ayla San fotoğraflarıyla bu sergiye katılmıştır.
71- 4 Mayıs 2018 tarihinde Prof. Dr. Ayla San Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu’na (The International Federation of Photographic Art-FIAP) üye olmuştur.
72- 15-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında Sami Turgay başkanlığında düzenlenen FSK Fotoğraf Uygulama Gezisi’ne (Doğu Karadeniz Fotosafari) katılmıştır.
73- 11 Ağustos 2018 tarihinde İlker Şahin başkanlığında Beypazarı Karagöl’de düzenlenen FSK Yıldız Pozlama etkinliğine katılmıştır.

Kendi Fotoğraflarından Oluşan Takvim Çalışmaları:

Gümüşhaneliler ve Gümüşhane’yi Sevenler Hizmet Vakfı takvimi 2003 yılından bu yana basılmaktadır. 2010 yılından bu yana da isim değişikliği nedeniyle Gümüşhane Hizmet ve Eğitim Vakfı olarak basılmaktadır. 2019yılı takvimi de basılmış olup büyük beğeni kazanmaktadır.
Anadolu Böbrek Vakfı takvimi ise kurulduğu yıl olan 1995 yılından 2008 yılına kadar basılmıştır. (Erzurum’da 1988 yılından 1995 yılına kadar Atatürk Üniversitesi Kronik Böbrek Vakfı olarak takvim bastırılmıştır)

