YAYINLAR
 

 • PROF. DR. AYLA SAN 'IN BAŞKANLIĞINI YÜRÜTTÜĞÜ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI TEDAVİ VAKFI - ANADOLU BÖBREK VAKFI YAYINLARI

  1- Vakıf Yönetmenliği,Vakıf yayın no:1 
  2-Vakıf çalışmalarını içeren el kitabı ,Vakıf yayın no:II 
  3-A. SAN, L. GÖKMEN.: İlaçlar ve böbrek "Nefrotoksik ilaçlar" 1. Bölüm 1983 Vakıf yayın no:III 
  4-A.SAN. L.GÖKMEN. H. ÖZDEMİR :İlaçlar ve böbrek, Bölüm 2. Vakıf yayın no:IV, 1983. 
  5-A.SAN .H. GÖK.: Diabet ve Böbrek, Vakıf yayın no:V, 1983 
  6-Yeni vakıf yönetmenliği, Vakıf Yayın no: VI 
  7-A. SAN (editör) Nefroloji de Yenilikler Sempozyumu Kitabı. Vakıf Yayın no: VII, 1985. 
  8-A.SAN: Böbrek hastalarında ve tedavisinde kısa bilgiler. II. baskı Vakıf Yayın no:VIII, 1987 
  9-A.SAN.: Böbrek, Embriyoloji, Fizyoloji; Histoloji. Vakıf yayın no:VIII, 1987. 
  10-A.SAN :Diabetik Nefropati ve Evreleri II. Baskı .1987.Vakıf yayın no:10 
  11-A.SAN, R.IRMAK.: Gebelik ve böbrek 1988 Vakıf Yayın no:11. 
  12-A.SAN, Ş. KARAKELLEOĞLU: Antibiyotikler ve böbrek 1988 Vakıf Yayın no:12. 
  13-A.SAN, M. KORUK: Diyaliz ve çeşitleri .Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik Böbrek hastalıkları Tedavi Vakfı. Vakıf Yayın no:13, 1988. 
  14-A. SAN, G. AKÇAY : Akut Böbrek Yetmezliği . Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik Böbrek Hastalıkları Tedavi Vakfı. Vakıf Yayın no :14, 1989. 
  15-A.SAN, G. AKÇAY: Nefrotik Sendrom Atatürk Üniversitesi Kronik Böbrek Hastalıkları tedavi Vakfı Yayın no:15 1990. 
  16-A.SAN, M. Derya ONUK.: Böbrek hastalıkları tedavisinde kısa bilgiler. III . Baskı Vakıf yayın no:16 1991. 
  17-A.SAN, Z. TONBUL : Renal Hipertansiyonlar ve Renovasküler Hipertansiyon . Vakıf Yayın no: 17 .1992 
  18-A. SAN, Z. SOYPAÇACI: Interstisyel Nefritis. Vakıf Yayın No: 18 1993 
  19-A.SAN ,A.ÖZ., H. KAYA: Üriner Sistem enfeksiyonları. Vakıf yayın no:19 1993. 
  20-A.SAN ,E.AKARSU :Glomerüler Hastalıklar ve Akut Poststreptokoksik Glomerülonefritis. II. Baskı ,Vakıf Yayın no:20 1993. 
  21-A.SAN ., H. KAYA : Kronik Böbrek Yetmezliği . Vakıf Yayın no:21 1993. 
  22-A.SAN :Vakıf Senedi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik Böbrek Hastalıkları Tedavi Vakfı Yayın No:22 .1993. 
  23- Anadolu Böbrek Vakfı Senedi. 1995 Ankara 
  24- A.SAN : Ülkemizde Dünden Bugüne Diyaliz .Vakıf Yayın No:24 1998. Ankara 
  25- Anadolu Böbrek Vakfı Senedi. 1999 Ankara 
  26- A.SAN, Ç. ÖKTENLİ : Ülkemizde Diyaliz ve Transplantasyon Vakıf Yayın No: 26 2000 Ankara

  27- A.SAN:Türk Nefroloji Tarihi .Vakıf Yayını Adım Ajans Matbaacılık .2002 Ankara 

  28-A.SAN Türkiye'de Hemodiyaliz ve Kalite: Vakıf Yayını:28. Aydınlar Matbaası.Ankara. 2003.
  29-A.SAN Turkish History of Nephrology. A Summary:Vakıf Yayını:29.Onay Ajans. Ankara. 2003.

