Renaliz'den seçmeler...

Yıl :4  Sayı: 11-12      1 Mayıs 2002-1 Ocak 2003

.

Yeni Umutlar  ve Mutluluklar

Yeni Yıl Mesajları

 

Türk Nefroloji Topluluğunun Çok Değerli Mensupları,

Türk Nefrolojisinin çok önemli atılımları gerçekleştireceğine inandığımız 21. Yüzyılın ilk dekadından  bir yıl daha aldık. Gerçekten de, fevkalade genç ve dinamik topluluğumuzun çalışma ve çabaları umulanında üstünde bir nicelik ve nitelik düzeyini yakalamış durumda.

Nitelikli yurtdışı yayın sayısı,uluslararası kongre ve toplantılarda sunulan bildiri sayısı gibi ölçütlerde Avrupa'yı yakalamış durumdayız. Gerek Ulusal Nefroloji Kongreleri,Kış Okulları gibi büyük katılımlı toplantılar,gerekse bir çoğunu Türk Nefroloji Derneği şubelerinin düzenlemekte olduğu düzenli kurslar ve toplantılar bilimsel düzeyden ödün vermeden,dopdolu içeriklerle tüm yurt yüzeyine yayılmış olarak ardarda gerçekleşmekte.

            Birçok genç bilim adamımız dünyaca ünlü nefroloji merkezlerinde eğitim almakta ve üst düzey araştırmacı ve klinisyen olarak yetişmekte.

            Türkiye'nin gerçek nefroloji verilerini ortaya koyacak geniş ölçekli,çok merkezli, prospektif ciddi çalışma projelerini hazırlayacak ve yürütecek çeşitli çalışma gruplarının ise alt yapıları büyük ölçüde hazırlanmış durumda.

            Bu tablonun gerçekleşmesinde Türk Nefroloji Derneğinin tüm üyeleriyle birlikte 32 yıllık çaba ve katkılarının azımsanamayacak ölçüde olduğu inancıyla, tüm Dernek ve  Türk Nefroloji topluluğu üyelerinin yeni yıllarını kutluyor, sağlık,mutluluk,başarı dileklerimi ve içten sevgilerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Kamil SERDENGEÇTİ

Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 ***

            Değerli Meslektaşlarım,

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği kısa geçmişine rağmen,Türk tıbbına büyük katkılar sağlamıştır. Her sene ulusal bir kongre, bölgesel 1-2 sempozyum ve eğitim yılı içinde ayda bir kez olmak üzere Ankara'da toplantılar düzenlemekte,ayrıca genç hekimlerimizi teşvik etmek amacıyla hipertansiyon ve böbrek hastalıkları konusunda yaptıkları araştırmalara maddi olarak katkıda bulunulmaktadır.

2002 Yılında uluslar arası katılımlı,ulusal kongresini Antalya (Kemer'de) 22-26 Mayıs 2002 tarihleri arasında düzenlemiş ve 1300 hekim bu kongreye katılmıştır. Kongre çok başarılı ve verimli geçmiştir,ayrıca 7 Haziran 2002 tarihinde Barcellona'da (Boehringer-ingelheim)ilaç firması tarafından düzenlenen bir toplantıya destek vermiştir.

2003 Yılının derneğimiz açısından daha başarılı geçeceğine inanıyor ve  MMMHGÜLEbu yeni yılın camiamız,ülkemiz ve tüm dünya için barış,mutluluk getirmesini diler,hepinize saygılar sunarım.

Senelerden beri hiç aksatılmadan,yayın hayatına devam eden Renalize ve Editörü Prof. Dr. Ayla SAN hanım efendiye başarılar dilerim.

 

Prof. Dr. Enver HASANOĞLU

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Başkanı

 ***

Köşem

2003 yılına girerken

Yıllar ne kadar hızlı bir şekilde birbirini kovalıyor. Üçüncü milenyumun üçüncü yılına girerken Renaliz Gazetemiz de  beşinci yaşına basıyor.  Dünya yeni yılda aynı hızda dönmeye devam edecek, hayatın daha güzel, daha mutlu, daha yaşanabilir olması için çabalarımız gün geçtikçe artacaktır. Ülkemize ve Türk Nefroloji bilim dünyasına yeni umutlar ve yeni heyecanlar getirmesi dileğimizdir ki; getiriyor da.

Artık ulusal kongrelerimiz Avrupa ve dünya nefroloji kongreleri ile birlikte veya dayanışma içerisinde yapılıyor. Yurt dışından gelen bilim adamları içinde Türk bilim adamlarının da olması, bazılarının mesleğimizle ilgili yurt dışı derneklerinde yönetim kurulu üyeliklerine getirilmeleri, Türk Nefroloji Tarihi’ni yazmış olmamız almış olduğumuz mesafenin ne kadar ileri olduğunu göstermektedir. Öğretim üyelerimiz yurt dışında ödüller almakta ve sunulan makale sayıları yönünden bir çok memleketi geride bırakmaktadır. Bunların hepsi çok güzel ve gurur verici olaylardır.

Ancak bunun yanında hoşumuza gitmeyen durumlar da yaşanmaktadır. Bunlar arasında nefroloji kongrelerine yalnız eğlence için gelenleri mi, ailesi ile birlikte tatil yapanları mı, yoksa doktor olmayan kişilerin kongrelerimiz de bazı firmalar tarafından ağırlandıklarını mı sayalım! Tüm bunlar bizi çok üzmektedir.

Bu durumlardan bizler, firmalar ve hatta organize eden kuruluşlar da rahatsız. Örneğin; bu sene Kopenhag'da yapılan EDTA kongresine ancak 160 nefrologdan 30 nefrolog katılma fırsatı bulabildi. Buna rağmen 150 ye yakın meslek dışı veya pratisyen hekimin katılımı söz konusuydu. Bunların çoğu da oturumlara katılma yerine turistlik gezilere katılmayı tercih etmişlerdir. Bu da yabancıların bizim hakkımızda olumsuz görüş bildirmelerine neden olmaktadır. Bilime ve memleketimize karşı saygılı olmak içerde ve dışarıda memleketimizin itibarını düşünmek zorundayız. Bu memleket hepimizin.

Diğer bir hatamız da çok hızlı sayıda diyaliz merkezlerinin açılması olayıdır. Bunlara yetişmiş kaliteli eleman bulmak gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Önce merkezleri açmak, sonra elemanların bulunması tamamen yanlıştır. Burada asıl önemli olan diyaliz merkezi açmak değil kaliteli diyaliz yaparak hastalarımıza daha iyi sağlık hizmeti vermek ve ülke ekonomisini gereksiz harcamalardan korumaktır.

Kongrelerimizin panayır havasına dönüştürülmemesi, yemeklerin gala yemeği gibi değil de sade ve dostluk  havası içinde geçmesi dileğimizdir. Günümüzde 435diyaliz merkezi yirmiüçbin diyaliz hastası olan ülkemizin Avrupa Birliği standartlarını yakalaması artık şarttır.

            Hadi Türk Nefrolojisi daha ileriye ..........

           Umutlar ve mutluluklar dolu yeni yıl dileğiyle.

Prof. Dr. Ayla SAN

>>>>>>>>