 1. IVth Congress of the European Dialysis and Transplant Association June 4-8. 1978 İstanbul, Turkey.
 2. XVIth Congress of the European Dialysis and Transplant Association June 17-19, 1979, Amsterdam.
 3. Round table discussion “Hypertension” The Turkish Medical Society. September 1-8, 1979, Magosa, Cyprus.
 4. XVIIth Congress of the European Dialysis and Transplant Association June 10-13 1980, Prague.
 5. Prevention and treatment of viral infections in transplantation. Speaker Dr. Henry H. Balfaur J.r. University of Minnesota. Transplantation Immunology Conference Mailman Center Florida. January 18 th 1982.
 6. Inflamatory response of allgraff rejection. Speaker: Pekka S. Hyry M.D. Transplantation. Immunobiology Conference Medical Sciences University kof Helsinki, Finland, MIAMI Building, January 19th 1982.
 7. “Interamerican Medical Symposium” December 13.2.1981 Miami Beach Sheraton Bal Harbour Hotel MIAMI.
 8. Seventeenth Annual Postgraduate Course “Internal Medicine 182” Sheraton Bal Harbour Hotel. Florida, February 21-26, 1982.
 9. Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD), an Update April 1982. MIAMI Marriott Hotel.
 10. XIX th Congress of the European Dialysis and Transplant Association Sept. 6-9 1982 MADRID.
 11. XXIst. Congress of the EDTA. European Renal Association. 23-26 September, 1984, Freinze, Italy.
 12. XXIInd Congress of the EDTA. European Renal Association. 25-29 June 1985 Brussels.
 13. XXIIIrd Congress of the EDTA. Euroean Renal Association. June 29-July 3 1986 Budapest, Hungary.
 14. 5th Annual Meeting the International Society of Blood Purification, June 22-24 1987, Stockholm, Sweden.
 15. The Ist International Congress of Mesot. November 2-4, 1988. Ankara – TURKEY.
 16. XXVIth Congress of the EDTA European Renal Association, June 11-15 1989, Göteborg, Sweden.
 17. The 2nd International Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation. March 11-15, 1990, Kuwait City, Kuwait.
 18. XIst International Congress of Nephrology. July 15-20 1990, Tokyo-JAPAN.
 19. San A. Japan Intensive Cours August 7 September 14, 1990. Tokyo-JAPAN.
 20. 26th Annual National Transplantation Congress, October 31-November 2, 1990, Okayama, JAPAN.
 21. XXIXth Congress European Dialysis and Transplant Association. June 28-July 1, 1992, PARIS.
 22. The Middle East Society for Organ transplantation The Third International Congress Tunis-Tunusia-December 6-9, 1992.
 23. The Second International EPREX, Nephrology Congress. April 29 May 3, 1993, Lucerne, Switzerland.
 24. XIIth International Congress of Nephrology. Jerusalem, ISRAEL, 13-18 June, 1993.
 25. International Satellite Symposium on Acute Renal Failure. With Special emphasis on sepsis 20-23 June1993, Halkidiki, Greece.
 26. XXXth Congress of the EDTA European Renal Association. September 15-18 1993, Glasgow Scotland.
 27. XXXIst Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association: July, 3-6 1994. Vienna Austiria.
 28. Scientific Basis of Nephrology from Bench to Bedside. Harvard Medical School Department of Continuing Edution. February 14-19 1995, BOSTON.
 29. 14th Annual Conference on Peritoneal Dialysis February 12-14 1995. Baltimore-Maryland.
 30. XXXIInd Congress of the European Dialysis and Transplant Association. June 11-14, 1995. Athens, GREECE.
 31. XIIIth International Congress of Nephrology. Madrid (Spain), July 2-6 1995.
 32. Acute Renal Failure ISN Satellite Symposium. Barcelona Spain 9-11 July, 1995.
 33. XIVth International Congress of Nephrology. 25-29 May 1997. Sydney Australia.
 34. XXXIVth Congress of the Europea Dialysis and Transplant Association. Geneva, Switzerland 21-24 September 1997.
 35. XXXVth Congress of European Renal Association European Dialysis and Transplant Association June 6-9, 1998 Rimini, Italy.
 36. The 8th Congress in PD August 23-26, Seoul, Korea.
 37. XVth International Congress of Nephrology XIth Latinamerican Congress of Nephrology may 2-6, 1999, Buenos Aires – Argentina.
 38. Abstracts XXXVIIth Congress of the European Dialysis and Transplant Association First Combined Congress with European Kidney Research Association. September 17-20, 2000, Nice, France.
 39. IXth Congress of the International Society for peritoneal Dialysis. ISPD 2001, Palais des Congress, June 26-29, Montreal, Canada.
 40. ASN/ ISN World Congress of Nephrology October 13-17, 2001, The Moscone Center, San Fransisco, California, US.
 41. 2nd International Meetings of the International Federation of Kidney Foundations (IFKF) October 18-20, 2001, Embassy Suites Hotel – Sout LA. International Airport Los Angeles, California, USA.
 42. EDTA- XXXIX Congress July 14-17, 2002, Cophenagen, Denmark.
 43. 3rd International meetings of the International Federation of Kidney Foundations (IFKF) 2002. 18-21 2002. Novotel Hotel Prague, Czech Republic.
 44. Fourth International Meetings of the International Federation of Kidney Foundations (IFKF) June 4-7, 2003, Amsterdam.
 45. EDTA-ISN World Congress of Nephrology, June, 8-12, 2003, Berlin.
 46. 6th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology Dialysis, Transplantation and Artificial Organs. 6-9 October, 2003, Varna, Bulgaria.
 47. 12th International Congress on Nitrition and Metabolism in renal Disease, Venice/ Padua. June 18-22, 2004, Italy.
 48. 5th Meeting of International Federation of Kidney Foundations (IFKF), 28-31 August 2004, Adelaide, Australia.
 49. 3rd World Congress of Nephrology, 18th Congress of the International Society of Nephrology, 10th Asian – Pacific Congress of Nephrology, 15th Renal Update of the Singapore Society of Nephrology, 26-30 June 2005, Singapore.
 50. 6th International Conference of International Federation of Kidney Foundations, May 31st to June 3rd, Hilton Hotel, Dublin, Ireland.
 51. 42nd Congress of European Renal Association and European Dialysis and Transplant Association, June, 4-7, 2005, İstanbul, Turkey.
 52. IV International Congress of Uremic Researchs and Toxicity, 14-15 September 2005, İzmir.
 53. XIIIth International Congress on Metabolism and Nutrition in Renal Disease, Merida, Yucatan, Mexico, February 28, March 4, 2006.
 54. 7th Annual International IFKF Conference, Russott Hotel- Giardini Naxos, Italy, June 7-10, 2006.
 55. World Congress of Nephrology 2007- ISN, April 21-25, 2007, Rio de Janeiro Brazil.
 56. 8th International Congress of IFKF, April 16-19, 2007, Curitiba, Parana, Brazil.
  San Ayla: The History of Anatolia Kidney Foundation (Poster Presentation)
  San Ayla: The Study on “Do we know our kidneys?” Questionnaire (Poster Presentation?
  San Ayla: An oral presentation about our world kidney day activities.
 57. 5th International Uremic Research and Toxicity Congress and 7th Baltic Nephrology Meeting (May 18-20 2007, Gdansk, Sopot, Poland)
  San Ayla: The Experience of Turkey. (Oral Presentation)
 58. 9th International Federation of Kidney Foundation ( IFKF) Annual Meeting, 6-9 May 2008, Mainz GERMANY.
  – Our Activities About World Kidney Poster, 2008
  – World Kidney Day Amazing Kidney!Poster2008
 59. 45. European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association ( ERA- EDTA) Congress, May 10-13, 2008- Stockholm, SWEDEN
 60. 10. Uluslar arası Böbrek Vakıfları Federasyonu (IFKF) Toplantısı, 17-20 Mayıs 2009, İstanbul (1 oturum başkanlığı, 2 poster sunumu(World Kidney Day 2009: Our Scientific Activities, Our Social Activities))
 61. Dünya Nefroloji Kongresi, 22-26 Mayıs 2009, Milan, İtalya. (2 poster sunumu (World Kidney Day 2009: Our Scientific Activities, Our Social Activities))
 62. Canlı Vericilerde Geri Ödeme Konusunda Küresel Bilgi Akışı Toplantısı: 4-5 Kasım 2009 Tarihleri Arasında Kanada’nın Toronto Şehrinde Western Ontario Üniversitesi Klinik Böbrek Araştırmaları Bölümü Bünyesinde yapılmıştır. 4 Kasım 2009 tarihinde yapılan Canlı Vericiye Geri Ödeme Yapılması Konusunda Uluslararası Deneyimler konulu panelde vakıf başkanımız Prof. Dr. Ayla San da Türkiye’nin konuyla ilgili deneyimleri hakkında bir konuşma yapmıştır.
 63. Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu’nun (IFKF) 11. Toplantısı 9-12 Mayıs 2010 tarihleri arasında malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlendi. 2010 Dünya Böbrek Günü çalışmalarımız Prof. Dr. Ayla San tarafından poster sunumu olarak gösterildi.
 64. Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu’nun 12. Toplantısı 4-7 Nisan 2011 tarihleri arasında Kanada’nın Vancouver kentinde düzenlenmiştir. Dünya Böbrek Günü 2011 ve Böbrek Vakfı Aktiviteleri konularında poster ödülleri verilmiştir. Prof. Dr. Ayla San; Dünya Böbrek Günü 2011 konulu poster ödülü dalında ikincilik kazanmıştır.
 65. Dünya Nefroloji Kongresi 8-12 Nisan 2011 tarihleri arasında Kanada’nın Vancouver Kenti’nde gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Ayla San kongrede katılımcı olarak bulunmuştur.
 66. IFKF’nin 13. Yıllık Toplantısı 22-25 Ağustos 2012 tarihleri arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenmiştir. Her sene düzenlenen poster sunumu yarışmasının “Dünya Böbrek Günü Etkinlikleri” kategorisinde Anadolu Böbrek Vakfı 3. olmuştur. 23 Ağustos 2012 tarihinde gerçekleştirilen Araştırmalarda Böbrek Vakıflarının Rolü konulu oturum en ilgi çeken konu olmuştur. Bu oturumun başkanlığını Paul Shay ve Prof. Dr. Ayla San üstlenmiştir.
 67. 11-14 Eylül 2013 tarihleri arasında Antik Olmpia-Patra’da düzenlenen 8. Uluslararası Nefroloji Tarihi Derneği Kongresi’ne Prof. Dr. Ayla San “18. Yüzyıldan 20. Yüzyılın Başına Kadar Türkiye’de Nefroloji’nin Gelişimi” konulu bir konuşma ile davetli olarak katılmıştır.
 68. Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu’nun (IFKF) 14. Yıllık Toplantısı “Gelişen Dünyada Böbrek Vakıflarının Rolü” ana temasıyla Guadalajara, Jalisco- Meksika’da 6-9 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.7 Ekim 2013 tarihli Böbrek Vakfınızın Çalışmalarının Hazırlanması 3. Oturuma Meksika’dan Fernanda Arce Amaré ile birlikte Prof. Dr. Ayla San başkanlık etmiştir.
 69. Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu’nun (IFKF) 15. Toplantısı 3-6 Ekim 2014 Tarihleri Arasında Fransa’nın Lyon şehrinde düzenlenmiştir. Prof. Dr. Ayla San 6 Ekim 2014 tarihinde “Düşük Maliyetli Renal Replasman Tedavisi Geliştirilmesi ve Geliş-mekte Olan Dünyada Böbrek Vakıfları Kurulması” konulu oturuma başkanlık yapmıştır.
 70. World Congress of Nephrology (WCN) 2015, March 13-17, 2015, Cape Town.
 71. 28-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen 52. ERA-EDTA Kongresi’ne Prof. Dr. Ayla San; “Development of Turkish Nephrology from Past To Present”(Geçmişten Günümüze Türk Nefrolojisi’nin Gelişimi) konulu bir poster sunumu ile katılmıştır.
 72. 3. Akdeniz Ülkeleri Böbrek Hastalığı Derneği (Mediterranean Kidney Society-MKS) Kongresi 10-13 Haziran 2015 tarihleri arasında Kapadokya’da düzenlenmiştir. Prof. Dr. Ayla San, 12 Haziran 2015 tarihinde “Passing the children into adult nephrology” (Çocukluktan Yetişkin Nefrolojisi’ne Geçiş) konulu oturuma Prof. Dr. Aydan Şirin ile birlikte başkanlık yapmıştır.
 73. 16. Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu (IFKF) Uluslararası Yıllık Toplantısı 9-12 Temmuz 2015 tarihleri arasında Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlendi. 2010 yılından bu yana verilmekte olan IFKF Joel D. Kopple ödülünü bu toplantıda Prof. Dr. Ayla San kazanmıştır.
 74. IX. Uluslararası Nefroloji Tarihi Derneği Kongresi 22-24 Ekim 2015 tarihinde İtalya’nın Milazzo Kenti’nde düzenlendi. Prof. Dr. Ayla San, bu kongreye “Our History from the Foundation of Atatürk University Treatment of Chronic Kidney Diseases to Anatolian Kidney Foundation and Our Contributions to Nephrology” (Atatürk Üniversitesi Kronik Böbrek Hastalıkları Tedavi Vakfı’ndan Anadolu Böbrek Vakfı’na Kadar Tarihimiz ve Nefrolojiye Katkılarımız) konulu bir poster sunumu ile katılmıştır.
 75. 53rd Congress of ERA-EDTA, May 21-24, 2016, Vienna – Austria.
 76. 17th Annual Meeting of IFKF (International Federation of Kidney Foundations), October 28-29, 2016, Malta. (She won first poster award with 3 poster presentations.)
 77. Uluslararası Nefroloji Derneği’nin (ISN) 9. Dünya Nefroloji Kongresi (WCN) 2017, 21-25 Nisan 2017, Mexico City.
 78. 10. Uluslararası Nefroloji Tarihi Derneği (IAHN) Kongresi, 25-28 Mayıs 2017, Wieniec Zdroj, Wloclawek, Polonya.
 79. 4. Uluslararası Akdeniz Böbrek Hastalıkları Derneği Kongresi, 20-22 Nisan 2018, Mostar, Bosna Hersek, 20 Nisan 2018: Oturum 2, Davetli konferansları: Nefroloji Tarihi: Oturum Başkanları: Natale Gaspare de Santo; Vincenzo Savica; Ayla San, 21 Nisan 2018, Serbest Bildiri: 1967-2018 Yılları Arasında Türkiye’deki Amiloid Vakalarının Değerlendirilmesi (N5).
 80. 24-27 Mayıs 2018 Tarihleri Arasında Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen 55. ERA-EDTA Kongresi’ne Anadolu Böbrek Vakfı Adına Vakıf Başkanımız Prof. Dr. Ayla SAN, “Safran ve Böbrekler Üzerine Etkileri” ve “Üroskopiden Ürinalize İdrar Muayenesinin Tarihi Gelişimi” i Sözlü Sunum İle Katılmıştır.
 81. Prof. Dr. Ayla SAN, 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında Lizbon’da düzenlenecek olan 46. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi’ne “1957-2018 Arasında Ailevi Akdeniz Ateşi’nin (FMF) Tarihsel Gelişimi ve Vakalarla Değerlendirilmesi” konusu ile konuşmacı olarak katılmıştır.
 82. Prof. Dr. Ayla SAN, 26 Eylül 2018 tarihinde Brüksel’de düzenlenecek olan Uluslararası Parlemento Çalışmaları Merkezi’nin Böbrek Kanseri Avrupa Yuvarlak Masa Toplantısı’na katılımcı olarak davet edilmiştir.
 83. XI. IAHN (Uluslararası Nefroloji Tarihi Derneği) Kongresi, 12-15 Eylül 2019, Larissa, Yunanistan.
 84. Uluslararası Parlemento Çalışmaları Merkezi (ICPS) Böbrek Kanseri Avrupa Yuvarlak Masa Toplantısı, 17 Ekim 2019, Brüksel, Belçika.

