SAĞLIK BAKANLIĞI 2012

HEMODİYALİZ VERİLERİ

 

HD Hasta Sayısı

HD Kurum Sayısı

HD Cihaz Sayısı

T.C. Sağlık Bakanlığı

15.411

420

4.374

Özel

36.163

372

9.615

Üniversite

  4.546

60

1.092

Toplam

56.120

852

15.081