  30- "Türkiye'de Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY) ve Beslenme" Toplantı Kitabı, Vakıf Yayın No:30, Aydınlar Matbaacılık, Ankara, 2004.

  31- "Türkiye'de Hemodiyaliz ve Kalite II. Sempozyumu Toplantı Kitabı", Vakıf Yayın No: 31, Aydınlar Matbaacılık, 2004

  32- Türkiye'de Böbrek Hastalıkları, Beslenme ve Metabolizma II. Kongresi Kitabı, 2005, Aydınlar Matbaacılık, Vakıf Yayın No: 32.

  33-- Türkiye'de Hemodiyaliz ve Kalite 3. Sempozyumu Kitabı, 2005, Ankara, Aydoğdu Ofset, Vakıf Yayın No: 33

  34: Türkiye’de Yoğun Bakım ve Nefroloji Sempozyumu Konya 7-9 Eylül Rixos Hotel Vakıf No: 34

   

   


   

  SATIŞA SUNULAN YAYINLARIMIZ

   

  KİTAPLARIMIZ


  1-A.SAN : Ülkemizde Dünden Bugüne Diyaliz .Vakıf Yayın No:24 1998. Ankara
  2-Anadolu Böbrek Vakfı Senedi. 1999 Ankara.
  3-A.SAN, Ç. ÖKTENLİ : Ülkemizde Diyaliz ve Transplantasyon Vakıf Yayın No: 26 2000 Ankara.
  4-A.SAN:Türk Nefroloji Tarihi .Vakıf Yayını Adım Ajans Matbaacılık .2002 Ankara.
  5-A.SAN Türkiye'de Hemodiyaliz ve Kalite: Vakıf Yayını:28. Aydınlar Matbaası.Ankara. 2003.
  6-A.SAN Turkish History of Nephrology. A Summary: Vakıf Yayını:29.Onay Ajans. Ankara. 2003.
  7- "Türkiye'de Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY) ve Beslenme" Toplantı Kitabı, Vakıf Yayın No:30, Aydınlar Matbaacılık, Ankara, 2004.
  8- "Türkiye'de Hemodiyaliz ve Kalite II. Sempozyumu Toplantı Kitabı", Vakıf Yayın No: 31, Aydınlar Matbaacılık, 2004

  9- - "Türkiye'de Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY) ve Beslenme II. Kongresi" Toplantı Kitabı, Vakıf Yayın No:32, Aydınlar Matbaacılık, Ankara, 2005.

  10- - "Türkiye'de Hemodiyaliz ve Kalite III. Sempozyumu Toplantı Kitabı", Vakıf Yayın No: 33, Aydoğdu  Matbaacılık, 2005.
  11- Türk Nefroloji Tarihi II 2020

   
  RENALİZ GAZETESİ


  Renaliz Gazetesi yayın hayatına 1999 yılında girmiştir.

  1 Ocak - 1 Nisan 1999 / Sayı 1
  1 Mayıs - 1 Ağustos 1999 / Sayı 2
  1 Eylül 1999 - 1 Ocak 2000 / Sayı 3
  1 Ocak - 1 Nisan 2000 / Sayı 4
  1 Mayıs - 1 Ocak 2001 / Sayı 5
  1 Ekim - 1 Ocak 2001 /Sayı 6
  1 Ocak - 1 Nisan 2001 /Sayı 7
  1 Mayıs - 1 Eylül 2001 /Sayı 8
  1 Eylül 2001 - 1 Ocak 2002 /Sayı 9
  1 Ocak 2002 - 1 Eylül 2002 /Sayı 10
  1 Eylül 2002 - 1 Ocak 2003 / Sayı 11-12
  1 Ocak - 15 Mayıs 2003 / Sayı: 13
  15 Mayıs - 16 Eylül 2003 / Sayı: 14
  16 Eylül 2003- 1 Ocak 2004 / Sayı:15
  1 Ocak- 1 Mayıs 2004 / Sayı:16
  1 Mayıs- 1 Eylül 2004/ Sayı: 17
  1 Eylül 2004- 1 Ocak 2005/ Sayı: 18
  1 Ocak- 1 Mayıs 2005/ Sayı: 19