Hemodiyaliz Sempozyumu Türk Tıp Derneği İSTANBUL, 21 Mayıs 1974

Türkiye’de Ekinekok Problemi Sempozyumu, ERZURUM 1-3 Kasım 1974.

T.B.T.A.K. Tıp Araştırma Grubu V. Silim Kongresi 29 Eylül 1973 İSTANBUL

İç Hastalıkları Günleri: 25-27 Mayıs 1976, Çapa-İSTANBUL

XIV. Milli Türk Tıp Kongresi 29 Eylül-3 Ekim 1976 ANTALYA.

İç Hastalıkları Günleri İlaç ve Kimyasal Maddelerin Yan Etkileri 6-8 Haziran 1977, Çapa-İSTANBUL.

T. Fizyoloik Bilimler Derneği VI. Bilimsel Kongresi 18-21 Eylül 1977 ERZURUM

IV. Ulusal Immunoloji Kongresi 6-8 Aralık 1977, ANKARA.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi KAN SEMPOZYUMU 30 Mayıs-2 Haziran 1978 ERZURUM. (Sertifikası Mevcuttur).

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı ile Türk Biyokimya Derneği Erzurum İli Şube Başkanlığı tarafından hazırlanan “MEMBRAN TRANSPORTATION ve BİOENERJİ” konulu seminer. Konuşmacı: Prof. Dr. Vincef Paul Cirillo 14-28 Nisan 1979, ERZURUM (Sertifikası Mevcuttur)

Ulusal Türkiye Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 4-6 Haziran 1980 BURSA

12. Hipertansiyon Sempozyumu 23 Mayıs 1981, ANKARA

13. Hipertansiyon Sempozyumu 3 Eylül 1981, ERZURUM

I. Ulusal Beta-Bloker Sempozyumu 6.9.1982, Çeşme, İZMİR.

Prolaktin Sempozyumu 21 Eylül 1982, ERZURUM.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın İşbirliği ile Hazırlanmış olan “ÜROLOJİ-KARDİYOLOJİ-GASTROENTROLOJİ” Sempozyumu 12-15 Ekim 1982, ERZURUM.

1 Ocak 1985-1 Mayıs 1985 Atatürk Üniversitesi Lisan Kursu, ERZURUM.

20-22 Haziran 1983 Diyabet, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sürekli Toplantıları, 1983.

Lepra Sempozyumu 28-30 Mayıs 1984 Fırat Üniversitesi, ELAZIĞ.

II..Ulusal Nefroloji’de Yenilikler Sempozyumu 4-7 Eylül 1985. Düzenleme Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ayla SAN, ERZURUM.

15 Eylül 1985-15 Kasım 1985 Uluslar arası Lisan Kursu. ANKARA

III.Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 20-26 Nisan 1986 KAYSERI

16-20 Haziran 1986 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Tıp Kongresi, ERZURUM.

5 Temmuz- 15 Eylül 1986, Yüksek Öğrenim Lisan Kursu. (Upper Intermediate).

4 Ocak 1988, Günümüzde Tüberküloz Paneli. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, ERZURUM.

V. Uluslar arası Katılımlı Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, ADANA, 26-27 Mayıs, 1988.

Yaşlılık Paneli. 26 Haziran 1989, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, ERZURUM.

VI. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi. 1-3 Kasım 1989, ANTALYA.

I. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, 5-7 Kasım 1989, ANTALYA.

Nefroloji Bilimsel Toplantısı. 19 Ocak 1990, ANKARA.

Diagnosis and treatment of life threatening fungal infections (Hayatı Tehdit Eden Fırsatçı Mantar Efeksiyonlarının Teşhis ve Tedavisi).

Türk Nefroloji Derneği Bilimsel Toplantısı. 4 Mayıs 1990, BURSA.

“Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane” Sempozyumu. 13-16 Haziran 1990, GÜMÜŞHANE.

VIII. Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi,12-14 Haziran 1991. İSTANBUL

Türk Nefroloji Derneği Bilimsel Toplantısı, 10 Nisan 1992, ESKİŞEHİR.

Hemodiyaliz Hemşireliği Sempozyumu, 8-9 Mayıs 1992, ALANYA.

I. Böbrek Haftası 25-28 Mayıs 1992, İSTANBUL.

IX. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi.1-4 Ekim 1992 ÜRGÜP/ NEVŞEHİR

X. Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-22 Ekim 1993 BURSA

Türk Nefroloji Derneği Bilimsel Toplantısı, 17.03.1994, İZMİR

Transplantasyon, R. ENGEMANN, 18.03.1994, ERZURUM.

