.

 

RENALİZ GAZETESİ ABONE FORMU  

Renaliz Gazetesi'nin 1 yıllık (4 sayı) abone 50.YTL'dir.

Gönderimler ödemelidir.

Abone olmak isteyen okurlarımızın bu tutarı T.C. Ziraat Bankası Emek Şubesi 44345157-5002 nolu Anadolu Böbrek Vakfı Hesabına  yatırmaları, bu form ile banka makbuzunun kopyasını aşağıdaki adresimize göndermeleri gerekmektedir.

 

Adı ve Soyadı         : _________________________________________

Adres                    : _________________________________________

                            ___________________________________________

Posta Kodu      : _____________________  Şehir :________________

Tel                   : ____________________  Fax   :________________

Fatura için V.D.: ______________________ No   :_________________

 

 

Tarih : ________________       İmza : ________________________

 

Ayrıca eski sayılarımızdan almak isteyenlere birim fiyatı üzerinden ödemeli olarak postalanacaktır.

 

 

RENALİZ

SİPARİŞ FORMU

 

1. Sayı’dan 15. Sayı’ya kadar birim fiyatlarımız 5.-YTL, daha sonra çıkan sayılarda ise: 10.YTL’dir.  Yeni çıkan sayılarımız 12.50 YTL' dir

Yukarıda belirttiğim siparişleri .................... kargo nakliyesi ile tarafıma ait olmak üzere gönderiniz. Vakıflar Bankası Emek Şubesi 2014404 no.lu Anadolu Böbrek Vakfı hesabına yatırdığım, tutarın makbuzu ile birlikte Sipariş Formunu adresinize gönderiyorum.

Adı ve Soyadı        : _______________________________________

Adres               : __________________________________________

                        ___________________________________________

Posta Kodu      : _____________________  Şehir: _______________

Tel                   : ____________________  Fax   :________________

Fatura için V.D.: _____________________ No :_________________

 Tarih : ________________       İmza : ________________________