  1 Mayıs- 15 Ekim 2005/ Sayı: 20

  15 Ekim 2005-1 Ocak 2006/ Sayı: 21

  1 Ocak- 1 Mayıs 2006/ Sayı: 22
  1 Mayıs -1 Eylül  2006/ Sayı:23

  1 Eylül-1 Ocak 2007/Sayı: 24

  1 Ocak-1 Mayıs 2007/ Sayı: 25

  1 Mayıs-1 Eylül 2007/Sayı: 26

  1 Eylül 2007-1 Ocak 2008/ Sayı 27

  1 Ocak 2008- 1 Nisan 2008/ Sayı 28

  1 Nisan 2008- 1 Temmuz 2008/ Sayı 29

  1 Temmuz 2008- 1 Ekim 2008/ Sayı 30

  1 Ekim 2008- 1 Ocak 2009/ Sayı 31

  1 Ocak 2009 – 1 Mart 2009/ Sayı 32

  1 Nisan  2009 – 1 Temmuz  2009/ Sayı 33

  1 Temmuz 2009- 1 Ekim 2009/ Sayı 34

  1 Ekim 2009 - 1 Ocak 2010/ Sayı 35
  1 Ocak 2010 - 1 Nisan 2010 / Sayı 36

  1 Nisan 2010-1 Temmuz 2010/ Sayı 37

  1 Temmuz 2010- 1 Ekim 2010/ Sayı 38

  1 Ekim 2010 -1 Ocak 2011/ Sayı 39
  1 Ocak 2011 - 1 Nisan 2011/ Sayı 40
  1 Nisan 2011- 1 Temmuz 2011/ Sayı 41
  1 Temmuz 2011 - 1 Ocak 2012 / Sayı 42-43

  1 Ocak - 1 Nisan 2012 / Sayı 44
  1 Nisan- 1 Eylül 2012 / Sayı 45

  1 Eylül 2012-1 Ocak 2013 / Sayı 46
  1 Ocak – 1 Mayıs 2013/ Sayı 47

  1 Mayıs – 1 Ekim 2013/ Sayı 48-49

  1 Ekim 2013- 1 Ocak 2014/Sayı 50

  1 Ocak – 1 Mayıs 2014/ Sayı 51

  1 Mayıs – 31 Ağustos 2014/ Sayı 52

  31 Ağustos 2014-1 Ocak 2015/ Sayı 53
  1 Ocak-1 Mayıs 2015/ Sayı 54

  1 Mayıs- 1 Ekim 2015 / Sayı 55

  1 Ekim 2015- 1 Ocak 2016 / Sayı 56

  1 Ocak – 1 Mayıs 2016 / Sayı 57

  1 Mayıs – 1 Eylül 2016 / Sayı 58

  1 Eylül 2016- 1 Ocak 2017 / Sayı 59

  60. SAYIDAN İTİBAREN ONLINE OLARAK YAYINLANMAKTADIR

  WEB SİTEMİZDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

   

  1 Ocak – 1 Mayıs 2017 / Sayı 60

  1 Mayıs 2017- 1 Eylül 2017 / Sayı 61

  1 Eylül 2017- 1 Ocak 2018  / Sayı 62

  1 Ocak 2018- 1 Mayıs 2018/ Sayı 63

  1 Mayıs 2018- 1 Eylül 2018/ Sayı 64

  1 Eylül 2018- 1 Ocak 2019/ Sayı 65

  1 Ocak – 1 Mayıs 2019 / Sayı 66

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  BU YAYINLARIMIZA SAHİP OLMAK İSTEYENLER ANADOLU BÖBREK VAKFI TELEFONLARINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
  TEL. 0312 213 98 80 - 0312 212 52 09 -0312 215 53 85

   

  PROF. DR. AYLA SAN'IN YAYINLARI ve HAYAT HİKAYESİ

   

                                     Copyright (c) 2000 anadolubv.org.tr. Tüm Hakları Saklıdır.