Kuşburnu Festivali-GÜMÜŞHANE

I. Ege Pediyatrik Nefroloji Semineri, 16-17 Mayıs 1995, İZMİR.

Başkent Üniversitesi, Diyaliz Tedavisinde Son Gelişmeler Sempozyumu, 30-31 Mayıs 1995, ANKARA

Hipertansiyon Tedavisinde Amaç, Prof. Dr. Ali Ekmekçi, 6 Haziran 1995, Oral Otel, ERZURUM.

XII. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 03-07 Ekim 1995 -ABANT

2. Uluslar arası Katılımlı Hipertansiyon Kongresi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 19-21 Ekim 1995, ADANA.

Fosinopril Sodyum: Yeni bir ACE İnhibitörü-Yeni Uygulamalar Konulu Sempozyum, 2 Ekim 1995, Hilton Oteli, ANKARA.

III. Ulusal CAPD Günleri, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 02-04 Kasım 1995, ANKARA.

CAPD Sempozyumu: Dr. Swaldek, 15-16 Aralık 1995, İSTANBUL

Akciğer Kanserlerinin Tanı ve Tedavisinde Sorunlar. Toraks Derneği, 06.01.1996, ERZURUM.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri. 04-07 Haziran 1996, KAYSERİ.

Sağlık Bakanlığı Diyaliz Bilim Kurulu işbirliği ile düzenlenen I. Diyaliz Kursu 9-10 Mayıs 1996, ANKARA

Kuşburnu Pestil Şenliği. Kuşburnu Sempozyumu, 7-8 Eylül 1996, Gümüşhane.

XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 22-26 Ekim 1996, İSTANBUL

Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği “Üriner Enfeksiyon” Paneli, 20.12.1996.

Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Dergisi. Panel, Hipertansiyon, 11 Nisan 1997, TOKAT.

A.SAN (Panel) Periton Diyaliz Çeşitleri ve CAPD Hasta Seçimi 2 Mayıs 1997, EDİRNE.

Nitrit Oksit, Biological Actions of Nitric Oxide in Health and Disease (Sempozyum) 9 Mayıs 1997, Gazi Üniversitesi, ANKARA.

N.P. Mallick. Konferans *Towards an evidence base for managing membranous nephropaty.* Measuring dialysis outcomes; a critique.* Nephrology training in Europe. Gazi Üniv. Tıp Fak. 9 Haziran 1997.

Enternasyonal Nefroloji Birliği & Türk Nefroloji Derneği’nin birlikte düzenledikleri 2 önemli kurs. 30 Haziran-2 Temmuz 1997. The Marmara Hotel, İSTANBUL.

Periton Diyalizi Semineri. 18 Eylül 1997 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi.

XIV. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 10-14 Kasım 1997 ANTALYA

Böbrek Hastalıkları ve Hipertansiyon Derneği Toplantısı 20.12.1997, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Toplantı Salonu, ANKARA

Böbrek Hastalıkları ve Hipertansiyon Derneği Toplantısı İskemik Böbrek Hastalıkları, 20 Şubat 1998, Bayındır Hastanesi, ANKARA.

Böbrek Hastalıkları ve Hipertansiyon Derneği Toplantısı Ozotomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı” 27 Mart 1998, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uluslar arası Hipertansiyon Derneği Avrupa Hipertansiyon Derneği Türkiye Seminerleri, Hilton Oteli ANKARA 6 Mayıs 1998.

Üremik Kemik Hastalıkları Paneli; Süleyman Demirel Üniversitesi Merkez Kampüsü Kültür Merkezi 9 Mayıs 1998, ISPARTA.

Tıpta İnternet Kullanımı Kursu, 16-18 Mayıs 1998 Fatih Üniversitesi, ANKARA

Türk Nefroloji Derneği Çanakkale Sempozyumu; Hipertansiyon-Akut Böbrek Yetmezliği, Çanakkale’de Diyaliz, 26 Haziran 1998, ÇANAKKALE.

XV. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 4-9 Ekim 1998 İZMİR

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyonu Derneği Transplantasyon ’98, 11-15 Kası 1998, ANKARA.

Periton Diyalizinde Yenilikler Sempozyumu Türk Nefroloji Derneği ve Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı 3 Aralık 1998, Patalya Termal Resort, Kızılcahamam, ANKARA

I.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 26-30 Mayıs 1999 BELEK –ANTALYA

I. SAPD Günleri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi. 10 Haziran 1999, Dedeman Oteli, NEVŞEHİR.

“Hipertansiyon Sempozyumu” Türk Nefroloji Derneği ve Afyon Kocatepe Üniveristesi, 17-18 Haziran 1999, Oruçoğlu Tesisleri, AFYON.

Novartis “Yeni Çağa Başlarken” Prof. Dr. Edward Cole, Prof. Dr. Peter Hoyer, Prof. Dr. M. Şükrü Sever, Celia Wight. 18 Eylül 1999. Hyatt Regency. İSTANBUL.

I. Nefroloji ve Hipertansiyon Günleri. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 24-27 Eylül 1999. Özkaymak Otel. KONYA.

Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliği ile Tedavide Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu. 2-3 Ekim 1999, GAZİANTEP

The 10th Anniversary Meeting for the Implamentation of The St. Vincent Declaration Action Programme, 9-12 October 1999, İSTANBUL

Hipertansiyon Derneği ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakületsinin Ortaklaşa Düzenledikleri Uluslar arası Katılımlı 3. Ulusal Hipertansiyon Kongresi, 20-23 Ekim 1999, Perissia Oteli Ürgüp Nevşehir.

Doku ve Organ Transplantasyonlarında Son Gelişmeler Başkent Üniversitesi, 3-6 Kasım 1999, Patalya Termal Resort, Kızılcahamam, ANKARA.

XVI. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 14-18 Kasım 1999 Büyük Efes Oteli İZMİR

II.Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi,26-30 Nisan 2000 BELEK- ANTALYA

XVII. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 5-9 Haziran 2000 İstanbul Türk Nefroloji Derneği ve Uluslar arası Nefroloji Derneği ortak Toplantısı 5-9 Haziran Lütfi Kırdar Uluslar arası Kongre ve Sergi Sarayı, 5-9 Haziran 2000, İSTANBUL

I.Dünya Böbrek Vakıfları Federasyonları Kongresi ve Uluslar arası katılımlı IV. Ulusal Hipertansiyon Kongresi Kapadokya 2000, Hipertansiyon Derneği ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ortaklaşa düzenledikleri Kongresi 5-10 Eylül 2000

1st World Kidney Congress of IFKF, Cappadocia, Turkey. 6-9 September 2000.

II.Transplantasyon Kongresi. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 25-29 Ekim 2000 İSTANBUL

Sağlık Bakanlığı Diyaliz Bilim Kurulu Toplantısı. 8 Aralık 2000, ANTALYA

Marmara Üniversitesi Hastanesi Türk Nefroloji Derneği Genel Kurulu 22 Nisan 2001. İSTANBUL.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 3-5 Mayıs 2000. MALATYA

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi IV. Nefroloji ve Hipertansiyon Günleri 11-14 Mayıs 2000. KONYA.

III. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 23-27 Mayıs 2001 BELEK- ANTALYA

Türk Hipertansiyon, Böbrek Hastalıkları Derneği bilimsel toplantısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi 8-9-10 Haziran 2001, TRABZON )

XVIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Türk Nefroloji & Erciyes Üniversitesi 05-09 Eylül 2001 KAPODOKYA

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Günleri I, Transplantasyon, 21 Aralık 2001, Böbrek Naklinde 25. Yıl, Kalp Naklinde 33. Yıl, ANKARA.

