İlklerimiz

İlklerimiz:

1982-1983             : “Double bag” çift plastik torbalı SAPD sistemi ilk kez Prof. Dr. Ayla San tarafından iki hastaya uygulandı ancak çalışmaların devamı gelmediği için yayınlanmadı.

1983                     : Dr. Ayla San; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde “Kronik Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD)” tez konusu ile Nefroloji ihtisas sınavına girerek Nefroloji uzmanı oldu. SAPD konusunda o zamana değin yazılan ilk tezdir.

3-7 Eylül 1985       : Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve bünyesinde bulunan Kronik Böbrek Hastalıkları Tedavi Vakfı tarafından II. Ulusal Nefroloji’de Yenilikler Kongresi gerçekleştirildi. Bu kongrenin ilki 1980 yılında yapılmıştı, beş yıl aradan sonra ilk kez Doç. Dr. Ayla San başkanlığında yapılmıştır. Bu tarihten sonra ulusal Nefroloji kongrelerinin devamı gelmiştir.

1 Ocak 1999         :  Türkiye’de Nefroloji alanındaki ilk süreli yayın olan Renaliz gazetesi yayın hayatına başladı.

2002                      :  “Türk Nefroloji Tarihi” kitabı; 30 senelik bir çalışmanın ürünü olarak Prof. Dr. Ayla San editörlüğünde Anadolu Böbrek Vakfı tarafından yayınlanmıştır.

2003                     : “Turkish History of Nephrology – A Summary” kitabı 2003 yılında yine Prof. Dr. Ayla San’ın editörlüğünde Anadolu Böbrek Vakfı tarafından yayınlandı. “Türk Nefroloji Tarihi” kitabının İngilizce özeti niteliğindedir.

14 Mayıs 2003        : “Türkiye’de Hemodiyaliz ve Kalite Sempozyumu” Prof. Dr. Ayla San başkanlığında Anadolu Böbrek Vakfı tarafından Ankara’da düzenlendi. O tarihe kadar yapılan ilk ulusal hemodiyalizde kalite konulu kongredir. 

24 Ekim 2003        : “Türkiye’de Kronik Böbrek Yetmezliği ve Beslenme Kongresi” Prof. Dr. Ayla San başkanlığında Anadolu Böbrek Vakfı tarafından İstanbul’da düzenlendi. Böylece kronik böbrek yetmezliğinde beslenme konulu ilk ulusal toplantı gerçekleştirilmiş oldu.

7-9 Eylül 2006      : Konya’da Selçuk Üniversitesi ile işbirliği içinde “Türkiye’de Yoğun Bakım ve Nefroloji Sempozyumu” Prof. Dr. Ayla San başkanlığında Anadolu Böbrek Vakfı tarafından gerçekleştirildi. Bu toplantı da yoğun bakım ve Nefroloji konulu ilk ulusal toplantı niteliğindedir.

Prof. Dr. Ayla San’ın Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

ve

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik Böbrek Hastalıkları Tedavi Vakfı’nda Yaptığı Hizmetleri

(1 Şubat 1973- 1 Mart 1996)

01.02.1973             Nefroloji Bilim Dalı’nı kurmak üzere bir uzman atandı (A.San)

07.05.1975            : Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilk renal biyopsi (Vim Silverman) yapıldı (A.San)

18.05.1975             : Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilk hemodiyaliz işlemi gerçekleştirildi (A.San)

15.02.1980             : Atatürk Üniversitesi Kronik Böbrek Hast. Tedavi Vakfı kuruldu. Başkanlığına Doç. Dr. Ayla San getirildi.

25.10.1982              : Nefroloji Bilim Dalı resmen kuruldu. Başkanlığına Doç. Dr. Ayla San getirildi.

18.05.1984              : Vakıf kanalı ile kurulan diyaliz merkezi hizmete girdi.

3-7 Eylül 1985      : Vakıf tarafından II. Ulusal Nefroloji’de Yenilikler Kongresi gerçekleştirildi.

01.12.1986              : Diyaliz Merkezi EDTA’ya kaydedildi. Kod numarası 21AT’dir.

01.01.1988           : Ultrason eşliğinde TruCut biyopsiye geçildi (A.San, Y. Selçuk).

08.05.1990              : Nefroloji ikinci elemanına 17 yıl sonra kavuştu (Y. Selçuk).

14.03.1991              : Doku tiplendirme Laboratuvarı  kuruldu (A. San, M. Koruk, Z. Tonbul).

01.01.1992              : Üre kinetik model uygulamasına başlandı (A. San, E. Akarsu).

21.10.1992              : İlk CAVH uygulaması yapıldı.

06.12.1993              : Nefroloji ve hipertansiyon polikliniği açıldı.

14.12.1992              : Reuse işlemine başlandı.

20.01.1994              : Otomatik periton diyaliz (Cycler) aleti ile ilk IPD yapıldı.

08.09.1995              : Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik Böbrek Hastalıkları ve Tedavi Vakfı; Anadolu Böbrek Vakfı adı ile Ankara’ya taşındı.