Türk Nefroloji Derneği & Kayseri Şubesi, Nefroloji Kış Okulu; 16-17 Mart 2002, Dedeman Hotel, Kapadokya.x

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları “Renal Transplantasyon ve Depremde Böbrek” 22-24 Mart 2002, ERZURUM.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ana Bilim Dalı “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalının Eğitim Seminerleri

IV.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 22-26 Mayıs 2002 KEMER/ ANTALYA

19- Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 17-21 Eylül 2002 ANTALYA

III. Ulusal Pediyatrik Nefroloji Kongresi 10-13 Kasım 2002 Kemer / ANTALYA

Çocuk Nefroloji Derneği Eğitim Toplantısı, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Konferans Salonu 24 Ocak 2003.

SSK Çocuk Nefroloji Derneği Eğitim Toplantısı 12 Mart 2003 Ankara

Günümüzde Organ Nakli 21 Mart 2003 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları Erzurum.

Hemodiyaliz Amaçlı Vasküler Girişim Kursu 1-2 Mayıs 2003 Gazi Üniversitesi Transplantasyon Merkezi ve Radyoloji ABD. ANKARA.

Türkiye’de Hemodiyaliz ve Kalite, 14 Mayıs 2003 tarihinde Anadolu Böbrek Vakfı tarafından düzenlendi. Etap Otel, ANKARA (Slayt Gösterisi “Objektifimden Ankara”)

V. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 21-25 Mayıs 2003 Mirage Park Resort/ ANTALYA. (Oturum Başkanlığı)

20. TND Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 12-16 Eylül 2003, ANTALYA (Oturum Başkanlığı)

“Türkiye’de Kronik Böbrek Yetmezliği ve Beslenme”Sempozyumu. 24 Ekim 2003, Conrad Hotel, İstanbul. (Slayt Gösterisi “Anadolu’dan Esintiler”)

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği “Renovasküler Hipertansiyon ve İskemik Nefropati” 16 Ocak 2004, İç Kale Otel, Ankara.

Çocuk Nefroloji Derneği 2003-2004 Eğitim Toplantıları, 27.02.2004, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası, Konferans Salonu.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bayramı Haftası Etkinlikleri 2. Nefroloji Günleri, 10-13 Mart 2004, EDİRNE.

TND Polikistik Böbrek Hastalığı Çalışma Grubu Türk Nefrloji Derneği Polikistik Böbrek Hastalığında Sorunlar ve Tedavideki Yeni Ufuklar, Polat Renaissance, 20-21 Mart 2004, Erzurum.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bayramı Haftası Etkinlikleri, 2. Nefroloji Günleri, 10-13 Mart 2004, EDİRNE.

Adnan Menderes Üniversitesi-Pamukkale Üniveristesi-Türk Nefroloji Derneği, Türk Nefroloji Derneği Kış Okulu, 15-18 Nisan 2004, Pine Bay Hotel, Kuşadası.

VI. Ulusal Hipertansiyon Böbrek Hastalıkları Kongresi 26-30 Mayıs 2004 ANTALYA Oturum Başkanlığı: 4 Haziran 2004: “Renin, Anjiyotensin, Aldosteron Sisteminin Dual Blokajı” konulu konferans.

Türkiye’de Hemodiyaliz ve Kalite II. Sempozyumu, 1-3 Temmuz 2004, Grand Zorlu Otel, Trabzon, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ayla SAN.

21.Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 17- 21 Eylül 2004 Atlantis Hotel ANTALYA

Çocuk Nefroloji Derneği 9. Eğitim Semineri (Prof. Dr. Otto Mehls Onuruna), 21-22 Ekim 2004, Hacettepe Üniversitesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Yunus Müftü Konferans Salonu, ANKARA.

“Türkiye’de Böbrek Hastalıkları Beslenme ve Metabolizma II. Kongresi”, 25-27 Kasım 2004, Bilkent Otel, ANKARA. (Oturum Başkanlığı: “Ülkemizde Böbrek hastalarında Beslenmedeki Bugünkü Sorunlarımız ve Çözüm Önerileri; Toplantıdan Çıkan Sonuçlar”) Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ayla SAN

Pediyatrik Nefroloji Derneği Eğitim Toplantısı; 29.12.2004, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi pediyatrik Moleküler Biyoloji ve Genetik Toplantı Salonu, Ankara.

Çukurova Nefroloji Günleri, 19 Şubat 2005, Hilton Otel-ADANA. (Oturum Başkanlığı: “Diyaliz Uygulamalarında Güncel Sorunlar”)

Türkiye’de Hemodiyaliz ve Kalite 3. Sempozyumu, 18 Mart 2005, Bolu. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ayla SAN.

Akdeniz Organ Nakli ve Renal Tedavi Seçenekleri Günleri 06-10 Nisan 2005 Kremlin Place Otel/ ANTALYA

Transplant Koordinatörleri Derneği I. Kongresi, 6-8 Nisan 2005, Kremlin Palace Hotel, ANTALYA.

Nefroloji ve Transplantasyonda Enfeksiyon Kongresi, 27-30 Nisan 2005, Hilton Otel, İzmir.

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Eskişehir Toplantısı: 17-18 Haziran 2005.

IV International Congress of Uremic Researchs and Toxicity, 14-15 September 2005, İzmir.

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 24 Mart 2006, Ankara, aylık bilimsel toplantısı.

II. Nefroloji, Üroloji, Transplantasyon ve Enfeksiyon Kongresi, 22-24 Mart 2006, İzmir “Türkiye’de Nefrolojinin gelişimi” slayt sunumu ve konuşması ile katılmıştır.

V. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Metabolik Sendrom Komplikasyonları, 12-15 Nisan 2006, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi,

Vakıf Medeniyet Yılı. Vakıf Haftası, Anadolu Böbrek Vakfı Günü (8 Mayıs 2006, Ankara) (Düzenleme Kurulu Başkanı)

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı (26.05.2006, Ankara)

Renal Anemi ve Renal Anemi Tedavisi”: Merit Crystal Cove Hotel, Girne- Kıbrıs, 28 Eylül – 1 Ekim 2006

23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 28 Ekim – 01 Kasım 2006 tarihleri arasında Kremlin Palace / Topkapı Palace Hotel Antalya, Dünya Böbrek Günü’nün Önemi ve The Importance of World Kidney Day adlı iki poster sunumları ile katılmıştır.

23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 28 Ekim – 01 Kasım 2006 tarihleri arasında Kremlin Palace / Topkapı Palace Hotel Antalya, Periton Diyalizi Kursu, Oturum IV, Oturum Başkanlığı.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi ve Çocuk Nefroloji Derneği işbirliği ile düzenlenen Çocuk Nefrolojisi Sempozyumu, 21-23 Kasım 2006, İstanbul. Periton Diyaliz Sıvıları ve Pediyatride Kullanım Sorunları, Oturum Başkanlığı.

23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 28 Ekim – 01 Kasım 2006 tarihleri arasında Kremlin Palace / Topkapı Palace Hotel Antalya,

a. San Ayla: Dünya Böbrek Günü’nün Önemi, Ufuk Üniversitesi, Anadolu Böbrek Vakfı (Poster Sunumu)

b. San Ayla Periton diyalizi (Oturum Başkanı )

140. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi ve Çocuk Nefroloji Derneği İşbirliği ile düzenlenen Çocuk Nefrolojisi Sempozyumu, 21-23 Kasım 2006, İstanbul.

Ayla SAN: Periton Diyaliz Sıvıları ve Pediyatride Kullanım Sorunları (Oturum Başkanı)

141. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Renovasküler Hastalık Toplantısı: 8 Aralık 2006, Swissotel, Ankara.

142. Prof. Dr. Münci Kalayorğlu (Dünyaca Ünlü Organ Nakli Cerrahı) “Organ Nakli ve Organ Bağışı” Konulu Konferans: 12.02.2007, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

143. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Kan Basıncı Neden Yükselir ve Neden Yüksek Kalır? 23 Şubat 2007, Ankara.

144. Böbreklerimizi Tanıyalım ve Koruyalım, 8 Mart 2007, Ufuk Üniversitesi Konferans Salonu, Ankara.

a. San Ayla: Açılış

b. San Ayla: Düzenleme Kurulu Üyesi

145. GATA Baştabipliği, Nefroloji BD. Bşk. 4.4.2007, Hekim ve Hemşireler için Hemodiyalizde Damar Yolu

146.Atatürk Üniv. 1. Erzurum Nefroloji Günleri,12-13 Mayıs 2007 Erzurum. Açılış ve Prof.Dr. Ayla San’ın Objektifinden Erzurum Sunumu (Tutku Dolu 23 Yıl Slayt Sunumu)

147- Organ Nakli Haftası, 3-9 Ekim 2007, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Kocatepe Kültür Merkezi, ANKARA

148- 24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Oturum Başkanı Prof.Dr. Ayla SAN 14-18 Kasım 2007-Antalya

1149- 17. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Oturum Başkanı Prof. Dr. Ayla SAN’ ın ” Diyaliz Yeterliliğinden Nasıl Emin Olabiliriz ?” konulu Slayt Sunumu 14-18 Kasım 2007 Antalya

1150- Uluslar arası Türk Tıp Tarihi Kongresi-10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi Konya Selçuk Üniversitesi , 20-24 Mayıs 2008

San Ayla: Türk Nefroloji Tarihi Sunumu

1151- 10. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

San Ayla: Klinik Nefroloji’de Temel Yaklaşımlar Oturum Başkanlığı 21-25 Mayıs 2008, Antalya

152- Çocuk Nefroloji Derneği Aylık Vaka Toplantısı, 25.01.2008, Başkent Üniversitesi, ANKARA

155- 153- Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Eğitim Toplantısı, 25.01.2008, Radisson Hotel, ANKARA

154- Çocuk Nefroloji Derneği Aylık Vaka Toplantısı, 29. 02.2008, Ufuk Üniversitesi, Dr. Rıdvan Ege Hastanesi, ANKARA

155- Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı, 21.03.2008, Büyükhanlı Park Hotel, İSTANBUL

156- Türk Nefroloji Derneği- Nefroloji Kış Okulu, “ Beslenmede Uzmanına Danışın” Oturum Başkanlığı, 27-30.03.2008, Apaculpo Beach Club & Resort Hotel, Girne KIBRIS

157- Türk Nefroloji Derneği Renal Anemi Çalışma Grubu Toplantısı, 05,04,2008, Ritz-Carlton Hotel, İSTANBUL

158- Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Kahramanmaraş Toplantısı,25.02.2008

159- San A. , Türk Nefroloji Tarihi . I. Uluslar Arası Türk Tıp Tarihi Kongresi- 10. Ulusal Türk Tıp Kongresi Kitabı Cilt: 2, Vol: 2, sayfa : 1589-1612, 2008.( Oral Sunum). KONYA

160- 10. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastaları Kongresi 21-25 Mayıs 2008, Antalya Golf Beach Resort Hotel, ANTALYA San Ayla: Klinik Nefroloji de Teml yaklaşımlar, Oturum Başkanı Prf. Dr. Ayla SAN

161- Ulusal Organ Bekleme Listesi Programı, Tanıtımı ve Bilgilendirilmesi, 12 Haziran 2008, Dedeman Otel, ANKARA

162- Türk Nefroloji Derneği 25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi ve Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Kemer – Antalya

163- Dünya Böbrek Günü, 12 Mart 2009, Ufuk Üniversitesi ve Anadolu Böbrek Vakfı İşbirliği İle, Ufuk Üniversitesi, Ankara (2 panel, 1 anket çalışması sunumu)

164- Türk Nefroloji Derneği 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 18-22 Kasım 2009 tarihleri arasında , Rixos Sungate Hotel & Convention Center, Kemer / Antalya’da düzenlenmiştir. 19 Kasım 2009 tarihli toplantının 2. Oturumunda Vakıf Başkanımız Prof. Dr. Ayla San; Prof. Dr. Bülent Altun ile birlikte oturum başkanlığı yapmışlardır.

165- Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği’nin Hipertansif Arterionefrosklerozis” konulu eğitim toplantısına davetli olarak katılmıştır. (25.02.2010 Atlı Spor Kulübü, Beştepe, Ankara), Konuşmacı: Müjdat Yenicesu, Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdülgaffar Vural

166- Türk Nefroloji Derneği, Nefroloji Kış Okulu, 25-28 Mart 2010, Acapulco Beach Club & Resort Hotel, Girne- K.K.T.C 26 Mart 2010 tarihindeki Hemodiyalizde infeksiyonlar / transplantasyona hazırlık konulu oturumda Prof. Dr. Ayla San ve Prof. Dr. Rezzan Ataman oturum başkanlığı yapmışlardır.

167- Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği’nin düzenlediği “Renal Anemi Tedavisinde Güncel Yaklaşım” konulu toplantı 11 Nisan 2010 tarihinde Abant Palace Otel’de gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Ayla San toplantıda katılımcı olarak bulunmuştur.

168- Türk Nefroloji Derneği’nin 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 22-26 Eylül 2010, Antalya, 24 Eylül 2010 Cuma günkü oturumda Prof. Dr. Şali Çağlar ile birlikte oturum başkanlığı yapmışlardır.

169- Türk Nefroloji Derneği Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 22-26 Eylül 2010, Antalya: 23 Eylül 2010 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenmiştir. Bu kongrede Hipertansiyon Çalışma Grubunun ilk Toplantısı: Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi’nde 23 Eylül 2010 günü Prof. Dr. Nurol Arık başkanlığında Prof. Dr. Ayla San’ın da yer aldığı 20 kişilik katılımla gerçekleştirilmiştir.

170- 5 Mart 2011 tarihinde Ankara Divan Otelde Türk Nefroloji Derneği Ankara Şubesi’nin ilk bilimsel toplantısı gerçekleştirildi.Prof. Dr. Ayla San, toplantıda katılımcı olarak bulundu.

171- 25 Mart 2011 Ankara Sheraton Otelde Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği tarafından gerçekleştirilen ”Mart Ayı Bilimsel Toplantısı” Prof. Dr. Ayla SAN’ın oturum başkanlığında, Kronik Böbrek Hastalığında Demir Tedavisi konusu Doç. Dr. İhsan ERGÜN tarafından (Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi) tarafından anlatılması ile gerçekleşmiştir.

172- Türk Nefroloji Derneği’nin 28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-23 Ekim 2011 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenmiştir. 20 Ekim 2011 Tarihinde Yapılan 2. Panelde Prof. Dr. Ayla San ve Prof. Dr. Zeki Tonbul Oturum Başkanlığını Üstlenmişlerdir. Panelde “Ülkemizde İlk Ev Hemodiyalizi Deneyimleri” Prof. Dr. Ercan Ok ve “Hangi Faktörler Hemodiyalizde Membran Biyouyumluluğunu Etkiler?” Prof. Dr. Joerg Vienken tarafından anlatılmıştır.

173- Kronik Böbrek Yetmezliğinde Vasküler Kalsifikasyon- Güncel Tedavi Yaklaşımları

Konulu Eğitim Toplantısı (27.10.2011, Crowne Plaza Otel, Ankara): Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği tarafından düzenlenen toplantıda Prof. Dr. Ayla San katılımcı olarak bulunmuştur.

174- Bir Kardiyovasküler Risk Faktörü Olarak D Vitamini Eksikliği Konulu Toplantı (28.10.2011, Güral Otel, Sapanca-Sakarya): Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği tarafından düzenlenen toplantıya Prof. Dr. Ayla San katılımcı olarak katılmıştır.

175- Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı, 21 Eylül 2012, Movenpick Otel, Ankara. Prof. Dr. Ayla San katılımcı olarak bulunmuştur.

176- Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Haftası Etkinlikleri, 3 Kasım 2012, Başkent Üniversitesi Hastanesi, Ankara.

177- 29. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 14-18 Kasım 2012, Antalya: TND ve ISN Ortak Paneli’nde Prof. Dr. Ayla San ve Prof. Dr. Nejla Buyan oturum başkanlıklarını üstlenmişlerdir.

178- Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Ankara Eğitim Toplantısı, 30 Kasım 2012, Crowne Plaza Otel, Ankara. Prof. Dr. Ayla San katılımcı olarak bulunmuştur.

179- Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Aylık Bilimsel Toplantısı, 20 Aralık 2012, Ramada Plaza Otel, Ankara, Prof. Dr. Ayla San katılımcı olarak bulunmuştur.

180- Sağlık Bakanlığı, Türkiye Böbrek Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı Çalıştayı, 3-4 Nisan 2013, Gürkent Otel, Ankara: Anadolu Böbrek Vakfı adına vakıf başkanımız Prof. Dr. Ayla San’ın da bulunduğu öğretim üyelerimiz çeşitli konu başlıklarında görev alarak çalışmaya katılmışlardır.

181- XV. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi (25-27 Nisan 2013, Antalya): Vakıf başkanımız Prof. Dr. Ayla San 26 Nisan 2013 tarihinde Dr. Turan Çolak ile birlikte Sözlü Bildiriler oturumunda oturum başkanlığı görevini üstlenmiştir.

182- 50. ERA-EDTA (Avrupa Renal Birliği- Avrupa Diyaliz Transplantasyon Birliği) Kongresi, 18-21 Mayıs 2013, İstanbul: Bu kongrede Anadolu Böbrek Vakfı Köşesi oluşturulmuştur. Vakıf başkanımız Prof. Dr. Ayla San, toplantıya 2013 Dünya Böbrek Günü ile ilgili 4 poster sunumu ile katılmıştır.

183- Prof. Dr. Enver Hasanoğlu’nun Emeklilik Töreni, 21 Mayıs 2013: Kendisine bir adet tablo hediye edilmiştir.

184- Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği “Böbrek Nakli Sonrası Dönem Hasta İzlemi” Konulu Eğitim Toplantısı, 25 Ekim 2013, Ankara: Vakıf başkanımız Prof. Dr. Ayla San, toplantıda katılımcı olarak bulunmuştur.

185- Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği “Yaşlıda Hipertansiyon Tedavisi” konulu Eğitim Toplantısı, 13 Aralık 2013, Ankara: Vakıf başkanımız Prof. Dr. Ayla San, toplantıda katılımcı olarak bulunmuştur.

186- 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi (13-17 Kasım 2013, Antalya): Vakıf başkanımız Prof. Dr. Ayla San 16 Kasım 2013 tarihinde Dr. Reha Erkoç ile birlikte “Kronik Böbrek Hastalığında Mineral Kemik Bozukluğuna Güncel Yaklaşım” oturumuna başkanlık yapmıştır. En iyi poster ödülü olarak tablo hediye edilmiştir.

187- 19 Mart 2014 Tarihinde Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen

“İlimiz, Ülkemiz Genelinde Diyaliz ve Böbrek Nakli” Konulu Panel: Vakfı başkanımız Prof. Dr. Ayla San tarafından yönetilen panelde kendisi “Ülkemizde dünden bugüne diyaliz ve böbrek nakli” hakkında kapsamlı tarihsel bilgiler vermiştir.

188- Türk Nefroloji Derneği Kış Okulu, 20-23 Mart 2014, Erzurum: Prof. Dr. Ayla San, Dr. Ahmet Uğur Yalçın ile birlikte 21 Mart 2014 tarihli 3. oturuma başkanlık etmiştir. Bu oturumda “Hemodiyaliz Hastasında Anemiye Tanısal Yaklaşım ve Kime demir? Kime ESA Tedavisi?” konularına yer verilmiştir.

189- Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı

“Aldosteron, Hipertansiyon, Böbrek Hasarı ve Ötesi”, 28 Mart 2014, Ankara: Vakıf başkanımız Prof. Dr. Ayla San, toplantıda katılımcı olarak bulunmuştur.

190- Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Eğitim Toplantısı “Diyaliz Hastasında Fosfor Yönetimi”, 17 Nisan 2014, Ankara: Vakıf başkanımız Prof. Dr. Ayla San, toplantıda katılımcı olarak bulunmuştur.

191- 16. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 21-25 Mayıs 2014, Antalya: Vakıf başkanımız Prof. Dr. Ayla San, 23 Mayıs 2014 tarihinde “Günün Olgu Sunumları Hipertansiyon” konulu oturuma başkanlık etmiştir.

192- 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 22-26 Ekim 2014, Antalya: Vakıf Başkanımız Prof. Dr. Ayla San, 24 Ekim 2014 tarihinde “Hemodiyaliz Pratiğinde İhmal Edilen Bir Konu: Diyalizat” konulu oturuma Prof. Dr. Ercan Ok ile birlikte başkanlık etmiştir. Ayrıca en iyi poster ödülü olarak bir adet tablo ve 1 Türk Nefroloji Tarihi Kitabı, 1 Türk Nefroloji Tarihi İngilizce Özeti, 2013’te Antik Olimpia-Patra’da düzenlenen 8. Uluslararası Nefroloji Tarihi Derneği Kongresi’nde “18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kadar Türkiye’de Nefroloji” konusunda Prof. Dr. Ayla San’ın yapmış olduğu konuşmanın yer aldığı İtalyan Nefroloji Dergisi’nin Özel Sayısının konuşmayı içeren kısımları ve daha sonra Uluslararası Nefroloji Derneği’nin adı geçen kongre ile ilgili bastırmış olduğu kitabında da Prof. Dr. Ayla San’ın yapmış olduğu konuşma ile ilgili kısım ve Renaliz gazetemizin son 10 sayısı Anadolu Böbrek Vakfı adına ödül olarak verilmiştir.

193- T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Özürlüler Daire Başkanlığı “Türkiye Böbrek Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı” Çalışma Grupları ve Genel Kurul Toplantısı (8 Nisan 2015, Gürkent Otel, Ankara): Anadolu Böbrek Vakfı adına Vakıf Başkanımız Prof. Dr. Ayla San, “Risk Faktörleri ve Önlenmesi Stratejileri” konu başlıklı çalışma grubunda görev almıştır.

194- 11-12 Aralık 2015’te Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı ev sahipliğinde 3. Çocuk Nefroloji Derneği Ankara Olgu Panayırı düzenlenmiştir. Prof. Dr. Ayla San bu panayırda katılımcı olarak bulunmuştur.

195- İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Emre’nin emekliye ayrılması sebebi ile 7 Nisan 2016 günü İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda veda töreni gerçekleştirildi. Yakın arkadaşı olarak Prof. Dr. Ayla San, toplantıda bir konuşma yapmıştır.

196- Çocuk Nefroloji Derneği’nin 2016 yılındaki ilk eğitim toplantısı 8-9 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul’da “Çocuk Nefroloji – 2016 Güncelleme” başlığı ile Beyoğlu’nda yer alan Koç Üniversitesi – Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde yapıldı. Toplantının açılışında yer alan “Sevinç Emre Oturumu”nda Emekliye ayrılması sebebiyle Sayın Prof. Dr. Sevinç Emre’ye Anadolu Böbrek Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ayla San’ın çekmiş olduğu fotoğraftan oluşan bir tablo hediye edilmiştir.

197- 18. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 11-15 Mayıs 2016, Girne, K.K.T.C. Prof. Dr. Ayla San, 13 Mayıs 2016 tarihinde “Kalp Yetmezliği: Kardiyolog Ne Yapsın? Nefrolog Ne Yapsın?” konulu oturuma Prof. Dr. Zeki Tonbul ile birlikte başkanlık yapmıştır.

198- Türk Nefroloji Derneği’nin 33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Susesi Luxury Otel & Kongre Merkezi, Belek, Antalya’da gerçekleştirilmiştir. 20 Ekim 2016 tarihli “Hemodiyaliz Reçetelendirilmesi” konulu oturuma Prof. Dr. Ayla San, Prof. Dr. Oktay Karatan ile birlikte başkanlık yapmıştır.

199- Tıp Etiği,Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneğinin ikinci seminer konferansı Prof.Dr.Ayten Altıntaş tarafından 22 Aralık 2017’de Beyazıt’ta İstanbul Üniversitesi Seyyid Hasan Paşa Medresesinde (Eski Türkiyat Binası) düzenlenmiş olup Prof. Dr. Ayla San bu toplantıya katılımcı olarak iştirak etmiştir.

200. Prof. Dr. Ayla San, 8 Mart 2018 tarihinde Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi’nde düzenlenen “Nefroloji’de Kadın Ayak izleri” konulu toplantıda kendisine “İlk Bayan Nefrolog” olması nedeniyle ödül verilmiştir.

201- Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayip ERDOĞAN’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen “Vakıf Kuran Kadınlar” temalı Vakıf Haftası ve restorasyonu tamamlanan 250 eserin 7 bölgeden canlı bağlantılı toplu açılış merasimine Prof. Dr. Ayla San, Anadolu Böbrek Vakfı adına katılmıştır, 8 Mayıs 2018, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi, Ankara.
202- 20.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 9 – 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Limak Cyprus Deluxe Otel -K.K.T.C, Bafra’da gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Ayla SAN ve Prof. Dr. Semra BOZFAKİOĞLU 11 Mayıs 2018 Tarihinde “Taş Devri Tansiyon” konulu oturuma başkanlık yapmışlardır.

203- 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 3-7 Ekim 2018, Belek- Antalya.

204- T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sağlık Personeline Yönelik Eğitim Materyali Hazırlama Çalıştayı, 15-16 Ekim 2018, Ankara.

205- Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneği’nin 2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 25-29 Ekim 2018, Afyonkarahisar. (İki sunum ile katılmıştır: “İbni Sina ve Böbrekler”, “Türk Tıp Nefrolojisi’nin Doğuşu”)

206-14-16 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 8. Uluslararası İslam Tıp tarihi ve Etiği Kongresi’ne A. San;
-Türk Tıbbına Hizmet Eden İlk Türk kadınları;
-Türk Tıbbının Doğuşu (Mekteb-i Tıbbiye) konuları ile katılmıştır.

207- Prof. Dr. A. San, 30 Aralık 2019 tarihinde Ankara Medipol Üniversitesi’nin davetiyle “Hemodiyaliz” ve “Periton Diyalizi” konuları üzerine öğrencilere konferans vermiştir.

1. 17-20 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 10. Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu (IFKF) Toplantısı’nda Anadolu Böbrek Vakfı adına hazırladığım posterler (World Kidney Day 2009: Our Scientific Activities, Our Social Activities), en iyi Dünya Böbrek Günü Posteri dalında en iyi poster ödülü almıştır.

2. Hazırlamış olduğum bu posterler 22-26 Mayıs 2009 tarihleri arasında İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenen Dünya Nefroloji Kongresi’nde de sergilenmiş ve büyük beğeni kazanmıştır.

3- 22-25 Ağustos 2012 tarihleri arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu’nun 13. Yıllık Toplantısı’nda her sene düzenlenen poster sunumu yarışmasının “Dünya Böbrek Günü Etkinlikleri” kategorisinde Anadolu Böbrek Vakfı 3. olmuştur.

4- Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu’nun (IFKF) 15. Toplantısı 3-6 Ekim 2014 Tarihleri Arasında Fransa’nın Lyon şehrinde düzenlenmiştir. Dünya Böbrek Günü faaliyetlerimiz ile ilgili poster sunumları ile vakfımız 3.’lük ödülü kazanmıştır.

5 16. Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu (IFKF)Yıllık Toplantısı 9-12 Temmuz 2015 tarihleri arasında Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenmiştir. 2015 IFKF Joel D. Kopple Ödülü’nü Prof. Dr. Ayla San kazanmıştır.

6-Gümüşhane’nin Yerel Gazetesi olan Kuşakkaya Gazetesi tarafından düzenlenen “Gümüşhaneli Altın Adamlar” ödül töreninde Prof. Dr. Ayla San “Özel Ödül” almıştır.

7-Uluslararası Nefroloji Derneği (ISN) 2017 Orta ve Doğu Avrupa
Nefroloji’de Öncülük ödülünü Prof.Dr. Ayla San’a verdi. Uluslararası
Nefroloji Derneği (ISN) başkanı Adeera Levin imzasıyla gönderilen yazıda
Anadolu Böbrek Vakfı Başkanı Prof.Dr. Ayla San’ın 2017 yılı Orta ve Doğu
Avrupa bölgesinde Nefroloji’de Öncülük Ödülü’nü aldığı ifade edildi

7a- Uluslararası Nefroloji Derneği (ISN) başkanı Adeera Levin imzasıyla gönderilen yazıda Anadolu Böbrek Vakfı Başkanı Prof.Dr. Ayla San’ın 2017 yılı Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde Nefroloji’de Öncülük Ödülü’nü aldığı ifade edildi.
7b- Uluslararası Nefroloji Derneği’nin (ISN) 21-25 Nisan 2017’de Meksika’da düzenlediği Dünya Nefroloji Kongresi’nin ISN standında Prof. Dr. Ayla San’ın hak kazandığı 2017 Orta ve Doğu Avrupa Nefroloji’de Öncülük ödülüne de yer verilmiştir.

8- Prof. Dr. Ayla San, 8 Mart 2018 tarihinde Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi’nde düzenlenen “Nefroloji’de Kadın Ayak izleri” konulu toplantıda Nefroloji dünyasındaki katkıları ve bıraktığı ayak izlerinin “Dünya Böbrek Günü’nde” ve her daim hatırlanması amacıyla ilk kadın Nefrolog ödülünü almıştır.